Categorieën

Werknemers hebben soms een flink aantal vakantiedagen opgespaard. Zijn die per definitie belastingvrij?

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Zijn opgespaarde vakantiedagen belastingvrij?

“Mijn werknemers hebben de afgelopen jaren veel vakantiedagen opgespaard. Wij hebben een tekort aan gekwalificeerd personeel en de bedrijfsdrukte houdt onverminderd aan. Sommige medewerkers hebben een tegoed van meer dan 100 dagen staan. Daarmee heb ik een flinke schuld uitstaan bij die werknemers. Hoe zit dat fiscaal? Is het bezit aan opgespaarde dagen voor de medewerkers per definitie belastingvrij?”

Antwoord

Vakantiedagen sparen is gemeengoed in het Nederlandse bedrijfsleven. Uw onderneming wijkt op dit punt niet af van vele andere MKB-bedrijven, zij het dat uw werknemers met meer dan 100 vrije dagen wel boven het gemiddelde zitten.

Volgens een recente publicatie hadden Nederlandse werknemers eind vorig jaar gemiddeld 18,5 vakantiedagen per persoon gespaard. Afgezet tegen de 4,5 miljoen voltijdbanen in Nederland (waarbij volgens het CBS alle deeltijdbanen zijn omgerekend naar fulltime-posities) is dat goed voor 83 miljoen opgespaarde vrije dagen.

Een werkdag van 8 uur kost in ons land gemiddeld € 176 euro. Dat betekent dat Nederlandse werkgevers voor een kleine 15 miljard euro bij hun werknemers in het krijt staan. Geen wonder dat er stemmen opgaan om het aantal vrije dagen per jaar te verminderen, of in ieder geval het doorschuiven van vakantiedagen te beperken.

Meestal wel

Voor een werknemer zijn de opgespaarde vrije dagen meestal een belastingvrij bezit. De loonbelasting kent op dit punt een soepele regeling: de aanspraak op vakantie- en compensatieverlof is vrijgesteld voor zover die aan het einde van het jaar niet meer bedraagt dan de arbeidsduur per week over een periode van 50 weken.

Voor een fulltimer betekent dat 50 x 5 = 250 dagen vrijgesteld verlof; voor een parttimer navenant minder.

Bij dat maximum aantal dagen telt het opgespaarde aantal verlofdagen tot en met 31 december 2000 niet mee. Die oude verlofdagen kunnen langdurig gespaard blijven: als de werknemer verlof opneemt staat het hem vrij om eerst nieuwe dagen, van ná 2000 op te nemen.

Heeft de werknemer meer vrije dagen opgespaard dan dit maximum, dan is het surplus direct belast. De werkgever moet dat surplus aan het einde van het jaar, of aan het einde van de dienstbetrekking, tot het loon rekenen. De aanspraak wordt dan belast naar de waarde van een dag werken op dat moment.

Op het vrijgestelde bezit aan verlofdagen – benaderd op een waarde van € 15 miljard – rust nog een fiscale claim die zonder meer op ruim 35% kan worden gesteld. Dat betekent ruim € 5 miljard aan belasting. In tijden van bezuiniging zou dat voor Den Haag een aantrekkelijk doelwit kunnen zijn.

Zie ook:

Vakantie: de regels op een rijtje »
Vakantiedagen straks minder lang geldig »

Bron: BelastingBelangen

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
De dividendbelasting is aangepast. Het kabinet heeft voor dit ‘box 2-inkomen’ twee belastingschijven geïntroduceerd. In een stelsel met twee schijven…
De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) biedt ondernemers flinke belastingvoordelen bij het erven of schenken van aandelen van een vennootschap. In dit…
2024 brengt nogal wat veranderingen in de wereld van belastingen. Van wijzigingen in box 1 tot nieuwe regels voor directeuren-grootaandeelhouders en…
Benieuwd of de relatiegeschenken die je aan klanten en opdrachtgevers geeft ook fiscaal aantrekkelijk zijn voor je onderneming? In dit artikel ontdek…
Bij een fiscaal partnerschap doe je samen met je fiscale partner gemeenschappelijk belastingaangifte. Voor een zzp’er of DGA kan dat flink wat…
Als ondernemer krijg je in Nederland te maken met arbeidskorting. Dit is een mooie meevaller: een verlaging op de inkomstenbelasting en premie…