Werknemers hebben soms een flink aantal vakantiedagen opgespaard. Zijn die per definitie belastingvrij?

Zijn opgespaarde vakantiedagen belastingvrij?
“Mijn werknemers hebben de afgelopen jaren veel vakantiedagen opgespaard. Wij hebben een tekort aan gekwalificeerd personeel en de bedrijfsdrukte houdt onverminderd aan. Sommige medewerkers hebben een tegoed van meer dan 100 dagen staan. Daarmee heb ik een flinke schuld uitstaan bij die werknemers. Hoe zit dat fiscaal? Is het bezit aan opgespaarde dagen voor de medewerkers per definitie belastingvrij?”

Antwoord
Vakantiedagen sparen is gemeengoed in het Nederlandse bedrijfsleven. Uw onderneming wijkt op dit punt niet af van vele andere MKB-bedrijven, zij het dat uw werknemers met meer dan 100 vrije dagen wel boven het gemiddelde zitten.

Volgens een recente publicatie hadden Nederlandse werknemers eind vorig jaar gemiddeld 18,5 vakantiedagen per persoon gespaard. Afgezet tegen de 4,5 miljoen voltijdbanen in Nederland (waarbij volgens het CBS alle deeltijdbanen zijn omgerekend naar fulltime-posities) is dat goed voor 83 miljoen opgespaarde vrije dagen.

Een werkdag van 8 uur kost in ons land gemiddeld € 176 euro. Dat betekent dat Nederlandse werkgevers voor een kleine 15 miljard euro bij hun werknemers in het krijt staan. Geen wonder dat er stemmen opgaan om het aantal vrije dagen per jaar te verminderen, of in ieder geval het doorschuiven van vakantiedagen te beperken.

Meestal wel
Voor een werknemer zijn de opgespaarde vrije dagen meestal een belastingvrij bezit. De loonbelasting kent op dit punt een soepele regeling: de aanspraak op vakantie- en compensatieverlof is vrijgesteld voor zover die aan het einde van het jaar niet meer bedraagt dan de arbeidsduur per week over een periode van 50 weken.

Voor een fulltimer betekent dat 50 x 5 = 250 dagen vrijgesteld verlof; voor een parttimer navenant minder.

Bij dat maximum aantal dagen telt het opgespaarde aantal verlofdagen tot en met 31 december 2000 niet mee. Die oude verlofdagen kunnen langdurig gespaard blijven: als de werknemer verlof opneemt staat het hem vrij om eerst nieuwe dagen, van ná 2000 op te nemen.

Heeft de werknemer meer vrije dagen opgespaard dan dit maximum, dan is het surplus direct belast. De werkgever moet dat surplus aan het einde van het jaar, of aan het einde van de dienstbetrekking, tot het loon rekenen. De aanspraak wordt dan belast naar de waarde van een dag werken op dat moment.

Op het vrijgestelde bezit aan verlofdagen – benaderd op een waarde van € 15 miljard – rust nog een fiscale claim die zonder meer op ruim 35% kan worden gesteld. Dat betekent ruim € 5 miljard aan belasting. In tijden van bezuiniging zou dat voor Den Haag een aantrekkelijk doelwit kunnen zijn.

Zie ook:
Vakantie: de regels op een rijtje »
Vakantiedagen straks minder lang geldig »

Bron: BelastingBelangen

Voor welke auto ga jij?
Het brede aanbod van Mercedes-Benz is standaard rijk uitgerust en sluit naadloos aan bij de behoeften van de zakelijke rijder. En dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs én netto bijtelling.
Nationale-Nederlanden
Meer pensioen nieuws?
Wat moet je als werkgever weten over de nieuwe pensioenregels? Lees het direct op het nieuwe kennisplatform vol verhalen van experts, pensioenfeiten en handige tips & tricks.
Lees ook…
Je bedrijf heeft een financiële meevaller of zelfs een goede winst behaald en jullie besluiten om die reden een goed doel te steunen. Dit is niet…
Of het nou gaat om een huurpand, eigen kantoor of een kantoor aan huis, de vraag is altijd: Is het met of zonder…
De kleine ondernemingsregeling is een tegemoetkoming voor kleine ondernemers met een beperkte omzet. Heb je minder dan €20.000 aan omzet per…