Als je bedrijf door hoge schulden geldproblemen heeft, kan schuldsanering een onnodig faillissement voorkomen. De wet WHOA vereenvoudigt en versnelt dit proces, zelfs zonder instemming van alle schuldeisers. Deze wettelijke regeling is tijdens de coronacrisis ingevoerd, maar is nog steeds van kracht.

Van plan om zakelijk vastgoed aan te schaffen of te herfinancieren? Vraag vrijblijvend voorstel zakelijke hypotheek aan

Inhoudsopgave

Wat is de WHOA?

WHOA staat voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord en is begin 2021 in werking getreden. Door deze wet is het mogelijk een akkoord af te dwingen met je schuldeisers, door bekrachtiging (homologatie) van de rechter. Dat betekent dat ze verplicht moeten instemmen met de maatregelen, zoals uitstel van betaling, afboeking van schuld of zelfs kwijtschelding.

Voorafgaand aan deze wet kon je alleen tot zo’n akkoord komen als alle schuldeisers ermee instemden. Omdat belangen uiteenlopen was dat vaak moeilijk rond te krijgen. 

De WHOA kan ingezet worden om je bedrijf de nodige lucht te geven en een doorstart te maken zonder tussenkomst van een curator. Je kunt je bedrijf daarmee in afgeslankte vorm door laten draaien. Het is dus een extra optie voor schuldsanering, naast een minnelijke regeling, WSNP of faillissement.  

Het doel van de WHOA is openstaande schulden op een eerlijke manier te verdelen onder schuldeisers, zoals aandeelhouders, banken of leveranciers. Zij krijgen met het onderhandse akkoord de garantie een beter resultaat te behalen dan als het bedrijf failliet zou gaan. 

Voordelen WHOA

Een groot voordeel van de WHOA is dat je schulden kunt saneren buiten een faillissement om. Een vergelijkbare overeenkomst kwam vóór deze wet alleen tot stand als elke schuldeiser akkoord ging. En omdat dit in de praktijk vaak niet lukt, gingen bedrijven alsnog kopje onder. Een zeer praktisch middel dus om faillissement af te wenden.

Een ander voordeel is dat je als eigenaar van je bedrijf zelf de regie houdt. Je hebt controle over de herstructurering en je kunt je vervolgens weer richten op de toekomst van je onderneming. Zo voorkom je de situatie van een faillissement waarin een curator bepaalt hoe er wordt omgegaan met het bedrijf, wat vaak een langslepend proces is. 

Ook geeft de WHOA snelheid aan het proces waarin betalingsproblemen worden opgelost. Doordat het akkoord door de rechtbank wordt bekrachtigd, kan er geen beroep worden aangetekend en is iedere schuldeiser verplicht in te stemmen en mee te werken.

Een voordeel voor schuldeisers is dat zij beter af zijn met deze regeling, omdat ze meer geld terugkrijgen dan bij een faillissement. Zelfs kleinere schuldeisers zijn via de WHOA beschermd, omdat ze altijd een minimumpercentage van het uitstaande bedrag terugkrijgen.

Voor wie is WHOA bedoeld?

Simpel gezegd is de WHOA bedoeld voor ondernemingen in financiële moeilijkheden. Als je op dit moment of zeer binnenkort schulden niet meer kunt betalen, maar je bedrijf heeft nog genoeg potentie om omzet te draaien, dan is de WHOA interessant. 

De WHOA in de coronacrisis

De WHOA is tijdens de coronapandemie ontstaan als een krachtig instrument om je bedrijf levensvatbaar te houden in tijden van crisis. Zo kon je bedrijf hoge schulden hebben omdat de lockdowns de vraag naar je producten of diensten deden kelderen.

De WHOA op zich was geen onderdeel van het steunpakket dat door de overheid was ingericht, de wet was al 7 jaar in de maak. Maar er was wel geld gereserveerd – 200 miljoen euro – om ondernemers van de nieuwe wet gebruik te laten maken.

Hoe kun je de WHOA inzetten?

De schuldsaneringsregeling via de WHOA stel je vast in een plan van aanpak waarin je uitlegt hoe de schulden geherstructureerd worden. Dit kun je zelf voorbereiden.

Open communicatie met schuldeisers is essentieel in het proces. Bij de daadwerkelijke stap het akkoord te laten homologeren (bekrachtigen) door de rechter is een advocaat nodig. 

De stappen in een complete WHOA-procedure zijn:

  1. Voorbereiding (zoals advies inwinnen)
  2. Conceptakkoord opstellen met financiële afspraken
  3. Afspraken voorleggen aan schuldeisers
  4. Stemming organiseren (dit verloopt per klasse) 
  5. Verslag uitbrengen en delen
  6. Homologatieverzoek indienen bij de rechtbank (door advocaat)
  7. Bezwaarperiode afwachten
  8. Na akkoord rechter tot uitvoering overgaan

Schakel advies in

Heb je ondersteuning nodig tijdens een WHOA-aanvraag? Schakel dan een juridisch of financieel adviseur in die je helpt de juiste keuzes te maken. Je kunt ook een herstructureringsdeskundige inschakelen, waarmee je het signaal afgeeft dat schuldeisers vertrouwen kunnen stellen in het proces en daardoor eerder hun medewerking geven aan de sanering. 

Een betaalrekening, spaarrekening of hypotheek afsluiten? Bij SNS denken en luisteren ze met je mee en ze helpen je bij het verwezenlijken van je doelen en dromen? Bekijk mogelijkheden >

Peter Westhof

Peter Westhof

Ik schrijf als journalist veel over ondernemerszaken en voor De Zaak specifiek over energie voor ondernemers. Ook heb ik veel ondernemers geïnterviewd. Ondernemers willen vooral graag ondernemen, zo heb ik gemerkt. Het is buitengewoon handig en waardevol voor hen als een site als De Zaak op een begrijpelijke manier bepaalde ingewikkelde onderwerpen uitlegt. Daar draag ik graag aan bij.
Lees ook…
Wist je dat cashflowproblemen een van de grootste oorzaken zijn van faillissementen in het mkb? Zelfs als de zaken goed gaan en je keurige cijfers…
i.s.m.
Stel, je droomt van je eigen bedrijfspand. Kopen in plaats van huren. Met oog op uitbreiding van je bedrijf. Of met oog op de toekomst voor je oude…
Jarenlang hadden we te maken met een lage inflatie, maar dat is eind 2021 anders geworden. Eerst gingen de energieprijzen sterk omhoog en in de loop…
Om je onderneming te laten groeien, of om de transitie naar bijvoorbeeld duurzaamheid te betalen, kun je op zoek gaan naar investeerders of financiers….
De winstmarge op jouw producten of diensten is een belangrijke graadmeter van de gezondheid van je onderneming. Bereken je winstmarge snel met onze…
i.s.m.
Klaar om de sprong te wagen in de wereld van bedrijfsvastgoed? In vijf stappen nemen we je mee door het aankoopproces – van het stellen van de juiste…