Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert jaarlijks grote aantallen statistieken. Over bevolkingsgroei en werkloosheid, maar ook over het bedrijfsleven. Het kan zijn dat uw onderneming daarvoor om informatie wordt gevraagd. Wat wil het CBS van u weten en bent u verplicht om mee te werken?

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Hoe gaat het in zijn werk?

U ontvangt een lijst met vragen over uw bedrijf en de branche waarin u actief bent, de zogeheten CBS-enquête. Gevraagd wordt naar onder meer winst- en omzetcijfers, maar ook bijvoorbeeld aantal leveranciers en projecten, en hoeveel er is ingekocht. Soms bestaat het onderzoek echter uit slechts een enkele vraag, zoals de maandomzet.

Als u alles hebt ingevuld, stuurt u de lijst terug naar het CBS. Dit kan per post, maar in toenemende mate ook elektronisch. Overigens zal de enquête in sommige gevallen telefonisch kunnen plaatsvinden.

Het CBS verwerkt en analyseert daarna de gegevens tot algemene economische statistieken, die openbaar toegankelijk zijn. Dit gebeurt overigens onder strikte geheimhouding. De gegevens van uw bedrijf zijn later dus niet te achterhalen.

Wie doen mee?

Het CBS houdt een representatieve steekproef onder mkb-bedrijven, waarbij kleine bedrijven minder kans hebben om te moeten deelnemen dan middelgrote. In sommige branches kan het echter zijn dat toch (vrijwel) alle bedrijven een vragenlijst ontvangen, omdat anders geen betrouwbaar beeld gegeven kan worden. Ook eenmanszaken kunnen dus aan de beurt komen. Bedrijven met meer dan 100 werknemers krijgen altijd een vragenlijst toegestuurd.

Waarom willen ze dit weten?

Het CBS is verantwoordelijk voor de nationale statistieken, waaronder een eigen register waarin de Nederlandse bedrijven en ondernemingen worden beschreven. Deze gegevens liggen weer ten grondslag aan het beleid van de Nederlandse overheid. Ook moet een steeds verder groeiende hoeveelheid gegevens geleverd worden aan het Europese Statistiekbureau (Eurostat).

Hoe vaak?

Voor sommige onderzoeken worden bedrijven langere tijd gevolgd, wat betekent dat een aantal maanden, kwartalen of zelfs jaren achtereen dezelfde vragenlijst in de bus valt. Hoe lang moet worden meegewerkt is vooraf echter niet bekend. Wel is het zo dat in elke steekproef een aantal bedrijven niet terugkeert en wordt vervangen door nieuwe. Er wordt overigens voortdurend gewerkt aan een vermindering van de lastendruk.

Verplicht om mee te doen?

In de meeste gevallen wel. Een speciale CBS-Wet geeft het instituut namelijk de bevoegdheid bedrijven ‘rechtstreeks en kosteloos’ hun gegevens te vragen. En u kunt op basis van deze wet verplicht worden om mee te werken. Deze eventuele verplichting ontstaat al bij ontvangst van de vragenlijst, waarbij er afhankelijk van het onderzoek wettelijke termijnen zijn waarbinnen daaraan moet worden voldaan. Er kan geen ontheffing worden verleend en alleen in zeer uitzonderlijke gevallen is uitstel mogelijk.

Dwangsom of boete?

Doet u dit niet, bent u te laat met inleveren of zijn de gegevens onvolledig, dan mag het CBS u een last onder dwangsom of boete opleggen. Dit gebeurt echter pas nadat u een herinnering hebt ontvangen en u ook daar niet op hebt gereageerd.

De hoogte van de boete of last onder dwangsom loopt op per dag zolang de overtreding voortduurt, tot een maximumbedrag dat afhankelijk is van de bedrijfsgrootte (aantal werknemers). Dat kan eventueel flink oplopen, namelijk tot € 5000,-. Meer hierover kunt u nalezen in de veelgestelde vragen over het handhavingsbeleid op de site van het CBS.

Ook opzoek naar de voordeligste aanbieder voor jou?

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Je moet een onderscheid maken tussen officiële feestdagen en verplichte vrije dagen. Een officiële feestdag is namelijk niet per definitie een…
Prinsjesdag – dit jaar op 19 september – is traditioneel de dag dat het kabinet de begroting presenteert en de verschillende (belasting)plannen uit de…
Ben je wel eens onverwacht getrakteerd op een parkeerboete tijdens het laden en lossen? Die frustratie kennen veel ondernemers. Maar wanneer is…
Zonder toestemming klantgegevens opslaan, gebruiken of delen? Die tijden zijn voorbij sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening…
Werk je in je bedrijf veel met flexwerkers en nulurencontracten? Dan is het goed om te weten dat op dit moment strengere wet- en regelgeving in de maak…
Je harde werk, je passie, je levenswerk. Wat gebeurt er met je bedrijf als jij er niet meer bent? Je denkt er misschien liever niet aan, maar…