Categorieën

Je bent geen ondernemer voor de inkomstenbelasting en werkt ook niet in loondienst, maar je hebt wél inkomsten. Als gastouder bijvoorbeeld of omdat je via Marktplaats af en toe iets verkoopt. Dan ziet de Belastingdienst dit als 'inkomsten uit overige werkzaamheden'. Wij leggen uit hoe het zit en hoe je er als zzp'er mee omgaat bij de aangifte inkomstenbelasting.

In het kort

 • Inkomsten uit overige werkzaamheden zijn niet je hoofdinkomen, maar extra inkomsten, zoals klusjes voor vrienden of online verkopen.
 • Je moet deze inkomsten opgeven als je doelbewust zaken doet om geld te verdienen en er winst uit haalt.
 • Kosten die je maakt voor je werkzaamheden, zoals reiskosten of zakelijke uitgaven, mag je aftrekken van je belastbaar inkomen.
 • Het niet opgeven van inkomsten kan leiden tot boetes of strafrechtelijke vervolging door de Belastingdienst.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Wat zijn inkomsten uit overige werkzaamheden?

Inkomsten uit overige werkzaamheden zijn inkomsten uit activiteiten die niet als hoofdinkomen zijn aangemerkt bij de Belastingdienst. 

Je verricht bijvoorbeeld een klusje bij een vriend, verhuurt een slaapplaats via Airbnb, hebt een kleine webshop of je knipt als kapper de familie. Het gaat om inkomsten die geen loon of winst zijn.

Er zijn genoeg mensen die wat bijverdienen. Het is alleen soms lastig te bepalen of je die inkomsten wel of niet moet opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting.

Inkomsten uit overige werkzaamheden opgeven of niet?

Of je deze extra inkomsten uit overige werkzaamheden moet opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting, hangt af van twee zaken.

Ten eerste: 

 • Maak je winst en is deze winst onderdeel van het economisch verkeer? Economisch verkeer betekent dat je doelbewust zaken doet om geld te verdienen. 


Met andere woorden stel jezelf de volgende vraag: 

 • Maak je met de werkzaamheden winst en was dat ook echt je doel? 


Is het antwoord op deze 2 vragen ‘ja,’ dan moet je de inkomsten opgeven.

Krijg je alleen een vergoeding, zoals reiskosten? Dan hoef je de inkomsten niet op te geven aan de Belastingdienst.

Voorbeelden wel of niet inkomsten uit overig werk opgeven

 Welke inkomsten hoef je niet op te geven?

 • Je voert een kleine klus uit bij familie of vrienden
 • Je verdient wat extra geld bij met je hobby

Welke inkomsten moet je wél opgeven?

 • Inkomsten uit online handel (bijvoorbeeld via je webshop)
 • Inkomsten als gastouder
 • Opbrengsten uit een krantenwijk
 • Inkomsten als weekendpakketbezorger
 • Je hebt inkomsten ontvangen door huishoudelijke arbeid die je verricht voor anderen
 • Opbrengsten door bijles, lezingen of wanneer je een gastcollege geeft
 • Inkomsten ontvangen door deelname aan medisch onderzoek
 • Inkomsten verkregen uit vrijwilligerswerk (let op: vrijwilligerswerk is onbelast tot een bedrag van € 190 per maand met een maximum van € 1.900 per jaar)

Onkostenvergoeding of inkomsten uit werkzaamheden

Wanneer je je zus een knip- en verfbeurt geeft en daarvoor een kleine vergoeding krijgt, hoef je dit niet op te geven bij de aangifte inkomstenbelasting.

Maar als àlle vriendinnen van je zus hun haren bij je willen laten verven, dan ziet de Belastingdienst deze inkomsten uit overig werk als een belastbaar resultaat.

Hetzelfde geldt voor online verkopen. Verkoop je zo nu en dan wat online via Marktplaats, dan is het resultaat volgens de Belastingdienst geen winst en hoef je de inkomsten niet op te geven.

Maar, koop je kleding in om deze vervolgens online met winst te verkopen, dan wordt dit gezien als inkomsten uit overige werkzaamheden. En moet je die inkomsten dus opgeven. Je hebt immers wél inkomsten uit de arbeid die je verricht uit winstoogpunt.

Belastbaar inkomen opgeven

Over inkomsten uit overig werk betaal je belasting. Ook als het een vergoeding voor reiskosten betreft.

Naast de belasting, betaal je een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

Daarnaast zijn er aftrekbare kosten die je van het resultaat uit overige werkzaamheden mag halen.

Negatief resultaat uit werkzaamheden

Heb je een negatief resultaat uit je werkzaamheden? Dan ziet de Belastingdienst dit werk niet als een bron van inkomen, maar als activiteiten in de hobby- of familiesfeer. Deze inkomsten en bijhorende kosten hoef je dan ook niet te vermelden in de belastingaangifte.

