Categorieën

Een liquiditeitsbegroting is een belangrijk instrument voor elke ondernemer. Het biedt inzicht in de financiële gezondheid van een bedrijf en helpt bij het beheer van toekomstige geldstromen, ook wel cashflow genoemd. In dit artikel bespreken we wat een liquiditeitsbegroting is, waarom het belangrijk is, en hoe je er zelf een kunt maken.

In het kort

 • Een liquiditeitsbegroting toont verwachte inkomsten en uitgaven, essentieel voor cashflowbeheer en financiële gezondheid.
 • Een liquiditeitsbegroting omvat geldstromen uit bedrijfsactiviteiten, investeringen en financieringen om de liquiditeit te bepalen.
 • Wees realistisch, houd rekening met seizoensinvloeden, update regelmatig, en onderscheid van exploitatiebegroting; exclusief btw.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Wat is een liquiditeitsbegroting?

Een liquiditeitsbegroting is een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Dit helpt je om te bepalen of je bedrijf genoeg liquide middelen heeft om aan alle kortetermijnverplichtingen te voldoen, zoals verplichte betalingen.

Om de liquiditeit van je onderneming te bepalen is het belangrijk om het maandelijkse eindsaldo en beginsaldo dat op je rekening staat goed bij te houden. Bij het opstellen van de begroting wordt vaak gekeken naar die verschillende soorten inkomsten en uitgaven:

 1. Geldstromen uit bedrijfsactiviteiten: Dit zijn geldstromen uit dagelijkse bedrijfsactiviteiten, zoals inkopen en verwachte omzet uit verkoop van diensten en producten.
 2. Geldstromen uit investeringen: Dit omvat alle investeringen in een bedrijf, zoals huur, apparatuur en machines. De verkoop hiervan kan geld opbrengen.
 3. Geldstromen uit financieringen: Dit zijn geldstromen van en naar schuldeisers, zoals leningen, en het aandelenkapitaal.

Waarom een liquiditeitsbegroting maken?

Een liquiditeitsbegroting opstellen is belangrijk, en dat geldt zeker ook voor startende ondernemers. Het maken van een liquiditeitsbegroting heeft namelijk verschillende voordelen:

 1. Inzicht in cashflow: Een liquiditeitsbegroting helpt je om te zien wanneer en hoeveel geld er binnenkomt en uitgaat.
 2. Financieel plan: Met een liquiditeitsbegroting kun je toekomstige investeringen en uitgaven beter plannen.
 3. Risicobeheersing: Doordat de verwachte inkomsten en uitgaven in kaart worden gebruikt, biedt een liquiditeitsbegroting de mogelijkheid om financiële risico’s te identificeren en te beheren.
 4. Kredietwaardigheid: Een liquiditeitsbegroting is vaak nodig bij het aanvragen van leningen of kredieten, omdat veel banken en investeerders willen zien dat je over genoeg geld beschikt om je bedrijf gezond te houden.


Liquide middelen

Liquide middelen zijn activa die snel en zonder groot verlies in contanten kunnen worden omgezet. Denk aan het saldo op je zakelijke rekening, contant geld, kortlopende vorderingen en aandelen. Door over voldoende liquide middelen te beschikken kun je rekeningen op tijd betalen en je onderneming draaiende houden.

Hoe maak je een liquiditeitsbegroting? 4 stappen

Als ondernemer kun je vrij eenvoudig zelf een liquiditeitsbegroting in vier stappen maken:

Stap 1: Inzicht in je liquiditeit elke maand

Begin met het vaststellen van je huidige liquide middelen en verwachte cashflows voor elke maand. Denk hierbij ook aan de inkomsten en uitgaven per maand.

Stap 2: Bepaal de periode van de liquiditeitsbegroting

Kies vervolgens de periode, zoals een maand, kwartaal, of een jaar, waarvoor je de liquiditeitsbegroting gaat opstellen.

Stap 3: Schat de inkomsten en uitgaven

Maak een schatting van alle verwachte inkomsten, zoals de verkoopopbrengsten en ontvangen betalingen. Bereken alle verwachte uitgaven, inclusief de vaste lasten en variabele kosten.

