Categorieën

De ongelijke behandeling bij de btw-correctie privégebruik auto blijft gehandhaafd, ook al gaat dat tegen het gelijkheidsbeginsel in. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Het zou in strijd met de btw-regels zijn, als alle ondernemers de gunstiger regeling voor milieuvriendelijke auto's konden toepassen.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Btw-correctie privégebruik auto

Een ondernemer die belaste prestaties verricht, kan de btw op de kosten van een auto van de zaak in eerste instantie aftrekken als voorbelasting. Ook als die auto mede voor privédoeleinden wordt gebruikt. Om de btw-aftrek op het privégebruik te elimineren, moet  hij in het laatste tijdvak de btw-correctie privégebruik auto toepassen.

Tot 1 juli 2011 was die btw-correctie 12% van het bedrag van de bijtelling privégebruik auto voor de heffing van loon- of inkomstenbelasting. Die bijtelling was variabel, afhankelijk van de CO²-uitstoot van de auto, en liep van 0%, voor milieuvriendelijke, elektrische auto’s, tot 14%, 20% of 25% van de catalogusprijs. Die variabele bijtelling veroorzaakte een even variabele btw-correctie.

2011: Verschil niet toegestaan

Dit verschil in btw-correctie is niet toegestaan, stelde Rechtbank Haarlem in 2011. Voor de btw-correctie is van belang hoeveel btw op de autokosten drukt en hoe vaak de auto  privé is gebruikt.

Het type van de auto en allerlei verschillen in technische specificaties, zoals verbruik en CO²-uitstoot, zijn daarbij niet van belang. Er is geen reden om te veronderstellen dat met een milieuvriendelijke auto meer of juist minder privé wordt gereden dan met een milieuvervuilende auto.

De rechtbank besliste verder dat ondernemers de gunstige, lagere btw-correctie voor milieuvriendelijke auto’s – met een beroep op het gelijkheidsbeginsel – ook kunnen toepassen bij milieuvervuilende auto’s met een hogere bijtelling voor het privégebruik.

Hof Amsterdam bevestigde die uitspraak.

2012: Nieuw systeem

Financiën vreesde een forse derving van de belastingopbrengsten en voerde per 1 juli 2012 een nieuw systeem in. Daarbij werd het privégebruik aangemerkt als fictieve dienst en belast naar het werkelijke privégebruik van de auto in dat jaar.

Om administratieve lasten en uitvoeringskosten te beperken mocht de verschuldigde btw forfaitair worden gesteld op 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en BPM.

2013: Einduitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad is het eens met Rechtbank Haarlem en Hof Amsterdam dat de btw-correctie voor privégebruik auto die tot 1 juli 2011 gold, ondernemers met milieuvriendelijke auto’s ontoelaatbare bevoordeelde. Financiën maakte er daarom terecht een einde aan.

De ongelijke behandeling ten opzichte van ondernemers met milieuvervuilende auto’s is ook volgens de Hoge Raad in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Dat kan er echter niet toe leiden dat ondernemers de gunstiger btw-regeling voor ‘schone’ auto’s ook voor ‘vuile’ auto’s kunnen toepassen. Zo ver reikt het gelijkheidsbeginsel niet.

Als de regeling ook voor ‘vuile’ auto’s toegepast kan worden, wordt de groep onterecht bevoordeelde ondernemers alleen maar groter.

Commentaar

Heel veel ondernemers rekenden op een leuke btw-teruggave vanwege de te veel afgedragen omzetbelasting over het privégebruik van vuile auto’s van de zaak in de btw-tijdvakken vóór 1 juli 2011.

De Belastingdienst heeft ruim 300.000 bezwaarschriften ‘gescoord’ in deze kwestie. Die kunnen nu allemaal worden afgewezen!

Voor ondernemers met zo’n ‘vuile’ auto van de zaak rest een schrale troost: hun ongelijke behandeling is erkend, en daarom is het belastingvoordeel voor ‘schone’ auto’s per 1 juli 2011 teniet gedaan.

Bron: BelastingBelangen.nl

Lees ook:

Vrijstelling motorrijtuigenbelasting oldtimers vanaf 40 jaar »
Naar de golfbaan: een zakelijke autorit »
Koninklijk vervoer: de hofauto van Willem-Alexander »
Verklaring zakelijk gebruik bestelauto alleen nog digitaal »

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Als ondernemer in de transportsector is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende autobelastingen in Nederland, zoals de belasting…
Sta jij als ondernemer op het punt om je belastingaangifte te doen? En wil je onnodige extra kosten voorkomen? Lees verder en ontdek hoe je slim omgaat…
Benieuwd of de relatiegeschenken die je aan klanten en opdrachtgevers geeft ook fiscaal aantrekkelijk zijn voor je onderneming? In dit artikel ontdek…
Ben je ondernemer met een eenmanszaak? Of overweeg je er een te starten? Dan is kennis over belastingen essentieel. Dit artikel biedt je uitleg over…
Wanneer je als ondernemer een investering doet, kan je investeringsaftrek krijgen. Door deze fiscale regelingen toe te passen, kun je een hoop geld…
De btw-aangifte is verplicht als je ondernemer bent voor de omzetbelasting. De aangifte kan per maand zijn, per kwartaal of soms per jaar. Bovendien is…