Zzp’er met inkomsten uit overig werk

Krijg je minder opdrachten binnen als freelancer of zzp’er en wil je daarom parttime in loondienst? Dan is dat zeker mogelijk. Er zijn steeds meer parttime ondernemers. Wel zit er voor de Belastingdienst een verschil tussen een zzp’er en ondernemer.

Wanneer ben je ondernemer?

Een ondernemer is volgens de Belastingdienst iemand die minimaal 1.225 uur als zzp’er werkt, waarbij ziekte- en vakantiedagen niet meetellen. Dit noemen we het urencriterium.

Wanneer je per jaar 49 weken werkt, dan moet je dus gemiddeld 25 uur per week als freelancer werken (1.225 uur/49 weken). Als de Belastingdienst je ziet als ondernemer, dan geniet je ook van de bijhorende aftrekposten.

Maar let op: wanneer we uitgaan van een 40-urige werkweek, blijft er 15 uur over voor andere inkomsten uit overig werk. Wanneer je als zzp’er niet de 1.225 uur haalt, ben je geen ondernemer en moet je de inkomsten opgeven als overige werkzaamheden.

De onderneming is namelijk niet het hoofdinkomen. De Belastingdienst ziet het resultaat dan als inkomsten uit overig werk.

Ondernemersgrens van 1.225 uren

De 1.225 uren op jaarbasis hoeven overigens niet allemaal declarabele uren te zijn. Maar je moet wel kunnen aantonen dat je deze uren aan arbeid daadwerkelijk hebt gemaakt.

Gewerkte uren die je bijvoorbeeld besteedt aan de administratie tellen ook mee als arbeid, indien ze reëel zijn. Wanneer je op jaarbasis weinig werk uitvoert als zzp’er, maar je voert wel honderden uren op als administratie, dan gaat de Belastingdienst daar natuurlijk niet mee akkoord.

Het onderscheid tussen winst uit onderneming en resultaat uit overige werkzaamheden is belangrijk. Dit is namelijk bepalend hoe de inkomsten worden belast. Ook geeft het uitsluitsel op de vraag of je recht hebt op bepaalde fiscale voordelen en aftrekposten, zoals ondernemersaftrek.

Belastbare winst berekenen

De belastbare winst bereken je door de fiscale ondernemersfaciliteiten van de winst af te trekken. Als je ondernemer bent, en dus aan het eerdergenoemde urencriterium voldoet, dan geniet je van een aantal fiscale voordelen:     

 • Zelfstandigenaftrek (€ 5.030 in 2023)
 • Startersaftrek (€ 2.123)
 • Investeringsaftrek
 • Mkb-winstvrijstelling (14%)

Wanneer je inkomsten beschouwd worden als inkomsten uit overig werk, dan kan je niet profiteren van bovenstaande belastingvoordelen.

Zelfstandigenaftrek

Wil je gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek? Dan moet je voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur die je aan je onderneming besteedt. Als ook dat je meer tijd investeert aan ondernemen dan aan andere werkzaamheden.

Was je in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoef je niet te voldoen aan deze twee voorwaarden.

De startersaftrek

De startersaftrek is verhoging van de zelfstandigenaftrek. Hier kom je voor in aanmerking als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt in het aangiftejaar recht op de zelfstandigenaftrek.
 • Je was in de voorafgaande 5 jaar minimaal 1 jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.
 • Je hebt in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruikgemaakt van de zelfstandigenaftrek.
 • Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een zogenoemde ‘geruisloze terugkeer’ uit een bv.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Wil je in aanmerking komen voor de investeringsaftrek, dan moet je meer dan € 2.600 in een jaar investeren. Deze € 2.600 is een drempelbedrag. Blijf je onder dit bedrag, dan is het wellicht aan te raden om nu niet te investeren en te wachten tot volgend jaar.

Er zijn een aantal uitzonderingen die niet onder investeringsaftrek vallen. Daarover meer in dit artikel.

Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een extra aftrekpost die geldt voor ondernemers in de inkomstenbelasting.

De mkb-winstvrijstelling bedraagt 14 procent van de behaalde winst uit onderneming, nadat deze is verminderd met de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en investeringsaftrek.

Welke kosten mag ik aftrekken?

Het is goed om te weten dat je ook zakelijke kosten kan aftrekken bij inkomsten uit overige werkzaamheden. Ontvang je een vergoeding voor de gemaakte zakelijk kosten? Dan tel je deze bij je inkomen op.

Zakelijk kosten mag je bovendien 100 procent aftrekken, maar moeten wel binnen redelijke grenzen vallen en met een aanmerkelijk belang voor de zaak. Deze uitgaven zijn noodzakelijk voor het praktiseren van je werkzaamheden. Bijvoorbeeld het drukken van visitekaartjes, reiskosten en afschrijving op bedrijfsmiddelen.

Maak je kosten die zowel zakelijk als privé zijn? Dan mag je deze deels aftrekken als je de aangifte invult.

