Een goede bedrijfsarts is onmisbaar, omdat hij u helpt bij het minimaliseren van de loonschade, een belangrijk deel van de totale verzuimkosten. Hoe u een goede bedrijfsarts herkent? Door tijdens de intake in ieder geval een volmondig 'ja' te krijgen op onderstaande vijf vragen.

Inhoudsopgave

Beperk de impact van verzuim in jouw organisatie met een verzuimverzekering. Krijg ondersteuning bij verzuimbegeleiding en re-integratie. Bereken je premie in 3 simpele stappen

1. Werkt hij of zij volgens het verzuimregiemodel?

Werken volgens het verzuimregiemodel betekent dat niet de bedrijfsarts, maar de casemanager, en dus de werkgever, de regie in handen heeft.

De bedrijfsarts beperkt zich in essentie tot het antwoord geven op de vraag of een werknemer zijn werk kan doen, en zo niet, of dit wordt veroorzaakt door ziekte of gebrek.

Overige adviezen en bijvoorbeeld vervolgafspraken worden uitgevoerd en ingepland in overleg met de casemanager.

2. Heeft hij of zij kennis van het beoordelingskader poortwachter van het UWV en werkt hij of zij conform dit kader?

Bedrijfsartsen die niet bekend zijn met dit beoordelingskader (en dat zijn er helaas veel!) vergroten het risico op onnodige verzuimkosten en loonsancties door het UWV.

3. Is de arboarts bekend met de standaard verminderde arbeidsduur?

Een essentiële standaard, die voorkomt dat zieke werknemers onnodig in werktijden worden beperkt.

4. Adviseert hij of zij volgens de actuele richtlijnen?

Veel voorkomende redenen van ziekmeldingen zijn: lage rugklachten, psychische klachten en arbeidsconflicten. Voor alle drie zijn richtlijnen geschreven waar de bedrijfsarts zich aan dient te houden (of alleen met een goede reden van kan afwijken). De richtlijnen zorgen voor een snelle terugkeer op de werkvloer. Meer over de richtlijnen vindt u bijvoorbeeld bij de beroepsvereniging voor bedrijfsartsen (NVAB).

5. Adviseert hij of zij altijd in termen van beperkingen én mogelijkheden?

Zeer belangrijke vraag. U wilt geen bedrijfsarts die na elk spreekuur zegt: “Werknemer is arbeidsongeschikt. Ik zie uw werknemer over 4 weken weer”.

U wilt van de bedrijfsarts horen wat de beperkingen zijn van de werknemer. Uitgangspunt daarbij is de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Dit is een uitgebreide lijst waarin de (blijvende) beperkingen van de werknemer door de bedrijfsarts worden aangevinkt.

Als bekend is wat de beperkingen zijn, is ook bekend wat de mogelijkheden zijn. Zodoende kan de werknemer, eventueel met aangepast werk, weer sneller terugkeren op de werkvloer.

Mark Idzinga is blogger bij De Zaak en gespecialiseerd in verzuim en arbeidsongeschiktheid. “Ik help mkb-bedrijven met alle problemen rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid. Verzuim kan een grote schadepost voor ondernemers zijn, ik help ze hun kosten zoveel mogelijk te beperken. Sind 2004 ben ik zelfstandig adviseur en tegenwoordig ben ik directeur/eigenaar van Midz.nl en mede-eigenaar van Horecarbo en Verzuimtraject.nl”.

Krijg grip op verzuim met een verzuimverzekering die risico’s beheert en expertondersteuning biedt voor een vlotte re-integratie. Bereken je premie in 3 simpele stappen.

Lees ook…
Veel mkb’ers bepalen de salarissen op basis van individuele onderhandelingen. Naarmate je bedrijf groeit, kan dit leiden tot beloningsverschillen. Het…
Als je werknemer langdurig ziek is geweest, dan wil je die na terugkomst ook weer laten re-integreren. Zodat je je werknemer weer (geleidelijk) in het…
In het eerste jaar van de coronapandemie werd het al snel een onderwerp van discussie: hoe ga je als werkgever met vakantiedagen om? Medewerkers…
De zomerperiode staat weer voor de deur: een periode waarin veel werknemers op vakantie gaan. Voor ondernemers betekent het vaak flink puzzelen, want…
Feit 1: vrouwen krijgen in Nederland gemiddeld 13 procent minder salaris dan mannen. Feit 2: gemiddeld verdient een vrouw € 300.000 minder dan een…
Je hebt een beoordelingsgesprek met een medewerker op de agenda staan. Deze werknemer meldt zich regelmatig ziek. Mag je dit verzuim meewegen in de…