Innovaties zijn risicovol en kunnen verkeerd uitpakken. Dit geldt niet alleen voor nieuwe producten of concepten, maar ook voor procesmatige innovaties. Geluk bij een ongeluk: mislukkingen zijn een waardevolle bron om tekortkomingen en procesbehoeften te kunnen constateren. Of het nou uw eigen mislukkingen zijn of die van een ander.

Inhoudsopgave

Het kan anno 2024 toch niet zo zijn dat jij je ambitie als ondernemer niet waar maakt. Kom naar het webinar → Groeiplan 2024

U kunt inspiratie opdoen uit eigen mislukkingen, en uit de mislukkingen van anderen.

I. Mislukkingen van anderen

Uit andermans mislukkingen is het relatief eenvoudig om lering te trekken. Initiatieven van andere personen zijn vaak makkelijker te bekritiseren en te verbeteren dan eigen initiatieven.

Bij mislukkingen van anderen bent u aanvankelijk een relatieve buitenstaander die met een frisse blik naar de innovatie kan kijken. Ondernemers die op zoek zijn naar inspiratie, zouden bijvoorbeeld eens een analyse kunnen maken van mislukte innovaties in hun branche.

Het kan ook een aardige opdracht zijn om aan stagiairs mee te geven: maak een overzicht van innovaties die niet goed uit de verf zijn gekomen, en analyseer met betrokkenen én buitenstaanders de achterliggende oorzaken.

II. Eigen mislukkingen

Maakt de ondernemer zelf fouten, dan wordt nog wel eens nagelaten daar lering uit te trekken. Als er na een mislukte innovatie in de toekomst vergelijkbare innovatiekansen zijn, heeft men de neiging die af te vlaggen omdat ‘het toen niet werkte’.

Invalshoeken kunnen echter veranderen. Zo was boekhandel De Slegte in 1998 een van de eersten die boeken via internet ging verkopen, maar dit mislukte omdat de internetpenetratie laag was, en consumenten nog niet gewend waren aan het kopen via internet. Na deze mislukking wachtte De Slegte zeer lang met een nieuwe poging, waardoor zij een niet in te halen achterstand opliep.

Inspiratie opdoen uit eigen mislukkingen vraagt om drie voorwaarden.

1. Mislukking erkennen

In kleine bedrijven waar de ondernemer een dominante positie heeft, doet dit probleem zich versterkt voor. Veel ondernemers krijgen van hun medewerkers en andere omstanders slechts de halve waarheid te horen, ook omdat dit als aanval wordt gezien op hun autoriteit. Durven anderen nog op mislukkingen te wijzen en willen ze dat? Eigen mislukkingen inzien en daarvoor uitkomen vraagt om een bepaalde dosis zelfvertrouwen.

2. Lering trekken

In dit verband zijn er verschillende oorzaken van mislukking: stommiteiten, fouten en complexe situaties.

Stommiteiten zijn van het niveau ‘je teen stoten’ of ‘in het zwembad springen terwijl je je horloge nog om hebt’. Dit overkomt mensen vaak maar één keer, en als het een tweede keer gebeurt, spreken we van de spreekwoordelijke ezel. Ook innovaties kunnen door stommiteiten de mist in gaan, bijvoorbeeld als ondernemers nalaten om het draagvlak (bij klanten respectievelijk medewerkers) te toetsen.

Fouten zijn het gevolg van onachtzaamheid of onbekwaamheid in gedrag. Als een startende ondernemer failliet gaat omdat hij/zij onvoldoende kennis en vaardigheden heeft met boekhouden, spreken we achteraf van een fout.

Complexe situaties gaan ten slotte gepaard met onzekerheid. Vaak worden in dit soort situaties naar eer en geweten beslissingen genomen, maar toch kunnen de uitkomsten ongunstig zijn. Het is evident dat complexiteit de meest voorkomende reden is dat innovaties niet uit de verf komen.

3. Betrek anderen bij leerproces

Ten derde is het bijna altijd nodig om andere personen te betrekken bij het leerproces. Feedback van anderen is nodig om mislukkingen te herkennen en daarvan de oorzaken in te zien, en ook om de ondernemer zelf eerlijk te houden. Deze rol is te spelen door adviseurs, bevriende ondernemers, de huisaccountant, eigen medewerkers, et cetera.

Het is tijd voor een nieuw idee over groei. Meld je aan voor het webinar ‘Groeiplan 2024’

Lees ook…
Wat maakt jouw bedrijf in de ogen van klanten zo bijzonder dat zij voor jou kiezen en niet voor de concurrent? Ofwel: wat is je onderscheidend…
Droom je ervan om je eigen bedrijf te starten en wil je weten hoe je geld kunt verdienen? Of wil je weten hoe je als ondernemer andere inkomstenbronnen…
Efficiënt voorraadbeheer bereik je met de perfecte balans. Aan de ene kant wil je geen nee verkopen aan je klanten. En aan de andere kant wil je je…
Wil je jouw concurrerende producten overtreffen en omzetgroei realiseren? Richt je dan op de bestaande positionering van je merk en kijk je dit kunt…
Wat staat er dit en het komend jaar op de agenda met betrekking tot regelgeving en belastingen? En wat zijn de belangrijkste data waarmee je iets kunt…
De kernkwadranten van Daniel Ofman zijn een belangrijk concept voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Het is een tool die helpt om jezelf beter te…