Categorieën

Het minimumloon is meer een getal op papier. Het is een belangrijke basis onder je personeelsbeleid en het beïnvloedt de tevredenheid je team. En dat is extra belangrijk in deze tijden van personeelstekort. In dit artikel leggen we uit hoe je het minimumloon als horeca-ondernemer bepaalt en wat de actuele tarieven zijn.

In het kort

 • Het minimumloon in de horeca varieert op basis van leeftijd, ervaring, functie en cao-afspraken.
 • De horeca-cao is algemeen verbindend en geldt voor alle werkgevers in de horeca.
 • Medewerkers van 21 jaar en ouder hebben recht op het wettelijk minimumloon van € 13,27 per uur.

Inhoudsopgave

Wil je niet voor verrassingen komen te staan door verborgen personeelskosten? Bereken met deze handige personeelskosten rekentool wat je personeel écht kost.

Wat is minimumloon in de horeca?

Verschillende factoren bepalen het minimumloon in de horeca, waaronder leeftijd, ervaring en functie. Het wettelijk minimumloon is het uitgangspunt, maar de horeca-cao kan aanvullende regels stellen. Belangrijk om te weten is dat de horeca-cao algemeen verbindend is verklaard. Dat betekent dat deze automatisch geldt voor alle werkgevers in de horeca.

Wie heeft er recht op het wettelijk minimumloon?

Het minimumloon geldt voor een breed scala van werknemers in de horeca:

 • vast en tijdelijk personeel
 • oproepkrachten
 • uitzendkrachten
 • payrollmedewerkers
 • werknemers met een tewerkstellingsvergunning
 • personeel van aannemers of onderaannemers
 • medewerkers met een overeenkomst van opdracht


Wat zijn de minimumlonen per uur voor de horeca?

Het minimumloon in de horeca is van verschillende factoren afhankelijk. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de functie, aantal uren, soort contract, leeftijd en cao-afspraken.

In Nederland hebben medewerkers van 21 jaar en ouder recht op het wettelijk minimumloon (WML) dat op € 13,27 per uur staat vastgesteld. Bij een volledige werkweek van 38 uur komt dit neer op een bruto maandloon van € 2185,13.

Voor werknemers tussen de 15 en 21 jaar geldt het minimumjeugdloon. Hierbij geldt: hoe ouder de werknemer, hoe beter de medewerker verloond wordt. Wil je meer weten over hoe het minimumloon werkt? Lees dan ons volledige artikel over het minimumloon in Nederland.

Wat is het netto-uurloon in de horeca?

Het netto loon is afhankelijk van de belastingen en inhoudingen.

Loontabel uurloon horeca per 1 januari 2024

Het bruto minimumloon is per 1 januari 2024 vastgesteld op onderstaande uurlonen per leeftijdscategorie:

LeeftijdUurloon
21 jaar en ouder€ 13,27
20 jaar€ 11,94
19 jaar€ 10,62
18 jaar€ 9,29

Wat verdient iemand van 17 jaar of jonger in de horeca?

Jongeren mogen volgens de wet vanaf 15 jaar in de horeca werken. Voor jongeren van 17 jaar en jonger gelden de volgende bruto minimumlonen:

LeeftijdUurloon
17 jaar€ 7,30
16 jaar € 5,97
15 jaar€ 4,64

Periodieke verhogingen

In Nederland past de overheid het wettelijk minimumloon twee keer per jaar aan, meestal op 1 januari en 1 juli. Deze aanpassingen zijn bedoeld om het minimumloon in lijn te brengen met de algemene loonontwikkeling en inflatie.

Als gevolg hiervan kan het minimumloon horeca dus periodiek verhoogd worden. Werkgevers zijn verplicht om het hoger uurloon automatisch in hun loonadministratie bij te werken.

Wat verdient een leerling in de horeca?

Een leerling in de horeca wordt vanwege het ontbreken van ervaring niet als vakkracht gezien. Toch hebben leerlingen in de horeca recht op een minimumloon. Als werkgever dien je de leerling te belonen volgens het wettelijk minimum jeugdloon.

