Categorieën

Hoewel er weer licht aan het eind van de tunnel lijkt te schijnen, zijn de gevolgen van de financiële crisis nog steeds merkbaar. Voorzichtigheid is nog altijd geboden. Loop niet als een kip zonder kop overal achter aan, maar neem ook de tijd om te evalueren. Lig je nog wel op koers? 4 tips om de juiste koers te houden.

Ben jij het zat om zelf te worstelen met je boekhouding? Of je nu je volledige boekhouding uit handen wilt geven, je jaarcijfers wilt laten opmaken of je inkomstenbelasting aangifte wilt uitbesteden, een boekhouder biedt uitkomst. Ontdek direct je opties.

Inhoudsopgave

1. Budgetteer en beheers

Uiteraard staat werk hebben op de eerste plaats, maar je wilt er ook goed aan verdienen. Toch? Je slaagt daar het best in, als je:

  • vooraf een berekening maakt van de kosten en uren; en
  • achteraf controleert in hoeverre de gecalculeerde kosten en uren uiteindelijk ook kloppen.

Blijk je achteraf je kosten te laag te hebben ingeschat, dan is dat een les voor de toekomst. Zat je te hoog, dan kan je een volgende keer misschien scherper offreren en zo extra werk binnen te halen. Of je stelt je winstdoel bij.  

De tijd die je steekt in het uitrekenen van de uren en kosten van een klus is dan misschien wel niet declarabel, maar het is zeker de moeite waard. Leer je aan om hiervoor tijd in je werkschema in te passen. Het gaat er immers niet alleen om veel werk hebben, maar ook om voldoende inkomsten over te houden.  

Budgetteer je te optimistisch, dan is je uurtarief op papier misschien wel bijvoorbeeld € 65, maar blijk je in werkelijkheid voor slechts € 45 per uur te werken. Door je projecten nauwkeurig te budgetteren én naderhand te controleren, houd je grip op de kosten en optimaliseert je jouw marge.  

Bovendien geeft het je steeds inzicht in hoe efficiënt je onderneemt. Het leert je de omvang van een nieuwe klus beter en realistischer in te schatten. Het is dus erg verstandig om regelmatig terug te kijken en je eigen rekenwerk te herzien.  

2. Evalueer continu

De financiële basis van jouw bedrijf ligt aan de kosten- en inkoopkant. Daarom is het belangrijk om vanaf het begin een goede en vooral ook overzichtelijke administratie op te zetten. Oók als je een broertje dood heeft aan boekhouden. De administratie is een van de belangrijkste informatiebronnen voor de stand van zaken in je onderneming. Die hoor je bij te houden. Net als je ondernemingsstrategie en je in- en verkoopbeleid, vraagt de financiële administratie om een continue focus. Het geeft je inzicht in allerlei zaken. Je kan vragen beantwoorden, zoals:

  • wie zijn je top-5 klanten en hoe hoog is de omzet per klant?;
  • bij welke klanten groeit de omzet, bij welke klanten loopt deze terug?;
  • welke diensten en/of producten leveren je de meeste omzet op?;
  • hoe hoog zijn de personeelskosten als percentage van de totale omzet?;
  • in welke maanden is de omzet traditioneel het hoogst?;
  • heb ik voldoende geld gereserveerd voor belastingen, de uitbetaling van vakantiegeld, etc?

Een up-to-date boekhouding biedt grip op de financiën.  Je kan tijdig bijsturen en waar nodig je bedrijfsvoering sneller bijstellen. En als de zaken voorspoedig gaan, helpt het je productiever te werken en met minder financiering te groeien doordat je grip hebt op de cashflow.  

3. Gebruik kengetallen

Ondernemen is vooruitzien, kengetallen helpen daarbij. Naast omzet en winst (= omzet minus de kosten en belastingen) en afschrijvingen geven een aantal eenvoudige kengetallen snel een beter beeld van hoe je bedrijf er financieel voor staat.  

Zo laat je liquiditeit zien hoe je bedrijf aan verplichtingen kan doen op korte termijn (bekendste formules hiervoor zijn de quick ratio en current ratio). De solvabiliteit biedt inzicht in hoe je bedrijf aan verplichtingen op de langere termijn kan voldoen. Tot slot laat de rentabiliteit het verband zien tussen het financiële resultaat van je bedrijf en hoeveel geleend geld daarvoor nodig was.  

Let op!: Als je onderneming een eenmanszaak of vof is, moet je van de nettowinst ook nog het ondernemersloon aftrekken dat je maandelijks voor privégebruik nodig hebt.  

4. Blijf bij je plan

Net als bij de evaluatie van jouw bedrijf geldt ook voor je operationele werkzaamheden zelf: schiet niet voortdurend van links naar rechts. Zonder concrete doelstellingen drijft je onderneming ook maar wat rond (zie hier weer het belang van een ondernemingsplan). Doelgericht ondernemen betekent overigens niet dat je niet wendbaar moet zijn. Blijf uiteraard altijd nagaan of jouw diensten en producten nog aansluiten bij de wensen van jouw doelgroep. Verbeter en vernieuw als dat nodig is, maar nooit zonder plan.  

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.


Tip:
Maak je doelen SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Als je op deze manier je werkzaamheden beoordeelt, kan je ze ook goed toetsten aan je bedrijfsdoelstellingen. Zo blijf je beter in de buurt van het door je uitgestippelde pad.

Op zoek naar professionele hulp voor je boekhouding, jaarcijfers of belastingaangifte? Ontdek direct je opties.

Lees ook…
Het urencriterium is de sleutel tot veel fiscale voordelen die als ondernemer hebt. Begrijp jij de fijne kneepjes van deze regeling? In dit artikel…
Een goede bedrijfsadministratie vormt het financiële hart van alle bedrijfsmatige activiteiten – dat geldt zowel voor zzp’ers als mkb’ers. Naast…
i.s.m.
Als ondernemer sta je voor diverse keuzes als het gaat om het uitbesteden van je boekhouding. Het is belangrijk om zorgvuldig te overwegen welke…
Als ondernemer ben je de term ‘proforma factuur’ vast en zeker eens tegengekomen. Vaak wordt dit vergeleken met een conceptfactuur of offerte, terwijl…
i.s.m.
Gefeliciteerd! Je hebt je eenmanszaak omgezet in een bv. Een slimme keuze als je onderneming groeit en meer winst gaat maken. Maar heb je ook bedacht…
Je voert succesvol debiteurenbeheer als de debiteurenpost ten opzichte van je omzet zo laag mogelijk is. Met andere woorden, als de facturen op tijd en…