Nederland kent de volgende volksverzekeringen: AOW (Algemene Ouderdomswet), AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en Anw (Algemene Nabestaandenwet). De premies staan in onderstaand overzicht.

PREMIES VOLKSVERZEKERINGEN

 

 
1 jan 2012
(in %)

1 jul 2011
(in %)

1 jan 2011
(in %)
1 juli 2010
(in %)
Algemene Ouderdomswet
(AOW)
17,90
17,90
17,90
17,90
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ)
12,15
12,15
12,15
12,15
Algemene Nabestaandenwet
(Anw)

1,10

1,10
1,10
1,10

Berekening premie volksverzekeringen
De premie volksverzekeringen is een percentage van het inkomen in de eerste twee schijven van Box 1. Maximumbedrag 2012: € 33.863 (2011: € 33.436; 2010: € 32.735).

 

Zie ook: Rekenhulp loonbelasting, premie volksverzekeringen en arbeidskorting »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…