De Wazo: overzicht van verlofregelingen
De Wet Arbeid en Zorg (Wazo) regelt en bundelt alle soorten verlof voor werknemers en zorgt ervoor dat zij werk en privé beter kunnen combineren. Sommige zijn betaald, andere onbetaald. Sommige zijn een wettelijk recht, andere kun je met je werknemers onderling overeenkomen.

Inhoudsopgave

Calamiteitenverlof

 • Wanneer: in een onvoorziene noodsituatie die niet uitgesteld kan worden. Bijvoorbeeld bij een sterfgeval of ziekenhuisopname van een familielid, de bevalling van de partner, maar ook bij calamiteiten in huis zoals een gesprongen waterleiding.
 • Duur: van een paar uur tot een paar dagen. Net zolang tot de situatie is opgelost.
 • Salaris: je bent verplicht om het salaris tijdens het calamiteitenverlof gewoon door te betalen.
 • Uitzondering: als de situatie voldoet aan de voorwaarden voor kortdurend zorgverlof, eindigt het calamiteitenverlof na één dag en gaat het daarna over in kortdurend zorgverlof.

Hoe kies je het juiste contract voor je (nieuwe) personeel? Download de gratis whitepaper “Arbeidscontract keuzewijzer” en zie middels een handig boomdiagram welk van de 11 type contracten in jouw geval het beste voor je bedrijf én de medewerker is.

Kortdurend zorgverlof

 • Wanneer: als de werknemer een ziek kind, partner of ouder moet verzorgen. Voorwaarde is wel dat de werknemer de enige is die de zieke op dat moment kan verzorgen.
 • Duur: het zorgverlof staat gelijk aan tweemaal het wekelijkse aantal arbeidsuren. Iemand die veertig uur per week werkt, heeft recht op (40 x 2 = 80 uur), dus tien dagen zorgverlof per jaar. Iemand die 36 uur per week werkt, krijgt (36 x 2 = 72 uur), dus 9 dagen per jaar. De dagen hoeven niet aaneengesloten te worden opgenomen. Kortdurend zorgverlof kan overgaan in (onbetaald) langdurend zorgverlof als degene waarvoor wordt gezorgd levensbedreigend ziek is.
 • Salaris: je betaalt ten minste 70% van het salaris door. Over het recht op zorgverlof, de duur en de betaling van het verlof, kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt in de cao.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

 • Duur: een zwangere werkneemster heeft recht op minstens zestien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ze mag haar verlof vanaf zes weken voor de bevallingsdatum laten ingaan. Na de bevalling heeft ze recht op minstens tien weken verlof. Een werkneemster die eerder terug wil komen, mag op zijn vroegst 42 dagen na de bevalling weer aan de slag. Wie langer verlof wil, kan aansluitend ouderschapsverlof aanvragen.
 • Salaris: je hoeft het salaris niet door te betalen. Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof ontvangt de werknemer een uitkering die even hoog is als haar salaris. Je kunt die samen aanvragen bij het UWV.

Adoptieverlof

 • Wanneer: als een werknemer een kind adopteert. Worden er meerdere kinderen tegelijk geadopteerd, dan geldt het verlof slechts éénmaal.
 • Duur: maximaal zes aaneengesloten weken. Vanaf twee weken voor de officiële adoptie tot zestien weken na de adoptie.
 • Salaris: je hoeft het salaris niet door te betalen. Wel kan de werknemer een uitkering krijgen ter hoogte van zijn salaris. Je kunt die samen aanvragen bij het UWV.

Geboorteverlof

 • Wanneer: partners kunnen na de geboorte van een kind aanspraak maken op geboorteverlof.
 • Duur: een keer de wekelijkse arbeidsduur.
 • Salaris: je betaalt het volledige salaris over deze week geboorteverlof.

Aanvullend geboorteverlof

 • Wanneer: partners kunnen na gewoon geboorteverlof nog extra geboorteverlof opnemen.
 • Duur: maximaal vijf keer de wekelijkse arbeidsduur.
 • Salaris: je hoeft het salaris niet door te betalen. Wel kan de werknemer een uitkering krijgen ter hoogte van 70 procent van zijn salaris. Je kunt die samen aanvragen bij het UWV.

Ouderschapsverlof

 • Wanneer: als een werknemer zorgt voor een eigen-, stief-, adoptie- of pleegkind onder de acht jaar. Voorwaarde is dat de werknemer op hetzelfde adres woont als het kind en verantwoordelijk is voor de opvoeding en verzorging.
 • Duur: het wettelijk recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 weken per werknemer.
 • Salaris: tijdens ouderschapsverlof hoef je voor de verlofuren geen salaris uit te betalen. De werknemer kan een beroep doen op zijn levensloopregeling of spaarloonrekening om het verlof te financieren.

