Voor een besloten of naamloze vennootschap, coöperatie of vereniging gelden regels voor toezicht. Naast een bestuur kun een bedrijf of organisatie een raad van commissarissen (rvc) hebben. Maar wat doet een rvc precies? Wie zitten erin en wie staat aan het hoofd? In dit artikel geven we antwoord op de meest gestelde vragen over de raad van commissarissen.

In het kort

  • De raad van commissarissen (rvc) houdt toezicht op het bestuur van naamloze en besloten vennootschappen, en kan ook raad van toezicht (rvt) worden genoemd in de non-profit sector.
  • De president-commissaris leidt de rvc, en leden worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders; de rvc moet uit minimaal drie leden bestaan.
  • Terwijl de rvc toezicht houdt, draagt de raad van bestuur de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie.

Inhoudsopgave

Wist je dat je tot 30 september met terugwerkende kracht kan profiteren van je BV? Geruisloze inbreng is een fiscale regeling waar je gebruik van kan maken als je je eenmanszaak of vof omzet naar een BV. Ontdek direct wat jouw opties zijn

Wat is een raad van commissarissen?

De raad van commissarissen (rvc) houdt toezicht op het reilen en zeilen bij naamloze vennootschappen (nv) en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv).

De raad van commissarissen wordt ook wel een raad van toezicht (rvt) genoemd. In de regel in de nonprofit-sector – verenigingen, stichtingen en coöperaties – de term raad van toezicht gehanteerd. En bedrijven (bv/nv) heet de raad van commissarissen.

Wat is de functie van een raad van commissarissen?

Een rvc is bij wet verplicht om toezicht te houden op: ‘het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.’ Anders gezeg: de rvc houdt toezicht op het bestuur van een organisatie. Ook geeft de raad van commissarissen bestuurders ondersteuning in de vorm van advies.

Wie staat er aan het hoofd van een raad van commissarissen?

De president-commissaris staat aan het hoofd van de raad van commissarissen.

Wie benoemt de raad van commissarissen?

De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de leden van de raad van commissarissen. Een commissaris wordt meestal van buiten de organisatie gekozen op basis van kennis in een markt of branche of op basis van hun positie binnen de maatschappij.

Mensen kunnen worden aanbevolen voor toetreding tot de rvc. Dit gebeurt door ondernemingsraad of de algemene vergadering.

Hoeveel zitten leden in de raad van commissarissen?

Het Burgerlijk Wetboek is hier helder over: de raad van commissarissen bestaat uit ten minste drie leden. Is het aantal commissarissen minder dan drie? Dan neemt de raad maatregelen om zijn ledental aan te vullen.

Is een raad van commissarissen verplicht?

Een rvc is alleen verplicht voor een beursgenoteerde onderneming of als een organisatie een structuurvennootschap is.

Controle Belastingdienst

Gratis whitepaper: Belastingdienst Controle, wat nu?!

Hoe vaak gebeurt het, hoe voorkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.

Wat verdient een commissaris?

Leden van raad van commissarissen mogen een vergoeding vanuit de organisatie krijgen voor hun werk en inzet. Deze vergoeding wordt ook wel vacatiegeld genoemd.

Vaak is het vacatiegeld gekoppeld aan het bijwonen van vergaderingen, maar het omvat ook de voorbereidingen en andere tussentijdse werkzaamheden. Deels zal het vacatiegeld een vergoeding voor kosten zijn en deels een beloning voor de bestede tijd. De hoogte kan per organisatie variëren.

Wat is het verschil tussen raad van bestuur en raad van commissarissen?

De rvc is het toezichthoudende orgaan van een organisatie. De raad van bestuur heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de organisatie.

Benieuwd of jij met terugwerkende kracht kan profiteren van geruisloze inbreng? Ontdek direct je opties >

Lees ook…
i.s.m.
Een bv of holding biedt bescherming tegen de aansprakelijkheid voor schulden. Daarnaast betaal je met een bv een lager belastingtarief over de…
Sta je op het punt om samen met iemand een bedrijf te starten of over te nemen? Dan sta je voor een belangrijke keuze: ga je voor een vennootschap…
Sta je op het punt een zakelijke sprong te wagen en twijfel je tussen een nv of bv? Deze keuze kan de toekomst van je onderneming flink beïnvloeden….
i.s.m.
In de dynamische en complexe bedrijfswereld is effectief management van cruciaal belang voor succes. Maar om een bedrijf goed te leiden en te laten…
Wil je samen ondernemen met je levenspartner? Voordat je de sprong waagt, is het essentieel om de juiste rechtsvorm te kiezen. Deze keuze heeft grote…
De besloten vennootschap is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld kapitaal, waarin de aandeelhouders met een of meer aandelen deelnemen. Wat…