Categorieën

Als ondernemer in de transportsector is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende autobelastingen in Nederland, zoals de belasting zware motorrijtuigen (bzm). Deze belasting heeft directe invloed op de bedrijfskosten en compliance. Transportondernemers moeten meestal belasting zware motorrijtuigen betalen, dus is het voor hen extra belangrijk om te weten wat de wet belasting zware motorrijtuigen is, wanneer ze deze belasting moeten betalen en hoe het zit met de recente wijziging in Eurovignet regelgeving.

In het kort

 • Belasting zware motorrijtuigen (bzm) is een heffing voor zware voertuigen op Nederlandse snelwegen om bij te dragen aan snelwegkosten.
 • Het Eurovignet is gerelateerd aan bzm en geldt in Nederland, Luxemburg, Denemarken, en Zweden voor internationale transportbedrijven.
 • Eigenaren of houders van zware motorrijtuigen die ze op snelwegen gebruiken voor goederenvervoer en met een massa van meer dan 12.000 kg moeten bzm betalen.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Wat is belasting zware motorrijtuigen (bzm)?

De belasting zware motorrijtuigen, vaak afgekort tot bzm, is een belasting die geheven wordt op zware motorrijtuigen die gebruikmaken van de Nederlandse autosnelwegen. De belasting is ingevoerd om bij te dragen aan de kosten voor aanleg en onderhoud van snelwegen. Het gaat hierbij om een zwaar motorrijtuig met een toegestane maximummassa van meer dan 12.000 kilogram.

De bzm is een belangrijk instrument van de overheid waarmee ze de kosten die zware voertuigen veroorzaken aan de autosnelwegen te compenseren.

Eurovignet

Het Eurovignet is nauw verbonden aan de belasting zware motorrijtuigen, aangezien beide belastingen gericht zijn op zware motorrijtuigen die gebruikmaken van snelwegen. Het Eurovignet is een systeem dat door verschillende Europese landen is opgezet en als een soort tolheffing dient om bij te dragen aan de kosten van infrastructuur en milieu-impact. De volgende landen nemen deel aan het Eurovignet:

 • Nederland
 • Luxemburg
 • Denemarken
 • Zweden


Internationale transportbedrijven die door de deelnemende landen rijden, moeten zich voor het Eurovignet registeren. Na registratie wordt het kenteken van het voertuig in de database opgeslagen. Het is dus niet nodig om een papieren bewijsstuk in de vrachtwagen te bewaren.

Belasting zware motorrijtuigen tarief

Hoeveel belasting zware motorrijtuigen je moet betalen, is afhankelijk van de aslast en de Euro-emissieklasse van het voertuig. Hoe hoger de emissieklasse, hoe lager het tarief, wat een stimulans is voor het gebruik van schonere voertuigen.

Het berekenen van de bzm kan een complex proces zijn, maar in essentie wordt het tarief berekend per kilometer en per as van het voertuig. Op de website van de Belastingdienst staat een tabel met de tarieven van de bzm per tijdvak en aantal assen.

Wie moet belasting zware motorrijtuigen betalen?

De bzm is een wegenbelasting die van toepassing is op eigenaren of houders van zware motorrijtuigen. In de volgende gevallen moet er bzm betaald worden:

 • Je gebruikt het voertuig op de snelweg
 • Het voertuig is bestemd of wordt gebruikt voor goederenvervoer
 • Je hebt een vrachtauto met een massa van meer dan 12.000 kilogram


Het niet betalen van deze belasting kan leiden tot boetes en andere juridische consequenties. Het is daarom belangrijk voor transportondernemers om de belasting zware motorrijtuigen correct en op tijd te betalen.

Aangifte belasting zware motorrijtuigen doen

De aangifte bzm kan op verschillende manieren gedaan worden. Het is belangrijk om nauwkeurige gegevens over de voertuigen en de gereden kilometers bij te houden om de aangifte correct te kunnen invullen. Dit zijn de drie methodes om aangifte bzm te doen:


Eurovignet wetswijziging 2023

Sinds 1 oktober 2023 hebben belangrijke wijzigingen plaatsgevonden in de Eurovignet-regelgeving. De uitzondering op het Eurovignet, die voorheen golden voor bepaalde voertuigen, zijn vervallen. Vanaf 1 oktober 2023 moet er ook bzm betaald worden voor de volgende motorrijtuigen:

 • Bergingsvoertuigen
 • Bibliotheekbussen
 • Huisvuilauto’s
 • Kraakperswagens
 • Landbouwwerktuigen
 • Rijdende werkplaatsen
 • Schooltandverzorgingsbussen
 • Strooiauto’s
 • Telecommunicatie-auto’s
 • Tentoonstellingsvoertuigen
 • Winkelwagens
 • Motorrijtuigen voor rioolreinigingswerkzaamheden (zoals hogedrukwagens, vacuümwagens en samengestelde voertuigen)
 • Lesvoertuigen


Door de wetswijziging vallen er dus meer voertuigen onder de Eurovignet-regeling, wat een directe impact kan hebben op de kosten van Nederlands ondernemers.

Andere autobelastingen voor ondernemers

Naast de bzm zijn er verschillende andere autobelastingen waar ondernemend Nederland rekening mee moet houden. Hier volgt een overzicht:

 • Motorrijtuigenbelasting (mrb): Deze belasting wordt geheven op het bezit van een motorvoertuig en is afhankelijk van het type en gewicht van het voertuig. Voor sommige bedrijfsvoertuigen gelden verlaagde tarieven of vrijstellingen.
 • Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm): De bpm-belasting wordt geheven op het moment van aanschaf van een voertuig. De hoogte van de bpm hangt af van de CO2-uitstoot van het voertuig.
 • Bijtelling voor privégebruik van een zakelijke auto: Als een zakelijke auto ook voor privédoeleinden gebruikt wordt, moet er bijtelling betaald worden. Deze bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto en is afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig.
 • Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL): Deze twee regelingen bieden fiscale voordelen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke voertuigen. MIA biedt een extra aftrekpost op de winst, terwijl VAMIL de mogelijkheid biedt om willekeurig af te schrijven op milieu-investeringen.


Het is belangrijk om als ondernemer goed op de hoogte te zijn van belasting zware motorrijtuigen en andere autobelastingen en regelingen.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Picture of Matt Timmermans

Matt Timmermans

Als gepassioneerd ondernemer met een interesse in vastgoed en financiën, combineer ik mijn expertise met mijn liefde voor schrijven. Zo deel ik inzichten en ervaringen die mede-ondernemers kunnen inspireren en ondersteunen.
Lees ook…
Of je nu een gevestigde ondernemer bent met een holding. Een interim-manager op zoek naar flexibele werkarrangementen. Of simpelweg een manier zoekt om…
Als je een eigen bv hebt en daar werkt, moet je als directeur-grootaandeelhouder (dga) een ‘gebruikelijk loon’ aan jezelf uitkeren. Dit standaard…
Ben je ondernemer met een eenmanszaak? Of overweeg je er een te starten? Dan is kennis over belastingen essentieel. Dit artikel biedt je uitleg over…
In 2024 daalt de mkb-winstvrijstelling van 14 naar 12,7 procent. Hierdoor gaan veel ondernemers meer belasting betalen. In dit artikel leggen we uit…
Een auto van de zaak is een mooi voordeel, maar hoe zit het met de belastingregels? Met een Verklaring geen privégebruik auto kun je de bijtelling…
Van kleine eenmanszaken tot grote bv’s: elke ondernemer heeft zijn eigen fiscale uitdagingen en kansen. In dit artikel duiken we in de wereld van…