Categorieën

Advies voor al jouw juridische vragen

Er zijn meerdere beweegredenen waarom het verstandig is om een jurist in te schakelen. Als je rondloopt met een vraag over de wet en/of regelgeving kan een jurist helpen.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Juridisch advies: Waarom een jurist?

Als je met een vraagstuk rondloopt is het verstandig om niet te lang te wachten, vaak is een gesprek/brief voldoende om een nare situatie op te lossen.

Als iets mis dreigt te lopen, maar er is nog geen conflict, is het verstandig om juridisch advies in te winnen. Zó voorkom je dat er toch een conflict plaatsvind.

Juridisch advies: Belangrijke documenten

Een goed begin is het halve werk. Als je net bent gestart als ondernemer, is het uiteraard van belang dat je juridisch gezien goed voorbereid bent. Hiermee kun je misstanden en juridische conflicten voorkomen. Zorg er dus voor dat je alle benodigde documentatie op orde hebt. De belangrijke documenten zijn de overeenkomst van opdracht en de algemene voorwaarden.

In de overeenkomst van opdracht moeten duidelijk de werkzaamheden, vergoeding, projectperiode en voorwaarden voor een eventuele opzegging worden beschreven.

Vraag bij het opstellen van de algemene voorwaarden juridisch advies over welke bepalingen geschikt zijn voor jouw specifieke onderneming en branche. Vaak worden de algemene voorwaarden klakkeloos gekopieerd van een overkoepelende online bron, maar dit kan later voor juridische problemen zorgen als blijkt dat de kenmerken van jouw diensten of producten niet vallen onder de algemene beschrijvingen van de overgenomen voorwaarden.

Naast de overeenkomst van opdracht en de algemene voorwaarden moet je ook denken aan zaken die voor jouw onderneming van toepassing zijn. Is het bijvoorbeeld nodig dat de klant een geheimhoudingsverklaring ondertekent betreffende jouw geleverde dienst of product? Dan moet je deze ook van tevoren regelen.

Juridisch advies: Juridische verzekeringen

Uiteraard zijn er voor verschillende ondernemingen en branches meerdere verzekeringen aan te raden, maar de twee voornaamste zijn toch wel:

– Een aansprakelijkheidsverzekering. Is er een aanzienlijke kans dat er bij jouw onderneming materiële of letselschade kan plaatsvinden? Dan is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van toepassing. Bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd voor gemaakte fouten tijdens de werkzaamheden van jouw onderneming.

– Een rechtsbijstandverzekering: bij eventuele conflicten kun je dan voor juridische advies terecht bij rechtsbijstand.

Juridisch advies: Mogelijke juridische conflicten

Verschil in mening
Een van de meest voorkomende conflicten is een verschil in mening over de (onduidelijke) gemaakte afspraken. Een heldere overeenkomst van opdracht werd al genoemd bij benodigdheden als starter, maar vaak kunnen opdrachten bij aanvang of tijdens het project nog (mondeling) aangepast worden. Deze aanpassingen dien je ook meteen schriftelijk vast te leggen, zodat alles zwart op wit staat en ondertekend is door de opdrachtgever.

Slecht geformuleerde algemene voorwaarden
Overige conflicten hebben vaak te maken met slecht geformuleerde algemene voorwaarden of zelfs het gebrek hieraan. Als de verwachtingen en/of uiteindelijke levering van de dienst of het product niet correct worden beschreven in de voorwaarden, kunnen er misstanden ontstaan die resulteren in een ontevreden klant. Beschrijf dan ook duidelijk in de voorwaarden wat de klant kan verwachten van jouw diensten of producten en geef ook aan in welke geval de klant recht heeft op een restitutie. Tevens kun je met eenduidige algemene voorwaarden voorkomen dat je bij achteraf betalingen je verdiende vergoeding niet ontvangt of ervoor zorgen dat je in ieder geval het eigendomsrecht over een geleverd product behoudt.

Huurconflicten
Naast conflicten tussen een ondernemer en de opdrachtgever komen ook huurconflicten regelmatig voor. Heb je een bedrijfspand gehuurd? Let dan goed op de voorwaarden bij het aflopen van de huurperiode. In veel gevallen wordt de looptijd van de huurovereenkomst automatisch verlengd (met een jaar of voor onbepaalde tijd) bij het niet tijdig opzeggen van het contract. Als je hier dan voortaan van uitgaat, kan het voorkomen dat je ineens onaangenaam verrast wordt als de verhuurder het contract zelf beëindigt aan het einde van jouw huurperiode. Dit gebeurt dikwijls in gevallen waarbij de verhuurder de huurprijs wil verhogen. Hierdoor word je gedwongen om een duurder huurcontract af te sluiten (of binnen korte termijn te verhuizen). Juridisch gezien is dit allemaal geoorloofd.

Inbreuk op het auteursrecht
Als ondernemer wil je uiteraard graag goed voor de dag komen met een flitsende site. Je kunt dan per ongeluk beeldmateriaal van het Internet gebruiken waar auteursrecht op rust. In dit geval maak je inbreuk op het auteursrecht. Hier kunnen flinke boetebedragen op staan. Zorg er dus altijd voor dat je een schriftelijke gebruikerslicentie hebt voor al het beeldmateriaal dat je gebruikt.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Compliance is geen modewoord, maar een noodzaak om je bedrijf aan te passen aan het groeiende web aan nationale en internationale wet- en regelgeving….
Wat gaat er per 1 januari 2024 veranderen voor zzp’ers en mkb’ers? Een overzicht van de belangrijkste…
Je harde werk, je passie, je levenswerk. Wat gebeurt er met je bedrijf als jij er niet meer bent? Je denkt er misschien liever niet aan, maar…
Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bezit je een unieke positie binnen het bedrijfslandschap. Deze rol combineert het directeurschap met…
Prinsjesdag 2023 is achter de rug en het kabinet heeft de Miljoenennota overhandigd en het Belastingplan 2024 gepresenteerd. De redactie van De Zaak…
Je moet een onderscheid maken tussen officiële feestdagen en verplichte vrije dagen. Een officiële feestdag is namelijk niet per definitie een…