Categorieën

De btw is een onderwerp dat elke ondernemer bezighoudt. Wat is de meest gemaakte vergissing bij de btw-aangifte? Hoe zit het met de btw over onkosten? U leest het hier.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

1. Wat is de meest gemaakte vergissing bij de btw-aangifte?

De btw-aangifte moet binnen een maand na afloop van het aangiftetijdvak zijn ingediend en betaald. Binnen die maand moet de betaling op de rekening van de Belastingdienst staan.

“Maak je het bedrag de laatste dag van de maand over, dan ben je te laat”, stelt Robert Rutgers, stafmedewerker Fiscale Zaken bij Gibo Groep Accountants en Adviseurs. “De eerste keer krijg je een waarschuwing, de keer erop een boete.”

2. Kun je nu voortaan ook per kwartaal aangifte doen?

Ondernemers die maandelijks een aangifte doen, mogen als gevolg van de crisismaatregelen van het kabinet kiezen voor kwartaalaangiften.

Rutgers: “Het is een soort uitstel van betaling. Je moet wel uitkijken dat je de verschuldigde btw niet gebruikt om investeringen of crediteuren mee voor te financieren.”

3. Ik ben niet in staat btw af te dragen. Wat nu?

In verband met de kredietcrisis zijn de invorderingsmaatregelen versoepeld. Rutgers: “Uw accountant of administrateur kan om een betalingsregeling verzoeken.” Stilzwijgen verergert de situatie alleen maar, waarschuwt hij.

“Meldt direct betalingsonmacht als je het echt niet meer kunt betalen. Laat je dit na dan kun je, als bestuurder van een BV, privé aansprakelijk gesteld worden.

4. Wat is het effect van btw vrijgestelde prestaties op de aftrek voorbelasting?

Als u zowel belaste als vrijgestelde prestaties levert, kunt u over de inkoop alleen de btw voor de belaste bedrijfsactiviteiten aftrekken.

Rutgers gebruikt als voorbeeld een makelaarskantoor.

Makelaarsprovisie is belast met btw, hypotheekprovisie vrijgesteld. Stel dat 20% van de kantooromzet uit hypotheekprovisie bestaat. Koopt de makelaar vier computers, en bedraagt de btw € 1900,-, dan mag het kantoor 80% (€ 1520,-) als voorbelasting aftrekken, indien de computers voor beide prestaties worden gebruikt.

“Kunt u aantonen dat het werkelijk gebruik anders is, dan mag u de btw ook splitsen op basis van werkelijk gebruik.”

5. Is de huur van mijn bedrijfspand met btw belast?

In principe is verhuur van een bedrijfspand onbelast. Huurder en verhuurder kunnen echter opteren voor btw-belaste verhuur, waardoor de verhuurder de in rekening gebrachte btw in aftrek kan brengen.

Voorwaarde is echter wel dat de huurder de btw voor 90% of meer in aftrek kan brengen (voor sommige branches is 70% aftrek voldoende).

6. Wanneer kom ik in aanmerking voor de kleine-ondernemersregeling in de btw?

Ondernemers die op jaarbasis minder aan btw verschuldigd zijn dan € 1.883,- komen in aanmerking voor de kleine-ondernemersregeling (KOR).

Bij een verschuldigde btw van € 1883,- of minder, maar meer dan € 1345,-, bedraagt de vermindering van te betalen btw: 2,5 x (€ 1883,- minus (btw-bedrag)). Is minder dan € 1345,- verschuldigd, dan hoeft u geen btw te betalen.

Maar de vermindering wordt voor de inkomstenbelasting tot de winst gerekend.

(Heel) veel meer hierover leest u in onze 4-delige serie over de kleine-ondernemersregeling »

7. Moet ik over onkosten en reiskostenvergoeding nou wel of geen btw in rekening brengen?

Rutgers: “Bedragen voor bijkomende kosten, zoals kopieerkosten, telefoon, koerierskosten en reiskosten, maken onderdeel uit van het geleverde goed of de geleverde dienst. Is het goed of de dienst belast, dan zijn de bijkomende kosten ook belast.”

