Een checklist voor de sollicitatieprocedure: vanaf het beoordelen van de brieven tot het voeren van gesprekken en het aannemen van een kandidaat.

Inhoudsopgave

> Stel een duidelijk functieprofiel op

Formuleer eisen ten aanzien van de persoon, kennis, opleidingen, werkervaring, beschikbaarheid, etc. Welke taken moet de nieuwe medewerker uitvoeren, wat zijn de vereisten daarbij?

Bedenk vooraf criteria

Waarop u de kandidaten wilt vergelijken. Schrijf de criteria op en ‘scoor’ de kandidaten daarop.

Start een wervingsprocedure

Dit kan op diverse manieren: bijvoorbeeld intern, via het UWV WERKbedrijf, het uitzendbureau, het plaatsen van een personeelsadvertentie of via internet.

Selecteer de ontvangen sollicitatiebrieven

Lees de brieven en maak een eerste selectie. Laat de brieven zo mogelijk lezen door twee mensen die elke kandidaat waarderen met +, – of +/-. Als er voldoende kandidaten zijn die van beiden een plus hebben gekregen, worden deze in eerste instantie in de verdere procedure betrokken. Sollicitanten die van beiden een min krijgen, kunt u direct afschrijven (heeft u een beperkt aantal serieuze kandidaten, dan kunt u de overige in ‘portefeuille houden’. Laat hen dit wel weten).
» Gebruik deze uitgebreide checklist voor de beoordeling van de sollicitatiebrieven.

Houd een eerste gespreksronde

Voer het kennismakingsgesprek met twee personen, maar laat één overwegend het woord voeren.
Neem voldoende ruimte tussen de gesprekken met de verschillende kandidaten dat u even kunt napraten over elke kandidaat. Na een aantal gesprekken staan de kandidaten u waarschijnlijk niet meer helder voor de geest.
» Gebruik deze uitgebreide checklist voor het eerste sollicitatiegesprek.

Bepaal met welke kandidaten u verder gaat

Schrijf de overige kandidaten een brief, met daarin de reden waarom zij niet in aanmerking komen voor de baan. Bied ook de gelegenheid een toelichting te vragen (naam en/of telefoonnummer bij wie men terecht kan).

Houd een tweede ronde sollicitatiegesprekken

In aanwezigheid van minstens één andere gespreksdeelnemer dan tijdens het kennismakingsgesprek. Voorkom dat dit gesprek een herhaling wordt van het eerste gesprek. U kunt ingaan op arbeidsvoorwaarden, zoals een auto van de zaak, salaris en pensioenregelingen. Vraag eventueel referenties of andere nadere informatie van de kandidaat. Gaat u referenties raadplegen, vraag dan altijd eerst toestemming van de kandidaat.
» Gebruik deze checklist voor het tweede sollicitatiegesprek.

Selecteer één of enkele kandidaten

Houd eventueel andere geschikte kandidaten nog even in portefeuille. Deel hen dit mede.
Laat kandidaten desgewenst een psychologische test ondergaan

Bepaal uw definitieve keuze

Indien noodzakelijk: laat de gekozen kandidaat medisch keuren

Let op: míts geoorloofd! Een medische keuring is alleen toegestaan wanneer het gaat om direct voor de functie belangrijke gezondheidsaspecten. Een medische keuring mag nooit bedoeld zijn als voorspelling van het te verwachten ziekteverzuim. De medische keuring is ook geen selectiemiddel: uw keuze moet al vast staan.

Als de kandidaat zich onverhoopt bedenkt …

Of hij bijvoorbeeld medisch niet wordt goedgekeurd. U kunt dan een andere kandidaat kiezen uit de gegadigden die u nog in portefeuille heeft gehouden.

Bevestig de aanname door middel van een aanstellingsbrief

Neem in de aanstellingsbrief op welke functie het betreft, met ingang van wanneer de medewerker zal beginnen, of het een tijdelijk of vast contract betreft, hoe lang de proeftijd is, hoeveel het salaris bedraagt, etc.

Schrijf de overige kandidaten definitief af. 

Vermeld in de brief dat zij ook geschikte kandidaten waren.
Lees ook…
Goed personeel ligt niet voor het oprapen. Toch laten veel bedrijven AOW’ers bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd direct afvloeien. Dat…
Bij De Zaak geloven we dat ondernemers de vrijheid moeten hebben om hun ondernemersdromen waar te maken. Ondernemers geven smaak aan de wereld en…
In tijden van krapte op de arbeidsmarkt is het vervullen van vacatures vaak een uitdaging. Het vinden van nieuwe werknemers wordt hierdoor steeds…
Bij De Zaak geloven we dat ondernemers de vrijheid moeten hebben om hun ondernemersdromen waar te maken. Ondernemers geven smaak aan de wereld en…
Steeds meer ondernemers, managers en bedrijven houden zich bezig met diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. Maar wat is diversiteit en…
Vrouwen krijgen in Nederland voor hetzelfde soort werk 13 procent minder betaald dan mannen. Om die loonkloof te dichten, tekende de Europese Unie in…