Vanaf 1 januari 2023 treden voor mkb-ondernemers weer een flink aantal nieuwe wetten en regels in werking. We zetten de 7 belangrijkste wijzigingen voor je op een rij, zodat je goed voorbereid een nieuw ondernemersjaar start. Ook leggen we uit hoe de wetswijzigingen impact hebben op je bedrijf en hoe je je het best kunt voorbereiden op de veranderingen.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

1. Stijging minimumloon

Heb je werknemers in dienst die een minimumloon ontvangen of net boven dit inkomensniveau zitten? Vergeet dan niet de salarissen per 1 januari 2023 te verhogen. Het wettelijke vastgestelde minimumloon gaat namelijk fors omhoog in het nieuwe jaar. De nieuwe minimumlonen voor een 36-urige werkweek bedragen:

LeeftijdPer maandPer weekPer dag
Minimumloon 21 jaar en ouder€ 1.934,40€ 446,40€ 89,28
Minimumloon 20 jaar€ 1.547,50€ 357,10 € 71,42
Minimumloon 19 jaar€ 1.160,65€ 267,85€ 53,57
Minimumloon 18 jaar€ 967,20€ 223,20€ 44,64
Minimumloon 17 jaar€ 764,10€ 176,35€ 35,27
Minimumloon 16 jaar€ 667,35€ 154,00€ 30,80
Minimumloon 15 jaar€ 580,30€ 133,90€ 26,78

Verhoog lonen op tijd en check cao

Het stijgen van het minimumloon is een wettelijke verplichting. Pas de lonen op tijd aan, anders kun je een boete krijgen voor onderbetaling.

Werkt jouw branche met een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)? Vergeet deze niet te controleren. Het kan namelijk zijn dat voor jouw branche een hoger minimumloon is vastgesteld dan de bedragen die in bovenstaande tabel staan.

2. Hogere thuiswerkvergoeding

De thuiswerkvergoeding van werknemers gaat iets omhoog per 1 januari 2023. Het oude belastingvrije bedrag van € 2,- per dag wordt opgehoogd naar € 2,13 per dag. Over de thuiswerkvergoeding betaal je geen loonbelasting.

Betaal je een hogere vergoeding aan je werknemers? Dan betaal je over het bedrag boven de € 2,13 wél belasting. Dus betaal je € 3,00 per dag aan thuiswerkvergoeding? Dan moet je over de 87 cent per thuiswerkdag per werknemer wel belasting betalen.

3. Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding in 2023

Ook de reiskostenvergoeding gaat omhoog: van 19 cent naar 21 cent per kilometer. De onbelaste reiskostenvergoeding blijft wel optioneel.

Je bepaalt dus zelf of deze vergoeding aan je werknemers betaalt of niet. Tenminste, zolang hier geen bindende afspraken over bestaan in een CAO. In dat geval ben je soms wel verplicht reiskostenvergoeding te betalen.

In 2024 gaat de onbelaste reiskostenvergoeding verder omhoog naar 22 cent per kilometer. De overheid wil op deze manier werkgevers én werknemers tegemoet komen voor de stijgende brandstofkosten.

Voor welk type vervoer geldt reiskostenvergoeding?

Reiskostenvergoeding geldt niet alleen voor werknemers die een auto gebruiken voor woon-werkverkeer of zakelijk verkeer. Ook openbaar vervoer en forenzen met een scooter of fiets vallen hieronder. Zelfs wandelen naar werk valt onder de vergoeding, al kun je je afvragen hoe zinvol dit is bij grote afstanden.

4. Lagere bijdrage zorgverzekeringswet

Gaat dan alles omhoog? Nee, gelukkig niet. Zo zal de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2023 juist lager uitvallen: van 6,75 procent naar 6,68 procent. Je gaat per werknemer vanaf 1 januari 2023 dus minder premie betalen.

Maximumbijdrageloon omhoog

Aan de andere kant gaat het maximumbijdrageloon wél omhoog. Dit is het maximale bedrag waarover je de bijdrage Zvw betaalt. Deze lag in 2022 op € 59.706 en stijgt in 2023 naar € 66.952.

5. Zelfstandigenaftrek gaat omlaag

De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren in rap tempo afgebouwd. In 2023 kun je nog maximaal € 5.030 aftrekken, mits je aan het urencriterium voldoet.

In 2027 kun je nog maximaal € 900 aftrekken. De bedoeling van de overheid is om werken in loondienst aantrekkelijker te maken.

6. STAP-budget gaat omhoog

Goed nieuws: het STAP-budget voor scholing gaat aankomend jaar omhoog. Zo ontstaat er meer ruimte voor je werknemers om zich bij te scholen, om te scholen of verder te ontwikkelen.

De overheid zal jaarlijks 125 miljoen euro investeren in subsidie voor onderwijs.

7. Nieuwe wet Werken waar je wilt van kracht

Werknemers krijgen binnenkort waarschijnlijk meer vrijheid als het gaat om werklocatie. Afgelopen zomer werd de Wet Flexibel werken uitgebreid met de Wet werken waar je wilt.

Een verzoek van een werknemer om thuis te werken moet in beginsel geaccepteerd worden, tenzij dit niet mogelijk is vanwege het soort werk. Andersom geldt dit ook voor werknemers die liever op kantoor werken. De Wet is al aangenomen door de Tweede Kamer, maar ligt nog ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. Als deze ook akkoord is, zal de wet worden ingevoerd.

Uitzondering kleine bedrijven

Voor bedrijven met minder dan 10 mensen in dienst bestaat trouwens een uitzondering. Kleine werkgevers hoeven zich niet aan de nieuwe regels te houden.

Dit heeft te maken met de grote impact die werken op afstand kan hebben op kleine organisaties. Vooral op het gebied van werkplanning, administratieve lasten en kosten voor thuiswerken kunnen in dat geval problemen ontstaan.

Andere belangrijke wetswijzigingen voor het mkb

  • Kantoorgebouwen moeten vanaf 2023 minimaal energielabel C hebben
  • Premiekorting op basisdekking collectieve zorgverzekering verdwijnt per 1 januari 2023.
  • Heb je een bv of ben je directeur van een bedrijf? Houd rekening met de gebruikelijkloonregeling die vanaf 1 januari 2023 verandert. Eén van de peilbedragen waarmee je bepaalt hoe hoog je salaris minimaal moet zijn wordt aangepast. 
  • Vanaf 2023 kun je geen fiscale oudedagsreserve meer opbouwen met de FOR.
  • Heb je jonge kinderen die naar de opvang gaan? Houd dan rekening met de aanpassing van de kinderopvangtoeslag. Vanaf 2023 hangt de hoogte van de toeslag voor kinderopvang niet langer samen met het aantal gewerkte uren.

Belastingtechnisch ook goed voorbereid het nieuwe jaar in? Lees dan onze eindejaartips voor ondernemers.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Picture of Martin De Coninck

Martin De Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.
Lees ook…
Wil jij je bedrijf klaarstomen voor de toekomst en ervoor zorgen dat je medewerkers blijven ontwikkelen en ontwikkelen? Ontdek hoe de SLIM-regeling…
Sinds 2022 is de wet met betrekking tot verplichte scholing voor werknemers veranderd. Als werkgever moet je scholing die wettelijk verplicht is…
6 belangrijke tips voor ondernemers over taken, werktijden en roosters voor vastende medewerkers waarmee je hen tijdens de ramadan tegemoet…
In deze tijd van arbeidskrapte is investeren in opleidingen van je medewerkers een strategische zet om je bedrijf toekomstbestendig te maken. Benieuwd…