Categorieën

Iedere ondernemer die producten verkoopt moet zich op enig moment afvragen: is er in mijn productieketen sprake van kinderarbeid? Dit is een lastige maar o-zo belangrijke vraag, want kinderarbeid komt vaker voor dan je zou denken. Tijd om actie te ondernemen. Wij vertellen je hoe.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

UNICEF schrijft op haar website dat er over de hele wereld zo’n 160 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar als kindarbeider werken. Miljoenen van die kinderen doen gevaarlijk werk dat hun lichamelijke en geestelijke gezondheid en ontwikkeling kan schaden.

Dat deze kinderen werken is vaak pure noodzaak: in de landen waar dit gebeurt, heerst vaak armoede. Maar ook is het onderwijs slecht en is er weinig kennis aanwezig. Daarnaast worden bestaande wetten niet of weinig nageleefd. Er zijn dus verschillende oorzaken van kinderarbeid en samen zorgen ze ervoor dat een slechte situatie niet of nauwelijks verbetert.

Wat is kinderarbeid?

Wat wordt precies verstaan onder kinderarbeid? Dat is volgens het Verdrag van de Verenigde Naties werk dat wordt uitgevoerd door kinderen jonger dan 15 jaar en gevaarlijk werk dat wordt uitgevoerd door jongeren onder de 18 jaar. Dit is illegaal volgens dit verdrag. Hoog tijd dus om kinderarbeid tegen te gaan, als je dat nog niet deed.

Landen waarin veel kinderarbeid voorkomt

Wordt er in jouw productieketen ook kinderen ingezet? Dat ligt eraan in welke landen er allemaal aan jouw producten gewerkt wordt. Hierbij moet je kijken naar iedere schakel in die productieketen, dus van katoenzaadje tot T-shirts en van boom tot tafel. Er zijn een aantal landen die berucht zijn om het aantal kinderen dat daar (te) veel of gevaarlijk arbeid verricht, die ook grote doorwerking hebben op de Europese markt:

  • India
  • Pakistan
  • China
  • Oezbekistan
  • Thailand
  • Bangladesh
  • Egypte

Als jouw productie in één of meerdere van deze landen plaatsvindt, dan is er waarschijnlijk sprake van kinderarbeid. Wil je echt ontdekken of er sprake is van kinderarbeid in jouw productieketens? Dan moet je in die al die ketens duiken en die grondig onderzoeken. En meestal is het zo dat hoe dieper je gaat, hoe groter de kans is dat je iets aantreft dat niet helemaal pluis is.

Verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij grote, internationale organisaties

Grote internationale bedrijven hebben al het een en ander in gang gezet en in hun productieketen worden steeds minder jongens en meisjes ingezet. Maar de verantwoordelijkheid om hiervoor te zorgen ligt bij iedere ondernemer: nu is het dus de beurt aan kleinere ondernemers om kinderarbeid tegen te gaan. En hoe diep het probleem kan gaan, is te lezen in een OneWorld-artikel uit 2018, over kinderarbeid in de kledingsector.

Daarin wordt verteld dat een zeer groot deel van de kleding die bij ons in de kast hangt, waarschijnlijk met kinderhandjes te maken heeft gehad. En als dat niet in het naaiatelier is gebeurd, dan wel bij het plukken van het katoen. Of, nog een stapje verder: bij het planten van de katoenzaden.

Hoe onderzoek je of er sprake is van kinderarbeid binnen jouw keten?

Of er sprake is van kinderarbeid in jouw sector en keten, zou je dus per schakel moeten onderzoeken. Het beste is dan om zelf fysiek aanwezig te zijn op de werkplaats. Of iemand daarheen te sturen. Wat kan helpen is om alleen te werken met partners die beschikken over certificaten waaruit blijkt dat er geen kinderen aan het werk gezet worden. Want de beste werkplaats voor een kind is nog steeds school.

Die certificaten, daarvoor moet je vooral bij maatschappelijke organisaties zoeken. Zo zijn er verschillende internationale organisaties die je bij de bestrijding van kinderarbeid zouden kunnen helpen. Zo is er bijvoorbeeld Fairtrade International, een certificaat voor eerlijke katoen, waarbij geen kind betrokken is bij het productieproces. Of de eerdergenoemde Fair Wear Foundation.

Het bekende FSC-keurmerk voor hout is belangrijk als je met houten producten te maken hebt. Ook is er Arisa, voorheen de Landelijke India Werkgroep, die zich inzet voor mensenrechten in Zuid-Azië. En zo zijn er nog meer keurmerken te vinden voor verschillende grondstoffen. Allemaal zetten ze zich (onder andere) in voor de bestrijding van kinderarbeid.

Wanneer je kinderarbeid in je productieketen hebt geconstateerd

Wil jij kinderarbeid aanpakken? En heb je ontdekt dat er bij jou sprake is van kinderarbeid? Het belangrijkste is om niet direct je samenwerking met fabrieken of directe leveranciers stop te zetten. Het is namelijk erg nodig dat er een gesprek gaat plaatsvinden. Daarbij kan bijvoorbeeld de Fair Wear Foundation (FWF) helpen. Deze organisatie zorgt voor compensatie en een opleiding voor kinderen die in fabrieken werken.

Veelgestelde vragen

Wat is het probleem van kinderarbeid?

Het probleem van kinderarbeid omvat zowel sociale als economische en politieke aspecten. Kinderarbeid is bijvoorbeeld een schending van het recht op onderwijs en ontwikkeling van kinderen. Het kan leiden tot blijvende emotionele en fysieke schade. Daarnaast kunnen kinderen worden uitgebuit door ze te dwingen tot lange werkdagen, gevaarlijke arbeid of slechte arbeidsomstandigheden.

Is kinderarbeid verboden in Nederland?

Ja, kinderarbeid is in Nederland verboden. Er zijn wetten en regels die de arbeid van kinderen beperken en beschermen. Volgens de Arbowet mogen kinderen onder de 15 jaar niet werken en mogen kinderen tussen de 15 en 18 jaar alleen beperkt werken.

Hoe heet de wet tegen kinderarbeid in Nederland?

De wet tegen kinderarbeid in Nederland is bekend als de Arbowet. Deze wet bepaalt onder meer dat kinderen geen gevaarlijke arbeid mogen verrichten en dat hun werktijden beperkt moeten zijn. Ook wordt er nauwlettend toezicht gehouden op de naleving van deze regels door de Inspectie SZW.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Een CE-markering is meer dan een paar letters op een product. Met dit symbool laat je als ondernemer zien dat je product voldoet aan de EU-wetgeving op…
Zonder toestemming klantgegevens opslaan, gebruiken of delen? Die tijden zijn voorbij sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening…
Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Dat is goed nieuws, want hiermee is een einde gekomen aan de jungle van verschillende…
70 procent van de ondernemers heeft in de afgelopen vijf jaar te maken gehad met diefstal door medewerkers. En 1 op de 3 Nederlandse organisatie kreeg…
Om schijnconstructies aan te pakken, is De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in het leven geroepen. Deze wet beschermt werknemers tegen onderbetaling…
Prinsjesdag 2023 is achter de rug en het kabinet heeft de Miljoenennota overhandigd en het Belastingplan 2024 gepresenteerd. De redactie van De Zaak…