8. Hoe zit het de auto van de zaak en de btw? En met het privé-gebruik door een werknemer?

In principe is alle voorbelasting (brandstof, onderhoud et cetera) aftrekbaar en moet voor het privé-gebruik een correctie plaatsvinden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een forfaitaire regeling.

“De correctie bedraagt 12% van het bedrag dat voor de loonbelasting/inkomstenbelasting als onttrekking voor privé-gebruik geldt,” stelt Rutgers.

Voor zeer zuinige auto’s is de correctie 12% x 14% x de catalogusprijs, voor auto’s in de hoogste categorie bedraagt de correctie 12% x 25% x de catalogusprijs en rijdt u minder dan 500 kilometer in privé, dan kan een correctie achterwege blijven. Bovenstaande correctie geldt ook voor uw werknemer, die in een lease-auto rijdt.

9. Hoe zit het met de btw van een (gedeeltelijk) oninbare vordering?

Een heel actuele vraag, meent Rutgers. “U mag de reeds afgedragen btw niet naar eigen inzicht verminderen via een nieuwe aangifte, omdat u verwacht dat uw debiteur toch niet gaat betalen. Als de vordering oninbaar is, kunt u een verzoek tot teruggaaf van de btw schriftelijk indienen.”

U zult dit verzoek moeten motiveren, bijvoorbeeld met een brief van de curator. Om het extra ingewikkeld te maken moet u het verzoek binnen een maand na afloop van het tijdvak waarin het recht van teruggaaf is ontstaan indienen.

Rutgers waarschuwt: “Dien je het te laat in, dan resteert een ambtshalve teruggaaf en verspeel je bezwaar en beroepsmogelijkheden.”

10. Waarom plaatst het kabinet niet alle arbeidsintensieve diensten in het verlaagde btw-tarief?

“Nederland wil graag het verlaagde btw-tarief voor arbeidsintensieve diensten invoeren, maar dit mag alleen met toestemming van Brussel”, zegt Rutgers.

“Begin dit jaar is de tijdelijke regeling voor arbeidsintensieve diensten (onder andere kappers en fietsenmakers) in Europees verband tot een definitief akkoord gekomen. Vandaar dat het nu mogelijk is om isolatiewerkzaamheden onder het verlaagde tarief van 6% te brengen. Ditzelfde geldt voor schoonmaakwerkzaamheden in woningen per 1 januari 2010.”

11. Waar moet ik op letten bij het verrichten van diensten aan het buitenland?

De KvK heeft een uitgebreide portal met informatie over dit onderwerp.

“Heffing vindt (als hoofdregel) plaats in het land van verbruik van de dienst, in plaats van het land waar de dienstverlener gevestigd is. Er gelden wel allerlei uitzonderingen, die de regeling lastig maken.”

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
De btw-aangifte is verplicht als je ondernemer bent voor de omzetbelasting. De aangifte kan per maand zijn, per kwartaal of soms per jaar. Bovendien is…
Weinig of geen aanvullend pensioen opgebouwd? Je bent niet de enige ondernemer. Gelukkig kun je fiscaalvriendelijk je pensioenpot spekken via de…
Ook als ondernemer kom je er niet onderuit: inkomstenbelasting betalen. Maar hoeveel moet je precies betalen? Dat wordt berekend via drie…
De vermogensbelasting ligt al jaren onder vuur. Veel mensen betalen meer belasting dan ze aan rendement ontvangen over hun spaargeld en beleggingen….
In dit artikel duiken we in de wereld van de zelfstandigenaftrek. Wat is het precies? Hoeveel kun je besparen? En wat betekent de verdere afbouw van de…
2024 brengt nogal wat veranderingen in de wereld van belastingen. Van wijzigingen in box 1 tot nieuwe regels voor directeuren-grootaandeelhouders en…