Categorieën

In samenwerking met
Ga je voor het eerst personeel aannemen? Of sta je op het punt je team uit te breiden met een nieuwe medewerker? Dan heb je een arbeidscontract, ook wel arbeidsovereenkomst genoemd, nodig. Het opstellen van een arbeidsovereenkomst is een belangrijke taak, maar hoe pak je dat aan? Doe je het zelf of besteed je dit uit? En weet je eigenlijk wat je wel en wat niet moet en mag opnemen in een arbeidscontract? Wij geven je 7 handige tips!

Inhoudsopgave

Personeel in dienst? Dan is salarisadministratie verplicht. Ontdek de 7 meest gemaakte fouten en vermijd kostbare blunders. Download de gratis whitepaper met concrete tips om boetes te voorkomen.

Tip 1 – Maak altijd een arbeidscontract

Een van de meest gemaakte fouten is werknemers een dagje laten proefdraaien zonder contract. Begrijpelijk, maar niet slim. Een mondelinge afspraak is namelijk óók rechtsgeldig. Zodra je geen duidelijke (aantoonbare) afspraak hebt gemaakt over de einddatum, voordat je iemand een dagje laat werken, is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, oftewel: een vast contract. 

Tip 2 – Kies de juiste contractvorm

Wist je dat er meerdere contractvormen zijn om uit te kiezen? Wat dacht je van een tijdelijk contract, een oproepcontract, een overeenkomst van opdracht (ZZP), een vakantiewerkerscontract of een uitzend- of payrollcontract. Verdiep je in de mogelijkheden en kies de contractvorm die het best past bij jou, je bedrijf en je nieuwe medewerker.

Tip 3 – Laat de werknemer het arbeidscontract altijd ondertekenen

Ook erg belangrijk: zorg ervoor dat de arbeidsvoorwaarden schriftelijk worden vastgelegd en werkgever én werknemer schriftelijk akkoord gaan. Doe je dit niet, dan kunnen er onduidelijkheden over de arbeidsvoorwaarden ontstaan. De rechter zal uiteindelijk in het voordeel van de werknemer oordelen. Als werkgever ben je namelijk de ‘sterke partij’. Je beschikt over de benodigde kennis en bent in dit geval in gebreke gebleven om deze kennis te delen.

Tip 4 – Proeftijd afspreken? Kies voor een contract met een arbeidsduur van meer dan zes maanden

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid mag je alleen een medewerker op proef aannemen bij contracten van langer dan 6 maanden. Stel je een contract op voor 6 maanden of korter, en besluit je binnen een maand dat je toch niet verder wilt met deze medewerker, dan kun je géén beroep doen op de proeftijd. Dus, kies voor een contract met een arbeidsduur van 6 maanden en 1 dag, of 7 maanden als dat gemakkelijker is. Dan is een proeftijd wél toegestaan.

Tip 5 – Zorg dat de gezagsverhouding zoals omschreven in het contract klopt met de daadwerkelijke situatie

We zien vaak dat ondernemers een zzp’er aanstellen op basis van een ‘overeenkomst van opdracht’. Dat is een overeenkomst zónder gezagsverhouding. Blijkt uiteindelijk dat er toch sprake is van een gezagsverhouding? Doordat de werknemer bijvoorbeeld een vaste werkplek of visitekaartjes heeft. Of doordat de werknemer wordt opgenomen in het vakantierooster. Dan kan de ‘zzp’er’, met terugwerkende kracht, aanspraak maken op dezelfde rechten als een werknemer. Daarnaast kan de Belastingdienst bij jou aankloppen om alsnog, eveneens met terugwerkende kracht, loonheffing af te dragen.

Tip 6 – Neem dit altijd op in de arbeidsovereenkomst:

Veel afspraken met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de wet. Maar naast het loon, de gezagsverhouding en de persoonlijke verrichting van het werk door de werknemer is er een aantal belangrijke zaken die je in een arbeidsovereenkomst kunt opnemen:

  • Het vermelden van de contractpartijen;
  • De ingangs- en einddatum van het contract;
  • Het salaris;
  • De functienaam;
  • De arbeidsomvang.

Tip 7 – Verwijs in het arbeidscontract naar het personeelshandboek

Je kunt de arbeidsovereenkomst verder uitbreiden met verschillende rechten en plichten voor jou en je medewerker. Denk aan afspraken over het retourneren van bedrijfseigendommen, een verbod op nevenactiviteiten, et cetera. Je kunt er ook voor kiezen om dit soort zaken op te nemen in een personeelshandboek en hiernaar te verwijzen in het arbeidscontract. Een personeelshandboek kun je eenvoudiger tussentijds uitbreiden en/of wijzigen, uiteraard met kennisgeving aan je personeel. 


Gerelateerd lezen:

• De rol van de werkgever bij mediation
• Wat is een cao?
• Beweeg je werknemers tot meer beweging!

Wist je dat het slecht bijhouden van je salarisadministratie kan leiden tot torenhoge boetes? Download nu de gratis whitepaper en ontdek hoe je de 7 meest gemaakte fouten kunt voorkomen.

Please

Please, partner van De Zaak

Ondernemer worden is een keuze. Maar voel je je ook thuis in de rol van werkgever? De bijkomende taken en verantwoordelijkheden staan misschien ver van je vak af. Alle personeelszaken zelf doen is dan ook nergens voor nodig. Please is dé werkgeverspartner voor het MKB die jou door de uitdagende wereld van werkgeven navigeert. Met uitzenden, payroll, salarisadministratie, interim HR professionals, digitale tools of een combinatie daarvan. Groei als werkgever én als ondernemer met een partner als Please. Samen vergroten we je werkgeverskracht, op de manier die past bij jou en je bedrijf.

Bekijk alle artikelen van Please>

Lees ook…
Als werkgever moet je werknemers een loonstrook verstrekken. Maar wat moet er precies op zo’n salarisspecificatie staan? Is een loonstrook die je…
Het minimumloon is meer een getal op papier. Het is een belangrijke basis onder je personeelsbeleid en het beïnvloedt de tevredenheid je team. En dat…
i.s.m.
Zodra je personeel aanneemt, ben je verplicht om een personeels- en salarisadministratie bij te houden. Veel ondernemers kiezen ervoor om het eigen…
Als ondernemer wil je goed voorbereid zijn op alles wat op je pad komt. Ook als gaat om de regels rondom ontslag. In dit artikel gaan we in op de…
Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft en in Nederland woont, heeft recht op vakantiegeld. Het uitbetalen ervan is voor jou als werkgever dus…
Soms mogen een opdrachtgever en een freelance opdrachtnemer een arbeidsrelatie aanmerken als een (fictieve) dienstbetrekking. Dit noemen we opting-in….