Urenregistratie is en blijft een belangrijk onderdeel van elke succesvolle onderneming. Toch wordt het vaak weggeschoven in een hoekje als iets dat ‘moet gebeuren’. Hoewel dat vaak klopt, betekent het niet dat urenregistratie niets kan bijdragen aan je organisatie. Hieronder een overzicht van hoe een kloppende urenregistratie je onderneming tijd en geld kan besparen.

Inhoudsopgave

Als werkgever komen er een hoop (financiële) risico’s op je pad. Download het gratis whitepaper met de 5 meest kostbare werkgeversrisico’s en ontdek hoe je ze kunt verkleinen.

Een veelvoorkomend probleem is onnauwkeurige urenregistratie. Ondernemingen laten hun personeel urenregistratie (soms weken later) achteraf invoeren en lopen daardoor het risico dat gewerkte uren verkeerd worden ingeschat. Aangezien andere onderdelen van de onderneming worden afgestemd op de uren die gedraaid worden door personeel, kun je al snel de conclusie trekken dat er grote gevolgen kunnen zitten aan systematisch verkeerd uren registreren.

Krijg grip op onnodige overuren en te hoge facturen

Onnauwkeurige urenregistratie zorgt vaak voor het te hoog inschatten en uitbetalen van overuren. Daarnaast kan het zijn dat een te hoog aantal uren wordt gefactureerd naar klanten, wat ongewenste resultaten tot gevolg kan hebben. Dit is gemakkelijk te voorkomen door personeel in real-time uren te laten registreren door middel van slimme software (met een timer of elke dag achteraf). Het is laagdrempelig om te beginnen met het implementeren van dit soort slimme urenregistratie software binnen je organisatie.

Productiviteitsmetingen en proactief ingrijpen

Gewapend met nauwkeurige data uit urenregistratie kun je binnen je onderneming proactief sturen op basis van productiviteitsmetingen. Zo kun je projecten met elkaar vergelijken en beoordelen of je op schema ligt voor een bepaald doel. Mocht dat niet zo zijn dan kun je goed geïnformeerd op zoek gaan naar maatregelen die je kunt treffen. Omdat urenregistratie dagelijks geschiedt, kun je een project van begin tot eind meten en sturen. Dat bespaart op den duur wellicht tientallen uren en daarmee flink wat geld.

Gerust zijn met een kloppende urenverantwoording

Zeker niet onbelangrijk zijn de uiteindelijke voordelen die je krijgt na het goed bijhouden van je urenregistratie. Zo ontstaan er na enkele weken al nuttige project-, taak- en teamlidrapportages waarin duidelijk beschreven staat wie wat doet en hoe lang dat precies heeft geduurd. Dit helpt bij het verantwoorden van uren naar zowel interne als externe stakeholders. Denk aan klanten die gebaat zijn bij een eventuele urenspecificatie of bij het intern beoordelen van personeel en projecten. Zo maak je op basis van nauwkeurige cijfers betere beslissingen.

Urencriterium en aftrekposten

Hoewel het registreren van uren vaak als onprettig wordt ervaren, kan je er best wat voordeel uit halen. Wanneer je namelijk genoeg uren draait, kom je in aanmerking voor verschillende belastingvoordelen. Het minimaal aantal uren dat je dient te draaien voor deze voordelen, wordt het urencriterium genoemd. Het urencriterium ligt op 1.225 uren per kalenderjaar. Omgerekend is dit ongeveer 24 uren per week.

Haal je het urencriterium? Dan kan je zelfstandigenaftrek en startersaftrek toepassen. In principe mogen alle uren die je maakt voor je onderneming, worden meegerekend voor het urencriterium. Je mag dus niet alleen de uren die je letterlijk verricht aan werkzaamheden meetellen, maar ook de uren die je kwijt bent aan het bijhouden van je administratie of het bijwonen van trainingen. Je dient aannemelijk te maken dat jouw uren in verhouding staan tot de door jou verrichte activiteiten.

Bescherm jouw bedrijf, je medewerkers en jezelf tegen kostbare werkgeversrisico’s. Download gratis whitepaper: De 5 grootste (financiële) werkgeversrisico’s.

Lees ook…
i.s.m.
In Nederland vinden er jaarlijks zo’n 200.000 bedrijfsongevallen plaats, waarvan 2.300 ernstig en 60 helaas fataal aflopen. Als werkgever wil jij hier…
i.s.m.
Heb je personeel nodig, maar wil je geen werknemers in dienst? Dan is payrolling de oplossing. Jij houdt zeggenschap over het personeel, maar het…
i.s.m.
Heb je als ondernemer medewerkers in dienst? Dat betekent dat je een(salaris)administratie moet opzetten, iets wat veel ondernemers onderschatten. Denk…
Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor het betalen van het juiste loon – ook als het gaat om werknemers onder de 21 jaar. Dit is geregeld in het…
Loonheffing is een verzamelnaam voor loonbelasting en premie volksverzekeringen. De werkgever houdt de loonheffing in op het salaris van zijn…
i.s.m.
Zodra je personeel aanneemt, ben je verplicht om een personeels- en salarisadministratie bij te houden. Veel ondernemers kiezen ervoor om het eigen…