Langdurend zorgverlof

 • Wanneer: als partner, kind of ouder van de werknemer levensbedreigend ziek is en verzorgd moet worden. De regeling geldt niet bij een chronische ziekte, tenzij deze levensbedreigend is.
 • Duur: op jaarbasis mag een werknemer maximaal zes maal de wekelijkse arbeidsduur aan verlofuren opnemen. Omgerekend mag iemand die veertig uur per week werkt zes weken opnemen. Er zijn ook andere constructies mogelijk, bijvoorbeeld een aantal weken lang in deeltijd werken. Basisregel is dat het verlof niet langer dan achttien weken mag duren. Is de zieke na deze maximumtermijn nog steeds levensbedreigend ziek, dan kan de werknemer kiezen voor onbetaald verlof.
 • Salaris: je hoeft geen salaris door te betalen over de verlofuren. Uiteraard ontvangt de werknemer wel salaris over uren die hij in deeltijd werkt. Voor de financiering van het onbetaalde verlof kan je werknemer gebruik maken van de levensloopregeling.

Onbetaald verlof

 • Wanneer: als langdurig zorgverlof niet langer toereikend is, als een werknemer een jaar op reis gaat, een sabbatical wil, een studie gaat doen of voorafgaand aan zijn pensioen verlof wil opnemen.
 • Duur: onbepaald.
 • Salaris: geen. Wel kan de werknemer een beroep doen op zijn levenslooprekening of spaarloonrekening.

Afwijkende afspraken

Voor alle verloven geldt dat je in de cao, met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging afwijkende afspraken mag maken over de duur en de betaling van het verlof. Deze afspraken gelden boven de wettelijke regelingen. Er zijn echter uitzonderingen. In het geval van calamiteitenverlof mag de werknemer hiervoor vakantiedagen opnemen, maar in het geval van kraamverlof is dit bijvoorbeeld niet mogelijk. Raadpleeg de regels van de WAZO en de cao voordat je afspraken maakt en onthoud dat de werknemer altijd akkoord moet gaan. Je kunt hem niets opleggen.

Verlof weigeren

Als je bedrijf in ernstige problemen komt door het verlof van een bepaalde werknemer mag je hem verlof weigeren. Probeer elkaar tegemoet te komen en compromissen te sluiten om de gang naar de rechter te besparen.

Ontslag tijdens de verlofperiode

Je mag een werknemer die met verlof is niet ontslaan. Wel kun je zijn contract om andere redenen ontbinden.

Fiscale compensatie

Je kunt in aanmerking komen voor fiscale compensatie als je het loon van je werknemer geheel of gedeeltelijk doorbetaalt tijdens het verlof. Je mag dan een deel op de afdracht van loonheffing in mindering brengen. Raadpleeg de website van de Belastingdienst voor de details of schakel een boekhouder of belastingadviseur in.

Verlofregelingen voor ondernemers

Zelfstandigen moeten hun eigen verlof bekostigen en dat is uiteraard niet altijd even makkelijk. Kom je in financiële moeilijkheden, dan is het in sommige gevallen mogelijk om in aanmerking te komen voor een BBZ-uitkering (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen) of om in het kader hiervan een rentedragende lening te verkrijgen als bedrijfskapitaal. Raadpleeg een financieel adviseur voor de beste optie.

[Gratis whitepaper]: Wat zijn de meest voorkomende arbeidscontracten? Wat zijn de verschillen? En wanneer bied je welke aan? Download de gratis whitepaper “Arbeidscontract keuzewijzer” en leer alles over jouw opties.

Gerelateerd lezen:

• Het functionerings- en beoordelingsgesprek
• Gelijke behandeling op de werkvloer
• Een risico-inventarisatie en -evaluatie: de weg naar gezond
• Dit kenmerkt een goede teamcoach

Gratis Arbeidscontracten Keuzewijzer
Download de gratis whitepaper “Arbeidscontract keuzewijzer” en lees wat de verschillen zijn tussen de verschillende arbeidscontracten en wanneer je welke contractsoort het beste kan kiezen.
Please

Please, partner van De Zaak

Ondernemer worden is een keuze. Maar voel je je ook thuis in de rol van werkgever? De bijkomende taken en verantwoordelijkheden staan misschien ver van je vak af. Alle personeelszaken zelf doen is dan ook nergens voor nodig. Please is dé werkgeverspartner voor het MKB die jou door de uitdagende wereld van werkgeven navigeert. Met uitzenden, payroll, salarisadministratie, HR experts, digitale tools of een combinatie daarvan. Groei als werkgever én als ondernemer met een partner als Please. Samen vergroten we je werkgeverskracht, op de manier die past bij jou en je bedrijf.

Bekijk alle artikelen van Please>

Gratis Arbeidscontracten Keuzewijzer
Download de gratis whitepaper “Arbeidscontract keuzewijzer” en lees wat de verschillen zijn tussen de verschillende arbeidscontracten en wanneer je welke contractsoort het beste kan kiezen.
Lees ook…
i.s.m.
Brandstof is er om op te besparen. Hoe zorg je ervoor dat jij – en jouw medewerkers – het maximale uit een volle tank halen? 5 tips die direct…
i.s.m.
Hoe je het ook wendt of keert, het coronavirus heeft een flinke impact (gehad) op mkb-ondernemers in Nederland. Ook als het aankomt op het werven en…
Het is eindelijk zo ver: het thuiswerkadvies is er af. Kantoormedewerkers mogen weer terug naar kantoor maar niet iedereen is daar blij mee. De…