Hoge werkdruk kan leiden tot meer ziekteverzuim en uiteindelijk een burn-out. Vervelend voor werknemers, maar ook voor jou als werkgever. Werk stapelt zich op en een zieke werknemer vormt een flinke kostenpost. Ziekteverzuim is nooit helemaal te voorkomen, maar je kunt het risico wel verlagen. Met deze 7 praktische tips helpen we je een burn-out voorkomen.

Beperk de impact van verzuim in jouw organisatie met een verzuimverzekering. Krijg ondersteuning bij verzuimbegeleiding en re-integratie. Bereken je premie in 3 simpele stappen

Inhoudsopgave

Wat kost een zieke werknemer?

Zowel voor de zieke werknemer als voor de werkgever is ziekteverzuim vervelend. Bij iemand bij een gemiddeld jaarinkomen 36.500 euro ben je ruim 400 euro per dag kwijt (loon, vervanging, arbodienstverlening en verzuimbegeleiding). De gemiddelde hersteltijd ligt tussen de 3 maanden en een jaar. Reken maar uit!

De krapte op de arbeidsmarkt blijft in 2023 een groot probleem in Nederland. Vacatures blijven lang openstaan en je personeel moet dit gat vaak opvangen door harder of langer te werken. Het gevolg: toenemende werkdruk en in veel gevallen meer ziekteverzuim. Volgens cijfers van het CBS geeft ongeveer 1 op de 3 werknemers aan last te hebben van een hoge werkdruk. En 1,3 miljoen werkenden hebben last van burn-out klachten.

Het is in deze tijd dus extra belangrijk om goed voor je personeel te zorgen. Een langdurig zieke werknemer met een burn-out is namelijk een groot probleem. Niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor collega’s die het werk moeten overnemen. Hierdoor neemt de werkdruk nog verder toe en kan een domino-effect ontstaan.

Werkdruk verlagen? Zo pak je het aan

Pak het probleem bij de kern aan en probeer waar mogelijk een hoge werkdruk te voorkomen of in ieder geval te verlichten.

1. Stel je betrokken op en faciliteer opleiding

Weet wat er met je werknemers gebeurt. Ga in gesprek en maak problemen – zoals een hoge werkdruk – bespreekbaar. Bekijk of er mogelijkheden zijn om de werkdruk te verlichten door werk anders in te richten of te verdelen.

Blijf ook investeren in je werknemers. Niet alleen op het gebied van (ergonomische) materialen, opleiding en ontwikkeling, maar ook door voorlichting over burn-out. Zo maak je werknemers bewuster, zullen ze signalen zelf eerder herkennen en aan de bel trekken.

2. Duidelijke taakomschrijvingen

Zorg voor duidelijke taak- en functieomschrijvingen. Door helder op papier te zetten wat je van iemand verwacht, schep je duidelijkheid. Zorg bijvoorbeeld voor een to-dolijst voor je team. Werknemers kunnen beter plannen binnen een afgebakend kader. Zo voorkom je ook dat iemand zich continu beschikbaar stelt voor andere werkzaamheden die buiten het takenpakket vallen.

3. Geef voldoende autonomie

Geef werknemers zoveel mogelijk ruimte om zelf werktijden in te delen (als dit mogelijk is). Autonomie kan een belangrijke factor zijn in het verlagen van de werkdruk.

4. Bouw na piekmomenten periodes van rust in

Hebben je medewerkers net een intensief project afgerond? Of is het piekseizoen voorbij? Bouw dan een periode van rust in waarin je de werkdruk tijdelijk verlaagt. Op die manier gun je iedereen tijd om te herstellen en zijn je mensen weer fris voor het volgende piekmoment.

5. Persoonlijk leiderschap aanbieden

Een hoge werkdruk aanpakken doe je samen. Als het gaat om werkdruk en ziekteverzuim hebben werknemers zelf een belangrijke mate van verantwoordelijk. Door werk beter te organiseren en in te delen, kan de werkdruk aanzienlijk worden verminderd.

Zorg ervoor dat je werknemers de juiste tools hebben om dit op een goede manier in te richten. Bijvoorbeeld met opleidingen over persoonlijk leiderschap of cursussen timemanagement. Probeer daarnaast ook niet te veel te micromanagen. Continue monitoring kan erg benauwend werken en leiden tot meer stress.

