Als je een onderneming start, moet je een rechtsvorm kiezen. Veel ondernemers twijfelen tussen een eenmanszaak of bv. Wat is de beste rechtsvorm voor jou? In dit artikel bespreken we de voor- en nadelen van de bv versus eenmanszaak. Tevens met calculator om precies het financiële voordeel per rechtsvorm te berekenen.

Wist je dat je tot 30 september met terugwerkende kracht kan profiteren van je BV? Geruisloze inbreng is een fiscale regeling waar je gebruik van kan maken als je je eenmanszaak of vof omzet naar een BV. Ontdek direct wat jouw opties zijn

Inhoudsopgave

Rechtsvorm kiezen

De rechtsvorm is het juridische jasje van je onderneming. Welke rechtsvorm het best past bij jouw onderneming, hangt af van jouw situatie. Je kiest dus niet voor een bv (besloten vennootschap) omdat je ‘bv’ professioneel vindt staan achter je bedrijfsnaam. Het is goed om grondiger te werk te gaan.

Om je te helpen bij de keuze van een rechtsvorm die bij jou past, leggen we je eerst uit wat het verschil is tussen de bv en de eenmanszaak. Wil je liever direct je keus maken? Kijk dan aan het eind van dit artikel naar de 3 stappen die je op weg helpen naar de beste keus.

BV of eenmanszaak – wat is het verschil?

Een besloten vennootschap is een rechtspersoon, terwijl een eenmanszaak een natuurlijk persoon is. Dat is een belangrijk verschil dat vooral invloed heeft op de aansprakelijkheid en het soort belastingen. Hoe zit het precies?

Eenmanszaak: natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een persoon van vlees en bloed met bepaalde rechten en plichten. Dat een eenmanszaak een natuurlijk persoon is, betekent dan ook dat de eigenaar hoofdelijk aansprakelijk is voor het bedrijf.

Dus jij profiteert van de winst, maar je bent ook met je privé-vermogen aansprakelijk bij eventuele schulden. De winst waarover je belasting betaalt, is de omzet min de kosten van het bedrijf. Als natuurlijke persoon betaal je inkomstenbelasting.

Bv: rechtspersoon

Bij een rechtspersoon, zoals een bv, is dat anders. Een rechtspersoon is een organisatie. Bij een bv ben je dan ook (in principe) niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de bv. Jij richt de bv op en vervolgens ben je in loondienst van de bv als directeur-grootaandeelhouder. De bv heeft dus een bestuur. Je loon maakt onderdeel uit van de kosten van de onderneming. Je betaalt over de winst van de bv vennootschapsbelasting.

Een beknopt overzicht van de verschillen:

WatEenmanszaakBV
RechtspersoonNee (natuurlijk persoon)Ja, rechtspersoon met een bestuur
Wie is aansprakelijk bij schulden?De eigenaar in persoonDe bv
Soort belastingInkomstenbelasting over de winst, recht op fiscale voordelenVennootschapsbelasting over de winst. De bv betaalt daarnaast inkomstenbelasting over loon en uitgekeerd dividend
SalarisvormWinst is salaris van eigenaarBv betaalt salaris aan directeur-grootaandeelhouder
Eigendom1 eigenaarEigendom bv geregeld via aandelen
KapitaalinbrengGeen kapitaalinbrengKapitaalinbreng € 0,01
OprichtingOprichten alleen bij KVKBv oprichten via notariële akte
MeerdereNiet meerdere eenmanszaken mogelijkMeerdere bv's mogelijk voor risicospreiding
JaarrekeniingJaarrekening opstellen niet nodigJaarrekening indienen KVK

Voordelen en nadelen eenmanszaak of bv

Elk van beide rechtsvormen heeft bepaalde voor- en nadelen. We zullen deze hieronder kort uitwerken om je te helpen kiezen voor een eenmanszaak of bv.

Voordelen eenmanszaak:

Eenmanszaak oprichten relatief makkelijk. Om een eenmanszaak te starten, hoef je alleen een afspraak te maken bij de Kamer van Koophandel. Je schrijft jezelf in het Handelsregister in, betaalt een bedrag van € 51,95 en kunt van start.

Veel aftrekposten. Als je aan de voorwaarden voldoet, mag je als eigenaar van een eenmanszaak gebruikmaken van allerlei aftrekposten die voor een bv niet gelden. Denk hierbij aan:

  • Mkb-winstvrijstelling: een verlaging van 14% van je belastbare winst als je voldoet aan de voorwaarden mkb-winstvrijstelling
  • Ondernemersaftrek, zoals startersaftrek, zelfstandigenaftrek en meewerkaftrek

Je moet voor deze belastingvoordelen wel voldoen aan het urencriterium. Met een eenmanszaak heb je dus een relatief lage belastingdruk.

Overzichtelijk. Er is maar 1 eigenaar van de eenmanszaak. Dat maakt de eenmanszaak een overzichtelijke rechtsvorm. Ook de boekhouding is meestal redelijk eenvoudig.

Nadelen eenmanszaak:

Persoonlijke aansprakelijkheid. Bij een eenmanszaak is er geen verschil tussen het vermogen van je bedrijf en je persoonlijke vermogen. Mocht je schulden maken, dan ben jij daar als eigenaar van je zaak aansprakelijk voor. Sterker nog, ook je partner kan financieel aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van jouw onderneming.

