4 vragen van ondernemers + antwoord van De Zaak

MijnZaak biedt ondernemers een platform voor al hun juridische documenten, exclusieve ondernemers kortingen en... onbeperkt eerstelijns advies. Wij geven jou elke maand een aantal kwesties waarmee we ondernemers hebben geholpen. Lees mee!

Inhoudsopgave

Als werkgever komen er een hoop (financiële) risico’s op je pad. Download het gratis whitepaper met de 5 meest kostbare werkgeversrisico’s en ontdek hoe je ze kunt verkleinen.

Vraag 1

“Wanneer moet er geen stagevergoeding (zoals reiskosten) opgenomen worden in de loonadministratie?”


Antwoord van de experts van MijnZaak

“Als je alleen een reiskostenvergoeding betaalt van maximaal € 0,19 per kilometer is dit onbelast. De stagiair hoeft in dat geval niet te worden opgenomen. Is de vergoeding hoger dan € 0,19 per kilometer dan is dit in beginsel een belaste vergoeding, of in ieder geval het gedeelte boven de € 0,19 per kilometer, en is er sprake van een fictief dienstverband.

Of de stagiair opgenomen moet worden in de salarisadministratie is dus afhankelijk van de hoogte van de vergoeding.”

 Vraag 2

“Mijn opdrachtgevers proberen onder mijn annuleringsclausule uit te komen. Onder het mom: we verplaatsen het, we zeggen het niet af. Kan dit zomaar?”


Antwoord van de experts van MijnZaak

“Als een opdrachtgever tekent en expliciet akkoord gaat met de annuleringsvoorwaarden is hij/zij daar aan te houden. Echter moet je de voorwaarden wel heel duidelijk laten betekenen of opnemen in de tekst van de offerte /opdrachtovereenkomst. Stel dat ze in je “gewone” algemene voorwaarden staan, en deze heb je niet ter hand gesteld, dan kun je voor het hekje van de rechter nog wel eens een probleem hebben om te bewijzen dat de opdrachtgever het echt heeft moeten lezen.

Ons advies is altijd in gesprek te blijven met de klant en goed in te schatten of je die klant wilt behouden of dat je zonder de klant kunt. Ben je de klant liever kwijt dan rijk, zet dan door en wil je de relatie behouden stel dan iets anders voor ter compensatie.”

Vraag 3

“Worden inkomsten via crowdfunding door de fiscus als inkomsten gezien?”


Antwoord van de experts van MijnZaak

“Er zijn verschillende manieren van crowdfunding:

  1. De variant waar je leent van de crowd wordt gezien als een lening en die moet je terug betalen. Dat is dus geen inkomen maar staat op de balans als lening.
  2. De manier van crowdfunding waar mensen je een bedrag schenken, waar je al dan niet iets voor terugdoet, wordt gezien als inkomen. Lever je er ook nog een product of dienst voor terug dan moet je er zelf nog btw op afdragen.”

 Vraag 4

“Mijn verhuurder zegt dat hij niet hoeft te betalen voor aanpassingen om de brandveiligheid van het pand dat ik huur te verbeteren. Klopt dat?”


Antwoord van de experts van MijnZaak

“Dat ligt er aan. Als het alleen gaat om aanpassingen waardoor je jouw beroep brandveilig kunt uitoefenen – denk aan het aanbrengen van rookmelders en brandblusapparaten – dan is dat jouw verantwoordelijkheid als huurder. Gaat het om meer ingrijpende maatregelen, zoals bouwkundige aanpassingen, dan is de verhuurder daarvoor verantwoordelijk.”

Bescherm jouw bedrijf, je medewerkers en jezelf tegen kostbare werkgeversrisico’s. Download gratis whitepaper: De 5 grootste (financiële) werkgeversrisico’s.

Lees ook…
i.s.m.
Heb je personeel nodig, maar wil je geen werknemers in dienst? Dan is payrolling de oplossing. Jij houdt zeggenschap over het personeel, maar het…
Als werkgever moet je belastingen en premies inhouden op het loon van je werknemers. Voor eenmalige beloningen als vakantiegeld en bonussen geldt een…
i.s.m.
In Nederland vinden er jaarlijks zo’n 200.000 bedrijfsongevallen plaats, waarvan 2.300 ernstig en 60 helaas fataal aflopen. Als werkgever wil jij hier…
i.s.m.
Zelfs als je je salarisadministratie toevertrouwt aan je boekhouder, blijf jij als ondernemer verantwoordelijk voor fouten. En die fouten brengen…
i.s.m.
Heb je als ondernemer medewerkers in dienst? Dat betekent dat je een(salaris)administratie moet opzetten, iets wat veel ondernemers onderschatten. Denk…
Loonheffing is een verzamelnaam voor loonbelasting en premie volksverzekeringen. De werkgever houdt de loonheffing in op het salaris van zijn…