6. Beperk overwerken en communicatie buiten werktijden

Probeer overwerken te vermijden en werkgerelateerde communicatie buiten werktijden zoveel mogelijk te beperken. Vrije tijd is bedoeld om op te laden voor de volgende werkdag. Als werknemers ’s avonds laat nog e-mails of andere berichten voor werk moeten beantwoorden, is het lastig om werk helemaal los te laten en goed te ontspannen.

7. Werkgever faciliteert gezonde levensstijl

Het is allang geen geheim meer dat vitale werknemers minder risico lopen op langdurig ziekteverzuim. Probeer een gezonde levensstijl te stimuleren op de werkvloer met gezonde voeding, voldoende beweging en het ontmoedigen van roken.

Ook op kantoor waar veel zittend werk wordt uitgevoerd, bestaan genoeg mogelijkheden om te bewegen of van houding te wisselen op een werkdag. Bijvoorbeeld met een bureaufiets of zit-stabureau. Daarnaast kun je ook een ontspanningsruimte inrichten met een dartbord, voetbaltafel en een lekkere stoel. Af en toe de werkplek verlaten voor wat ontspanning kan een wereld van verschil maken.

Een hoge werkdruk kun je misschien niet helemaal voorkomen, maar met bovenstaande tips kun je de werkdruk structureel verlagen en beter managen. Toch blijft de kans altijd aanwezig dat iemand langdurig uitvalt met een burn-out.

Hoe herken je burn-out signalen? Alertheid werkgevers essentieel

Een burn-out is niet iets wat van de ene op de andere dag ontstaat. Vaak gaat er een flinke aanloop aan vooraf waarbij een werknemer al enige tijd rondloopt met bepaalde klachten.

Een hoge werkdruk is meestal de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen. Een burn-out is vaak het gevolg van een verstoorde privé-werkbalans. Naast een hoge werkdruk spelen persoonlijke dus ook een belangrijke rol.

Wees alert op:

  • Veel kort verzuim
  • Cognitieve veranderingen, zoals dingen vergeten en concentratieproblemen
  • Emotionele veranderingen: werknemer is prikkelbaar, snel ontvlambaar, gefrustreerd of angstig. Ook kan iemand minder zelfvertrouwen en motivatie hebben.
  • Negatieve gedachten en gevoelens
  • Lichamelijke klachten, zoals nek- en schouderklachten, rugpijn en vermoeidheid

Wat te doen als iemand zich langdurig ziek meldt?

Vroeg of laat is de kans groot dat iemand er langdurig uit ligt. Het is dan belangrijk dat je hier goed en nauwkeurig mee omgaat. Dit kan bijvoorbeeld door een verzuimbeleid op te stellen.

Hierin staat hoe je als werkgever met verzuim omgaat en welke afspraken er zijn gemaakt. Je kunt ook een verzuimprotocol opnemen in het verzuimbeleid, waarin stappen staan beschreven die werknemers moeten volgen bij ziekmelding.

Ook kun je in een verzuimbeleid vermelden wat alle rechten en plichten zijn voor jou en je werknemers Een verzuimbeleid is maatwerk en moet voldoen aan de basisregels die zijn vastgelegd in de Wet Verbetering poortwachter. Je bent dus wettelijk verplicht deze basisregels over te nemen. Die kun je zelf aanvullen met regels die specifiek gelden voor jouw bedrijf of branche, eventueel in overleg met de arbodienst of een bedrijfsarts.

Krijg grip op verzuim met een verzuimverzekering die risico’s beheert en expertondersteuning biedt voor een vlotte re-integratie. Bereken je premie in 3 simpele stappen.

Martin De Coninck

Martin De Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.
Lees ook…
Veel mkb’ers bepalen de salarissen op basis van individuele onderhandelingen. Naarmate je bedrijf groeit, kan dit leiden tot beloningsverschillen. Het…
i.s.m.
Nederlanders zijn Europees kampioen zitten. In geen enkel ander Europees land zit zo’n groot deel, namelijk 32% van de volwassen bevolking, meer dan…
De zomerperiode staat weer voor de deur: een periode waarin veel werknemers op vakantie gaan. Voor ondernemers betekent het vaak flink puzzelen, want…
Feit 1: vrouwen krijgen in Nederland gemiddeld 13 procent minder salaris dan mannen. Feit 2: gemiddeld verdient een vrouw € 300.000 minder dan een…
Quiet quitting is een mogelijk zorgelijke nieuwe trend onder generatie z medewerkers. Quiet quitters nemen geen ontslag maar beperken hun inspanningen…
Wat is mantelzorg verlenen? Mantelzorg is onbetaalde hulp voor zieke familieleden of vrienden. Meestal is dit langdurige zorg die bestaat uit…