Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) moet niet alleen de veiligheid op bedrijventerreinen en winkelgebieden vergroten, maar ook de samenwerking tussen ondernemers, politie, brandweer en lokale overheid stimuleren. Hoe krijgt u dit keurmerk en wat levert het u op?

Inhoudsopgave

Het kan anno 2024 toch niet zo zijn dat jij je ambitie als ondernemer niet waar maakt. Kom naar het webinar → Groeiplan 2024

Wat is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)?

Het ministerie van Justitie introduceerde het Keurmerk Veilig Ondernemen om de kwaliteit van veiligheid op bedrijventerreinen en in winkelgebieden herkenbaar te maken. Effectieve criminaliteitsbestrijding vraagt om samenwerking. Het keurmerk wordt daarom toegekend als alle betrokken partijen effectieve en structurele maatregelen nemen, die de veiligheid rondom zo’n terrein of gebied verhogen. Denk aan het inhuren van een gezamenlijke bewakingsdienst, het aanschaffen van meer openbare verlichting en ander hang- en sluitwerk of het plaatsen van camera’s.

De voor- en nadelen van een KVO-traject

Uw bedrijf kan op verschillende manieren profiteren van een behaald KVO-certificaat. De werkomgeving wordt bijvoorbeeld veiliger voor uw personeel en een veilig winkelgebied trekt meer bezoekers. Daarnaast bent u waarschijnlijk minder kwijt aan schade, en loopt u minder omzet mis. Bovendien bespaart u op servicekosten door gezamenlijke inkoop van preventiemiddelen, schoonmaak en bewaking.

Bij de opstarten van een KVO-traject moet u wel rekenen op remmende factoren en/of nadelen. Zo duren de voorbereidingen lang: het halen van een KVO-certificaat duurt gemiddeld een jaar. Daarna is er elke twee jaar een hercertificering nodig.

Verder bent u, om het project te laten slagen, afhankelijk van de inzet van collega-ondernemers. ‘Meelifters’ (collega’s die geen inspanningen verrichten) zult u moeten gedogen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een KVO-traject

Om in aanmerking te komen voor het opstarten van een KVO-traject moet u voldoen aan deze criteria:

  • Er moet een ondernemers- of winkeliersvereniging zijn. Als er in uw gebied nog geen winkeliersvereniging is, kunt u toch beginnen door het traject pré-KVO te volgen.
  • Er moet sprake zijn van een duidelijk afgebakend winkelgebied of bedrijventerrein.
  • In de werkgroep die het traject opstart, moeten naast ondernemers, ook één of meerdere mensen uit de gemeente, brandweer en politie zitten.
  • Er is een actieve voorzitter, bij voorkeur één van de betrokken ondernemers.

Aan de slag: handig stappenplan

Voor de aanvraag van het keurmerk doorloopt u duidelijk beschreven stappen. U doorloopt de eerste fases (het opstellen van een intentieverklaring, het in kaart brengen van veiligheidsrisico’s en het maken van een plan van aanpak) en vraagt dan een certificaat ‘Basis Samenwerken’ aan.

Nadat de maatregelen zijn uitgevoerd, volgt een evaluatie van het plan van aanpak en de samenwerking. Daarna vraagt u een certificaat ‘Continu Samenwerken’ aan.

In dit handige stappenplan leest u precies wat er komt kijken bij de fases die u doorloopt richting certificering.

Een jaar na aanvang van het traject moet die certificering een feit zijn. Een verstrekt KVO-certificaat is twee jaar geldig, daarna volgt een nieuwe certificering.

Maak gebruik van gratis begeleiding

Een keurmerk aanvragen is nogal wat werk en kost flink wat tijd. Er is echter veel goede informatie beschikbaar én goede (kosteloze) procesbegeleiding.

MKB-Nederland bijvoorbeeld, ondersteunt en begeleidt bedrijven tijdens het aanvragen van het keurmerk voor bedrijventerreinen (KVO-B). Het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid doet dit bij het keurmerk voor winkelgebieden (KVO-W).

Die ondersteuning is gratis. De certificering kost wel geld, net als eventuele veiligheidsmaatregelen die u wellicht moet nemen. Overigens zijn niet alle terreinen geschikt voor een KVO-traject. Soms zijn ze te groot, of zijn de bedrijven te verschillend. Vraag daarom vooraf advies aan uw procesbegeleider.

Vragen? Kijk in het handboek

Er is veel duidelijke informatie over dit onderwerp beschikbaar. Het handboek voor Keurmerk Veilig Ondernemen is een goede leidraad. Het legt duidelijk uit hoe dit traject verloopt en welke stappen u moet nemen. Daarnaast staan er verwijzingen naar handige voorbeeldmodellen in en lijsten met mogelijke veiligheidsmaatregelen op verschillende gebieden.

Het is tijd voor een nieuw idee over groei. Meld je aan voor het webinar ‘Groeiplan 2024’

Lees ook…
Droom je ervan om je eigen bedrijf te starten en wil je weten hoe je geld kunt verdienen? Of wil je weten hoe je als ondernemer andere inkomstenbronnen…
Ruim één op de drie mkb-bedrijven is op de een of andere manier actief op de internationale markt. Misschien twijfel jij of je ook je geluk over de…
Klaar om jouw onderneming naar nieuwe hoogtes te tillen in 2024? Ontdek waarom concrete bedrijfsdoelstellingen onmisbaar zijn voor het succes van jouw…
Hybride werken is een ‘blijvertje’, dat is wel duidelijk. Wat zijn eigenlijk de voordelen van hybride werken en hoe krijg je dat goed georganiseerd…
In een tijd waarin werknemers steeds vaker moeite hebben de balans te vinden tussen werk en privé, is het verhogen van de vitaliteit in je bedrijf…
Als mkb-ondernemer ken je de uitdagingen van het ondernemerschap maar al te goed. Je hebt je bedrijf opgebouwd met passie en harde arbeid, maar nu…