Als ondernemer kunt u op diverse manieren betrokken zijn bij verenigingen, zoals een winkeliers- of ondernemersvereniging. Verenigingen hebben kascommissies om jaarlijks de financiën te controleren. Als een kascommissie die controle niet goed doet, kan dat ook voor u vervelende gevolgen hebben. Wat kunt u doen om te bewerkstelligen dat de kascommissie(s) van uw vereniging(en) goed functioneren?

Inhoudsopgave

Wist je dat 30% van de Nederlandse ondernemers per jaar tot wel 138 uur op hun financiële taken kunnen besparen? Download het gratis e-book en leer hoe jij je bedrijfsuitgaven kunt stroomlijnen, tijd en geld kan besparen én het risico op financiële fouten kan minimaliseren.

Heeft u belangen in verenigingen?


Grote kans dat u als ondernemer bent aangesloten bij een winkeliersvereniging, ondernemersvereniging, belangenvereniging of business-club. Als u eigenaar bent van een ruimte in een appartementengebouw, bent u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). En als u sponsor bent van de plaatselijke sportvereniging heeft u er natuurlijk ook belang bij dat die naar behoren reilt en zeilt!

Veel fraudes bij verenigingen


Het is droevig maar waar: frequent worden verenigingen opgeschrikt door fraudes. Veelal is het de penningmeester die bijvoorbeeld door middel van valsheid in geschrifte of een simpele greep in de kas de vereniging fors in de zorgen duwt. Een recent voorbeeld is de fraude bij
voetbalvereniging Theole in Tiel, waar meer dan honderdduizend euro verdween. Men moet rigoureuze maatregelen treffen, een drama voor de club. 
Bij ondernemersverenigingen en soortgelijke organisaties is het zeldzamer dat fraudes in de openbaarheid komen, wat niet wil zeggen dat fraudes daar ook zeldzamer zijn. In 2010 kwam in de pers dat bij een ondernemersvereniging in Amsterdam
enkele tonnen zoek waren. Bij deze vereniging waren zo’n 200 winkeliers aangesloten, dus rekent u maar uit wat de schade per winkelier was…
En dat is nog afgezien van de imagoschade die ondernemers lijden als blijkt dat uitgerekend bij hún vereniging fraude is gepleegd.

De bijdragen die u moet betalen aan de VvE waarvan u lid bent vormen elk jaar ook een fors bedrag. In de praktijk komt het nogal eens voor dat fraudeurs bij VvE’s hun kans schoon zien. U kunt uw lidmaatschap van de VvE niet opzeggen, dus u draait als VvE-lid altijd voor de schade op.
Als derde voorbeeld: u bent sponsor van een plaatselijke sport- of andere vereniging. Als deze vereniging met fraude geconfronteerd wordt, betekent dat veelal dat het geld dat u als ondernemer in de club hebt gestoken, verdwenen is.

Wat kunt u doen?


Natuurlijk heeft u het als ondernemer altijd al druk. Maar aan de andere kant hebben ondernemers vaak óók een beter financieel inzicht dan het gemiddelde lid van een VvE of sportvereniging. U kunt ‘uw vereniging’ dus wellicht een grote dienst bewijzen door zelf plaats te nemen in de kascommissie en zélf te zorgen dat de jaarlijkse controle goed wordt uitgevoerd. Dat levert u misschien ook nog extra goede contacten op.
 Zorg wel dat u goed beslagen ten ijs komt door gebruik te maken van een gedegen checklist. Een checklist voor de controle van verenigingen en VvE’s vindt u in
De Kascommissiegids.
 En mocht u zelf niet de controle willen of kunnen doen, dan heeft u waarschijnlijk voldoende zakelijk inzicht om de andere leden ervan te overtuigen dat het heel belangrijk is om een kundige kascommissie te benoemen. Een goede jaarlijkse controle ontdekt namelijk niet alleen eventuele financiële onregelmatigheden, maar werkt zeker ook preventief. En voorkomen is beter dan genezen!

Ben jij veel tijd kwijt met het verwerken van bonnetjes, declaraties en facturen? Download gratis e-book: Zo bespaar je tot 138 uur per jaar op je bedrijfsuitgaven en ga direct aan de slag!

Lees ook…
Wanneer je investeert in bedrijfsmiddelen, moet je de aanschafkosten over meerdere jaren uitsmeren. De berekening vindt plaats op basis van de…
Het runnen van een webshop brengt veel uitdagingen en keuzes met zich mee. Ook als het gaat om de administratie. Het is belangrijk dat je je…
Als ondernemer ben je de term ‘proforma factuur’ vast en zeker eens tegengekomen. Vaak wordt dit vergeleken met een conceptfactuur of offerte, terwijl…
Veel zzp’ers houden zelf hun administratie bij en sturen zelf hun facturen aan klanten en opdrachtgevers. Een factuur moet voldoen aan wettelijke…
Je voert succesvol debiteurenbeheer als de debiteurenpost ten opzichte van je omzet zo laag mogelijk is. Met andere woorden, als de facturen op tijd en…
i.s.m.
In het huidige zakelijke landschap is de perceptie van klanten als absolute ‘koning’ of ‘koningin’ aan het verschuiven. Hoewel klanten van het…