Elektronische diensten worden belast in het land van consumptie en niet in het land van herkomst. Voor aanbieders is het van belang of de onderneming buiten de eigen lidstaat óf buiten de Europese Unie is gevestigd. Dit heeft namelijk gevolgen voor de omzetbelasting.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Bij vestiging in een andere lidstaat van de EU is er sprake van een heffing van omzetbelasting in die andere lidstaat. Biedt u uw diensten van buiten de EU aan, dan kan er geen heffing van omzetbelasting binnen de EU plaatsvinden. Met andere woorden: btw-heffing is afhankelijk van de vestigingsplaats van de onderneming (ook als het gaat om elektronische dienstverlening).
Kort gezegd komt de Europese regel op het volgende neer:

  • de langs elektronische weg geleverde diensten worden belast in het land van consumptie en niet in het land van herkomst.

Uitleg van de regels

  • Aanbieders van elektronische diensten uit derdelanden (buiten de EU) betalen btw over hun EU-omzet aan particuliere afnemers en andere niet-ondernemers in de Europese Unie. Voor deze omzet geldt het btw-tarief van de lidstaat van de afnemer.
  • De export van elektronische diensten van EU-aanbieders naar afnemers in derdelanden (dus: buiten de EU) is niet belast met Europese btw.
  • Elektronische diensten die door EU-aanbieders worden verricht aan particulieren en niet-ondernemers binnen de Europese Unie zijn belast met het btw-tarief van de lidstaat van de aanbieder.
  • Wordt een elektronische dienst geleverd aan een EU-ondernemer, dan wordt de btw verlegd en geheven van deze afnemer-ondernemer tegen het btw-tarief van de lidstaat waar hij is gevestigd.
    Deze verlegging van heffing naar de afnemer van de prestatie geldt zowel voor EU-aanbieders als voor aanbieders uit derde-landen.

Vestigen in een EU-land

Voor de aanbieders uit derdelanden is een bijzondere regeling ontworpen voor het nakomen van deze verplichtingen. Zij hebben de mogelijkheid gekregen zich in één van de lidstaten te registreren om vervolgens in deze lidstaat btw te betalen en daar melding te doen van hun gehele EU-omzet. Deze lidstaat moet daarna de btw-opbrengst (eenmaal per jaar) verdelen over de lidstaten van verbruik.

Wat zijn elektronische diensten?

Voorbeelden van elektronische diensten zijn onder meer:

  • levering langs elektronische weg van software en de bewerking ervan;
  • levering langs elektronische weg van beelden, geschreven stukken en informatie (website);
  • terbeschikkingstelling van databanken.

De fysieke levering van elektronische gegevens, zoals bijvoorbeeld de levering van een CD, valt hier niet onder.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Veel mensen halen hun schouders op als zij weer eens een boete wegens verkeerd parkeren aantreffen. Zij berusten in hun lot, maar dat is niet altijd…
Om schijnconstructies aan te pakken, is De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in het leven geroepen. Deze wet beschermt werknemers tegen onderbetaling…
Prinsjesdag – dit jaar op 19 september – is traditioneel de dag dat het kabinet de begroting presenteert en de verschillende (belasting)plannen uit de…
Een CE-markering is meer dan een paar letters op een product. Met dit symbool laat je als ondernemer zien dat je product voldoet aan de EU-wetgeving op…
Wat gaat er per 1 januari 2024 veranderen voor zzp’ers en mkb’ers? Een overzicht van de belangrijkste…
Een stevig fundament in zakendoen begint met een waterdicht contract? Of je nu onderhandelt met klanten, deals sluit met leveranciers of talent werft:…