Drempelbedrag zakelijke kosten

Bij sommige kosten die je maakt, geldt een drempelbedrag in 2023 van € 5.100. Dit houdt in dat enkel het bedrag dat je boven de drempel uitgeeft aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

Welke kosten vallen onder het drempelbedrag? Dit zijn bijvoorbeeld kosten als voeding, drank en genotmiddelen. Als ook bijeenkomsten, congressen, seminars en studiereizen.

Maar je kan ook kiezen voor een alternatief dat ook voor gemaakte kosten bij inkomsten uit overig werk geldt. Hierbij is niet de drempel van toepassing, maar dan mag je 80 procent aftrekken in de IB-aangifte.

Kosten die deels aftrekbaar zijn

Er zijn ook kosten die je voor een deel mag aftrekken. Dit zijn:

 • Verhuiskosten
 • Kosten van huisvesting buiten de woonplaats voor maximaal twee jaar.
 • Gebruiksvergoeding voor privébezittingen die zakelijk zijn gebruikt. Let op, hier vallen géén vervoersmiddelen onder.
 • Gebruiksvergoeding voor privé gehuurde zaken. Hierbij geldt dat enkel het deel dat je zakelijk hebt gebruikt, je mag aftrekken van de belasting.

Niet-aftrekbare kosten

Er zijn ook kosten die niet aftrekbaar zijn. Dit zijn kosten met een zeer persoonlijk karakter, zoals kleding (m.u.v. werkkleding) en kosten voor persoonlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialiste).

Moet ik administratie bijhouden voor inkomsten uit overig werk?

Het is niet verplicht een administratie bij te houden voor inkomsten uit overig werk. Maar de Belastingdienst kan je wel vragen om meer informatie over de opgegeven inkomsten uit overig werk en de zakelijke kosten ervan.

Daarom is het altijd verstandig om deze informatie bij te houden. Denk hierbij aan het bewaren bonnetjes, facturen en rekeningoverzichten.

Wat als ik mijn inkomsten uit overige werkzaamheden niet opgeef?

Je bent als persoon altijd zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de belastingaangifte. Dus ook wanneer er sprake is van inkomsten uit overige werkzaamheden. Indien de Belastingdienst vermoedt dat jij deze inkomsten uit overig werk niet of niet volledig opgeeft, kan het voorkomen dat je hiervoor een boete krijgt.

Deze boete is afhankelijk van diverse factoren. Zoals de mate van schuldigheid en de hoogte van het niet opgegeven inkomsten bedrag. De boetes kunnen flink oplopen tot de helft van het gecorrigeerd belastingbedrag. Zorg daarom dat je de boekhouding goed op orde hebt en alles correct invult bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.


Veelgestelde vragen

Wat zijn inkomsten uit overige werkzaamheden?

Inkomsten uit overige werkzaamheden zijn inkomsten die een werknemer verkrijgt buiten zijn/haar primaire baan om. Dit kunnen bijvoorbeeld inkomsten zijn uit een bijbaan, een eigen bedrijf, freelancewerk of de verhuur van een eigen woning. Dit soort inkomsten moet je vaak wel aanmelden bij de Belastingdienst als bijverdienste en hierover moet inkomstenbelasting worden betaald.

Hoe geef je inkomsten uit overige werkzaamheden op?

Inkomsten uit overige werkzaamheden, zoals bijverdiensten of zelfstandige activiteiten, moeten worden opgegeven via een aangifte inkomstenbelasting. Hierbij geef je de totale opbrengst op, zoals de inkomsten uit je bijbaantje of verkoop van zelfgemaakte producten.

Wat gebeurt er als je inkomsten uit overige werkzaamheden niet opgeeft?

Als je inkomsten uit overige werkzaamheden niet opgeeft bij de Belastingdienst, kan dit grote gevolgen hebben. De Belastingdienst kan namelijk boetes opleggen of zelfs strafrechtelijke vervolging instellen.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Van sportabonnementen tot kerstpakketten en een vergoeding voor thuiswerken. Met de werkkostenregeling (WKR) kun je als werkgever bepalen wat je…
Weinig of geen aanvullend pensioen opgebouwd? Je bent niet de enige ondernemer. Gelukkig kun je fiscaalvriendelijk je pensioenpot spekken via de…
Ontvang je rente, royalty’s of dividend uit een ander land? Dan wordt daarover vaak bronbelasting ingehouden. Maar soms moet je ook bronbelasting…
Wanneer je als ondernemer een investering doet, kan je investeringsaftrek krijgen. Door deze fiscale regelingen toe te passen, kun je een hoop geld…
Je bent ondernemer en geeft graag iets aan de maatschappij of de volgende generatie. Dat kan door geld te doneren aan een goed doel of een sportclub te…
Bij een fiscaal partnerschap doe je samen met je fiscale partner gemeenschappelijk belastingaangifte. Voor een zzp’er of DGA kan dat flink wat…