De geldende afspraken van de horeca-cao

De horeca-cao, samengesteld door werknemersverenigingen FNV en CNV en branchevereniging KHN, bepaalt de arbeidsvoorwaarden in de horecabranche. Deze cao is van toepassing op alle werkgevers in de horeca en bevat specifieke regels over loonafspraken, waaronder het minimumloon, vakantiegeld, vervangende vrije tijd en extra uurloon.

In de horeca wordt veel gewerkt met leerlingen en niet-vakkrachten. Voor deze groepen gelden specifieke loonafspraken. Het is belangrijk om je als werkgever aan deze afspraken te houden om onderbetaling te voorkomen. Voor werknemers is het belangrijk om hun rechten te kennen.

Het minimumloon in de horeca is een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden en heeft direct invloed op de financiële situatie van werknemers. Zowel werkgevers als werknemers doen er goed aan om op de hoogte te zijn van de huidige regelgeving en de loontabellen regelmatig te raadplegen.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Welke factoren spelen mee in het minimumloon horeca?

Bij het bepalen van het minimumloon van je horecapersoneel neem je de volgende factoren in overweging:

 1. Leeftijd van de werknemer: De leeftijd is de belangrijkste overweging, aangezien het wettelijk minimumloon horeca varieert afhankelijk van de leeftijd van de horecamedewerker.
 2. Cao-afspraken: De cao kan specifieke loonafspraken bevatten die afwijken van het algemene wettelijk minimumloon. Zorg ervoor dat je de meest recente versie van de horeca-cao raadpleegt.
 3. Functie en ervaring: In de horeca-cao worden verschillende loonschalen gebruikt, afhankelijk van de bepaalde functie en ervaring van werknemers. Neem zowel de functie als ervaring mee bij het bepalen van het salaris.
 4. Periodieke verhogingen: De Nederlandse overheid past het minimumuurloon twee keer per jaar aan. Houd de loonsverhogingen goed in de gaten.
 5. Specifieke situaties: Houd rekening met bepaalde groepen, zoals leerlingen en niet-vakkrachten, waarvoor specifieke regels kunnen gelden.


Zorg dat je up-to-date blijft

Als horeca-ondernemer moet je scherp zijn op het minimumloon. Dit is essentieel voor je personeelsbeheer en voor tevreden medewerkers. Zorg dat je altijd up-to-date bent over de nieuwste regels van de horeca-cao en minimumloon. Extra aandacht is nodig voor leerlingen en niet-vakkrachten. Dus blijf alert en pas je loonbeleid wanneer nodig aan.

Wil jij jouw personeelskosten nauwkeurig berekenen? 
Download hier de handige rekentool – inclusief instructie en tips – om alle personeelskosten op een rijtje te zetten. Na het invullen van het overzicht zie jij direct wat jouw personeel daadwerkelijk kost.
     

Picture of Matt Timmermans

Matt Timmermans

Als gepassioneerd ondernemer met een interesse in vastgoed en financiën, combineer ik mijn expertise met mijn liefde voor schrijven. Zo deel ik inzichten en ervaringen die mede-ondernemers kunnen inspireren en ondersteunen.
Lees ook…
i.s.m.
Zodra je personeel aanneemt, ben je verplicht om een personeels- en salarisadministratie bij te houden. Veel ondernemers kiezen ervoor om het eigen…
Loon is alles wat je een werknemer geeft als tegenprestatie voor zijn werk en inzet. Er is verschil tussen loon voor personeel, loon voor de…
i.s.m.
Belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen zijn waardevolle regelingen voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers kunnen hiermee bepaalde…
i.s.m.
Zelfs als je je salarisadministratie toevertrouwt aan je boekhouder, blijf jij als ondernemer verantwoordelijk voor fouten. En die fouten brengen…
Stagiairs aannemen kan een slimme zet zijn voor je bedrijf. Niet alleen brengen ze nieuwe inzichten en een frisse blik, maar ze kunnen ook een…
Als ondernemer wil je goed voorbereid zijn op alles wat op je pad komt. Ook als gaat om de regels rondom ontslag. In dit artikel gaan we in op de…