U bent zelfstandig ondernemer én in blijde verwachting? Dan geldt voor u een minder streng urencriterium. Maar u moet nog wel zélf de periode rond de bevalling financieel overbruggen. De Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ) kan dan uitkomst bieden.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Weken tellen mee voor urencriterium

Wie zwanger raakt, gaat werkuren missen. Tijdens de laatste weken voor de bevalling en de eerste weken daarna kunt u niet vol-stoom doorwerken.Dit kan gevolgen hebben voor het urencriterium dat de inkomstenbelasting hanteert om te bepalen of u voor bepaalde aftrekposten in aanmerking komt.

Normaal gesproken moet u minimaal 1.225 uur werkzaamheden verrichten voor uw bedrijf en meer dan 50% van uw totale arbeidstijd besteden aan uw onderneming.

Maar als u het werk wegens zwangerschap onderbreekt, mag u voor een periode van zestien weken niet gewerkte uren meetellen alsof u deze wel had gewerkt.

Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ)

Zwangerschap heeft ook gevolgen voor uw inkomen. Zwangere onderneemsters die in het voorgaande jaar tenminste 1.225 uur hebben gewerkt, hebben recht op een uitkering van maximaal het minimumloon. Voor zelfstandigen die minder dan 1.225 uur hebben gewerkt, is de uitkering afhankelijk van de inkomsten in het voorgaande jaar.

Er hoeft geen premie voor te worden betaald, want hij wordt uit algemene middelen gefinancierd.

Voor wie?

De regeling geldt voor:

  • Zelfstandige met of zonder personeel;
  • Zelfstandig beroepsbeoefenaar, bijvoorbeeld freelancer, artiest, huisarts, alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp;
  • Meewerkende echtgenote van een zelfstandige.

Hoogte uitkering

Hebt u in het jaar voor uw bevalling minimaal 1.225 uur als zelfstandige gewerkt? Dan ontvangt u de maximale uitkering (ter hoogte van het minimumloon).

Werkte u minder dan 1.225 uur, dan is de uitkering lager en afhankelijk van uw winst in het voorafgaande jaar, ook als u meewerkend echtgenote bent.

Duur

De ZEZ-uitkering geldt voor een periode van zestien weken en gaat 6 tot 4 weken in vóór de dag na uw vermoedelijke bevallingsdatum. U heeft altijd recht op minstens 10 weken ZEZ-uitkering na uw bevalling.

Aanvragen

Om de uitkering aan te vragen moet u naar het UWV, uiterlijk 2 weken voordat u hem wilt laten ingaan. Daarbij moet u een schriftelijke verklaring van een arts of verloskundige overhandigen, waarin de vermoedelijke bevallingsdatum staat.

Meer informatie vindt u in de UWV-brochure: Ik ben zelfstandige en zwanger »

Verzekeraars

U kunt ook overwegen om een verzekering af te sluiten, die uitkeert tijdens uw bevallingsverlof. Maar veel verzekeraars keren de eerste 2 jaar – gerekend vanaf het moment dat u de verzekering afsluit – niet uit.

Verzekering via UWV

Een andere mogelijkheid is dat u zich aanmeldt bij het UWV voor een vrijwillige voortzetting van de Ziektewet en de WIA. U kunt dan kiezen voor een particuliere verzekering. Bij zwangerschap krijgt u in dat geval 16 weken lang het verzekerde dagloon 100% doorbetaald.

Voorwaarden:

  • U bent in het bezit van een VAR;
  • Als u volledig zelfstandig aan de slag gaat, moet u het jaar daarvoor verplicht verzekerd zijn geweest voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. U moet zich bovendien aanmelden binnen 4 weken nadat de verplichte werknemersverzekering via uw werk of uitkering is beëindigd;
  • Als u gedeeltelijk in loondienst blijft of in deeltijd een eigen bedrijf begint met behoud van WW-uitkering, moet u minimaal drie jaar verplicht verzekerd zijn geweest. In dat geval kunt u zich op ieder gewenst moment aanmelden.

Zwanger geweest en geen uitkering ontvangen?

U kunt de uitkering alsnog aanvragen als u zwanger bent geweest én geen aanspraak op de regeling hebt gemaakt. Mits u na 4 juni 2008 bent bevallen, op het moment van zwangerschap ondernemer was of meewerkte in de onderneming van uw echtgenoot of partner.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Aan het eind van jaar krijgen veel werknemers een bonus in de vorm van een kerstpakket. Het kerstpakket is belastbaar loon voor de werknemer, tenzij…
Uitstel aanvragen voor de aangifte inkomstenbelasting over het voorgaande jaar moet je vóór 1 mei in het lopende jaar doen. Maak van deze…
In box 2 gaat het over belasting over aanmerkelijk belang. In 2023 is het tarief 26,90%. Vanaf 2024 komen er twee tariefschijven: tot € 67.000 betaal…
2024 brengt nogal wat veranderingen in de wereld van belastingen. Van wijzigingen in box 1 tot nieuwe regels voor directeuren-grootaandeelhouders en…
Heb je een bv, nv of coöperatie? Dan moet je belasting betalen over de winst. Dit noemen we vennootschapsbelasting (VPB). In 2024 blijft het rustig…
Vanaf 1 januari 2023 treden weer een flink aantal nieuwe wetten en nieuwe regels in werking waarmee zelfstandig ondernemers te maken krijgen. We zetten…