Kleinschalig. Een eenmanszaak komt wat kleinschaliger over. Dat kan soms een nadeel zijn, bijvoorbeeld als je grote opdrachten wilt aannemen of internationaal wil opereren.

Voordelen bv:

Geen persoonlijke aansprakelijkheid. Omdat de bv een rechtspersoon is, ben je in principe niet persoonlijk aansprakelijk als de bv veel schulden heeft. Als de bv failliet gaat en de schulden niet persoonlijk verwijtbaar zijn, blijft je privévermogen buiten schot (anders dan bij de eenmanszaak).

Risicospreiding door holdings. Met een bv kun je makkelijker aan risicospreiding doen door meerdere bv’s op te richten (zoals een werk-bv en een holding).

Goede uitstraling. In het algemeen heeft de bv meer uitstraling dan een eenmanszaak, zeker bij internationaal zakendoen.

Vermogensopbouw. Je kunt bij een bv makkelijker vermogen opbouwen, bijvoorbeeld voor je pensioen.

Nadelen bv:

Geen belastingvoordelen zoals mkb-winstvrijstelling. Bepaalde belastingvoordelen die een eenmanszaak wel heeft, heeft een bv niet. Geen startersaftrek, zelfstandigenaftrek of mkb-winstvrijstelling. Dit is vooral merkbaar bij een lagere omzet.

Notariskosten bij bv oprichten. Een bv heeft meer administratieve verplichtingen dan een eenmanszaak. Denk aan notariskosten die je hebt bij de oprichting.

Complexere administratie. De bv heeft meer administratieve verplichtingen. Je moet bijvoorbeeld een jaarrekening indienen bij de KVK. Dat kost extra tijd en geld.

Dga-salaris. De bv is verplicht om jaarlijks een dga-salaris van minstens € 48.000 (in 20222) aan de directeur-grootaandeelhouder uit te keren (met een aanmerkelijk belang van minstens 5%). Als je hier in de opstartfase niet aan komt, kun je verlaging aanvragen bij de Belastingdienst. Verder moet de bv premies afdragen over het loon aan de dga.

Welke rechtsvorm kiezen: eenmanszaak of bv?

In het algemeen geldt dat een bv aantrekkelijk wordt bij een winst van minstens € 150.000. Dat is een belangrijk bij je keuze tussen een bv en een eenmanszaak. Zet dus een paar dingen op een rij en maak de juiste keus. De belangrijkste stappen om rekening mee te houden:

Stap 1: Maak een inschatting van je winst

Verwacht je een winst van meer dan € 150.000? Dan is een bv misschien de betere keus. Is de winstverwachting lager? Dan is de kans groot dat een eenmanszaak voordeliger is voor jou.

Stap 2: Denk na over aansprakelijkheid en risico’s

Loop je veel risico’s met je onderneming? Dan is het misschien verstandig om een bv te kiezen. Anders word je privé aansprakelijk gesteld voor schulden die je zakelijk oploopt.

Stap 3: Overdenk de criteria in dit artikel

Bekijk de kenmerken van de bv en de eenmanszaak uit dit artikel en stel vast of een eenmanszaak of bv het beste bij je past. Laat je hierbij ook adviseren door je boekhouder of accountant.

Calculator bv of eenmanszaak

Hoe zet je een eenmanszaak om naar een bv? 

Veel ondernemers beginnen met een eenmanszaak en stappen later over op een bv. Je hebt dan in het begin de belastingvoordelen van een eenmanszaak en later de voordelen van een bv.

Je kunt de eenmanszaak relatief eenvoudig omzetten naar een bv. Je doet dat via de notaris. Daarbij kun je de eenmanszaak op verschillende manieren inbrengen in de bv:

  • Activa passiva transactie
  • Geruisloze inbreng
  • Ruisende inbreng

De activa passiva transactie is de meestgebruikte methode omdat die het snelst en makkelijkst is. Vraag een financieel adviseur welke aanpak het beste bij jouw onderneming past.

Benieuwd of jij met terugwerkende kracht kan profiteren van geruisloze inbreng? Ontdek direct je opties >

Job Jansen

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij onder andere De Zaak elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.
Lees ook…
i.s.m.
Indien je als ondernemer een winst maakt die snel stijgt of je wilt geen aansprakelijkheid dragen voor je onderneming, is het verstandig om een bv op…
Voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) gaat er de komende jaren op fiscaal gebied veel veranderen, als zij dividend aan zichzelf willen uitkeren….
De besloten vennootschap is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld kapitaal, waarin de aandeelhouders met een of meer aandelen deelnemen. Wat…
i.s.m.
In de dynamische en complexe bedrijfswereld is effectief management van cruciaal belang voor succes. Maar om een bedrijf goed te leiden en te laten…
i.s.m.
Een bv of holding biedt bescherming tegen de aansprakelijkheid voor schulden. Daarnaast betaal je met een bv een lager belastingtarief over de…
i.s.m.
Wanneer je onderneming groeit en steeds meer omzet, kan het verstandig zijn om een bv op te richten. Een bv biedt minder persoonlijke aansprakelijkheid…