Stap 4: Bereken het liquiditeitssaldo

Nu kun je het liquiditeitssaldo berekenen door de totale uitgaven van de totale inkomsten af te trekken.

Voorbeeld liquiditeitsbegroting

Een juist voorbeeld staat aan de basis van iedere goede liquiditeitsbegroting. Je kunt als ondernemer verschillende voorbeeldplannen gebruiken om zelf een berekening te maken, zoals het invulmodel van de Rabobank.

Tips voor je liquiditeitsbegroting

Door de liquiditeit te berekenen kunnen ondernemers bepalen of een bedrijf genoeg geld heeft om te kunnen bestaan. Dit zijn een aantal belangrijke tips:

 1. Wees realistisch: Overschat je verwachte ontvangsten niet en onderschat je uitgaven niet. Denk ook goed na over onverwachte uitgaven.
 2. Houd rekening met seizoensinvloeden: Sommige bedrijven hebben te maken met seizoensgebonden schommelingen. Houdt hier rekening mee.
 3. Update regelmatig: Pas je begroting aan als er veranderingen in je bedrijfsvoering zijn. Je kunt er voor kiezen om je liquiditeitsbegroting maandelijks, per kwartaal of jaarlijks te berekenen.


Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Verschil liquiditeitsbegroting en exploitatiebegroting

Ondernemers moeten ook aan andere begrotingen denken, zoals de exploitatiebegroting. Een liquiditeitsbegroting richt zich op de geldstromen, zoals de inkomsten en uitgaven, terwijl een exploitatiebegroting kijkt naar de winst en het verlies van een bedrijf. De exploitatiebegroting houdt rekening met alle inkomsten en uitgaven, ongeacht of ze daadwerkelijk cashflows veroorzaken.

Is de liquiditeitsbegroting exclusief btw?

De liquiditeitsbegroting is exclusief btw, omdat dit een doorlopende post is die geen invloed heeft op de liquiditeit van een bedrijf. Het is daarom belangrijk om de btw niet mee te nemen in de berekeningen.

Wat is het verschil tussen liquiditeitsbegroting en liquiditeitsoverzicht?

Er zit een wezenlijk verschil tussen een liquiditeitsbegroting en een liquiditeitsoverzicht. Een liquiditeitsbegroting is een prognose, en dus op de toekomst gericht, terwijl een liquiditeitsoverzicht een weergave is van de daadwerkelijke cashflows over een bepaalde periode, en zegt dus wat over de historische prestaties van een bedrijf.

Wat komt niet op de liquiditeitsbegroting?

Investeringen of afschrijvingen die niet direct tot cashflows leiden worden meestal niet opgenomen op de liquiditeitsbegroting. Het is daarnaast belangrijk om te onthouden dat de verwachte winst en kosten niet op deze begroting komen. Het gaat puur en alleen om de verwachte ontvangsten en uitgaven.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Picture of Matt Timmermans

Matt Timmermans

Als gepassioneerd ondernemer met een interesse in vastgoed en financiën, combineer ik mijn expertise met mijn liefde voor schrijven. Zo deel ik inzichten en ervaringen die mede-ondernemers kunnen inspireren en ondersteunen.
Lees ook…
Voor de meeste zakelijke documenten gelden wettelijke bewaartermijnen. Hoe lang moet je documenten in je archief houden of op je computer laten staan?…
Je voert succesvol debiteurenbeheer als de debiteurenpost ten opzichte van je omzet zo laag mogelijk is. Met andere woorden, als de facturen op tijd en…
i.s.m.
Als ondernemer sta je voor diverse keuzes als het gaat om het uitbesteden van je boekhouding. Het is belangrijk om zorgvuldig te overwegen welke…
Het kan soms lastig zijn het overzicht te behouden in een organisatie waarin veel mensen werken in verschillende rollen. Zie jij door de bomen het bos…
Een scherpe prijs is een belangrijk onderdeel van een winnende offerte. Maar hoe reageren consumenten op prijsveranderingen? Dit is waar…
Veel zzp’ers houden zelf hun administratie bij en sturen zelf hun facturen aan klanten en opdrachtgevers. Een factuur moet voldoen aan wettelijke…