Categorieën

Hoe gezond is je financiële huishouding? En hoe winstgevend is je onderneming? De rentabiliteit is een belangrijke ratio voor het succes van je onderneming. Hoe bereken je rentabiliteit en wat kun je doen om die te verbeteren?

In het kort

 • Rentabiliteit meet de winst die je maakt met het geïnvesteerde vermogen.
 • Maatstaven voor succes in financiën zijn solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit.
 • Er zijn verschillende manieren om rentabiliteit te berekenen, waaronder RTV, REV en RVV.
 • Voor eenmanszaken en vof’s moet het inkomen van de ondernemer worden afgetrokken voor nauwkeurige rentabiliteitsberekeningen.

Inhoudsopgave

Ben jij het zat om zelf te worstelen met je boekhouding? Of je nu je volledige boekhouding uit handen wilt geven, je jaarcijfers wilt laten opmaken of je inkomstenbelasting aangifte wilt uitbesteden, een boekhouder biedt uitkomst. Ontdek direct je opties.

Wat is rentabiliteit?

Rentabiliteit laat zien hoeveel winst je maakt met het totale vermogen dat je in je bedrijf hebt gestoken. Dit cijfer vertelt je niet alleen wat je verdient, maar ook hoe goed je bedrijf draait. Het is dus belangrijk voor de toekomst van je onderneming.

Maatstaven voor succes

Bij de beoordeling van de vraag hoe het er met een onderneming voorstaat, worden vaak de volgende maatstaven gehanteerd:

 • De solvabiliteit geeft aan of een bedrijf op lange termijn aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.
 • De liquiditeit geeft aan of een bedrijf op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.
 • De rentabiliteit geeft weer hoeveel winst een bedrijf per geïnvesteerde euro maakt.


Rentabiliteit berekenen

Rentabiliteit kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd en gemeten. De drie veelgebruikte rentabiliteitsmaatstaven zijn:

1. Rentabiliteit totaal vermogen (RTV)

RTV = (bedrijfsresultaat / gemiddeld totaal geïnvesteerd vermogen) x 100%

Het is belangrijk om een zo hoog mogelijke rentabiliteit te behalen. Dit maakt het voor jouw bedrijf gemakkelijker om financiering aan te trekken, zowel van de bank als van externe investeerders. Dit geeft namelijk aan dat het geïnvesteerde vermogen effectief is besteed. Als je de rentabiliteit over het totale vermogen berekent en je komt uit tussen de 5 en 10 procent zit je over het algemeen goed.

2. Rentabiliteit eigen vermogen (REV)

REV = (winst na aftrek van interest en belastingen / gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen) x 100%

De rentabiliteit van het eigen vermogen moet in beginsel hoger zijn dat die over het totale vermogen. Streefcijfers zijn ook hier mede afhankelijk van de branche waarin jouw onderneming actief is.

3. Rentabiliteit vreemd vermogen (RVV).

RVV = (betaalde interest / gemiddeld geïnvesteerd vreemd vermogen) x 100%

De rentabiliteit over het vreemde vermogen moet het liefste zo laag mogelijk zijn. Hoe lager deze ratio, hoe ‘goedkoper’ het vermogen dat is aangetrokken.

Rentabiliteit bij een eenmanszaak of vof

Bij een eenmanszaak, een vof of een commanditaire vennootschap moet voor een nauwkeurige berekening van de rentabiliteit het inkomen van de ondernemer van de winst afgetrokken worden. Dit bedrag gaat immers naar de ondernemer en telt dus niet mee in de rentabiliteit.

Andere belangrijke cijfers om je totale winstgevendheid te meten

Brutowinstmarge

Dit meet het percentage winst dat wordt behaald na aftrek van de kostprijs van verkochte goederen of diensten. Je kunt de winstmarge eenvoudig berekenen met onze calculator.

Netto winstmarge

(Nettowinst/Omzet)×100. Dit geeft het percentage winst aan na aftrek van alle kosten, inclusief belastingen en rente.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Rentabiliteit verbeteren?

Het verbeteren van de rentabiliteit van jouw onderneming is een cruciale stap om duurzame groei en stabiliteit te bereiken. Je kunt de volgende acties ondernemen om de rentabiliteit te verbeteren:

 1. Trek vreemd vermogen aan, zodat je de rentabiliteit van je eigen vermogen kunt verbeteren (het zogenaamde ‘hefboomeffect’ of ‘financial leverage’). Dit werkt natuurlijk alleen als iedere euro totaal vermogen meer oplevert dan een euro aan vreemd vermogen kost. Hierbij kijk je dus of jouw RTV hoger is dan je RVV. 
 2. Efficiëntie verbeteren: optimaliseer je operationele processen om kosten te verlagen en de productiviteit te verhogen. Dit kun je onder andere doen door automatisering, verbeterde logistiek, en efficiënter gebruik van middelen.
 3. Prijsstrategie aanpassen: Herzie je prijsstelling om je marges te vergroten zonder klanten te verliezen. Het vinden van de juiste balans tussen prijs en waarde is cruciaal. Een goed inzicht in wat andere ondernemingen voor vergelijkbare producten en diensten vragen helpt bij het vinden van de juiste prijs/waarde verhouding.
 4. Kostenbeheersing: Dit is de allereerste actie richting een betere rentabiliteit van je onderneming. Dus slimmer inkopen. Identificeer en verminder onnodige kosten. Bekijk welke uitgaven je kunt besparen op het gebied van administratie, marketing, en jouw operationele activiteiten.
 5. Innovatie en diversificatie: Investeer in onderzoek en ontwikkeling om nieuwe producten of diensten te creëren die winstgevender zijn en zorgen voor een grotere marktpenetratie.
 6. Debiteurenbeheer: Effectief debiteurenbeheer kan direct helpen om jouw financieringskosten te verlagen, waardoor de nettowinst stijgt.
 7. Klantrelaties versterken: Een loyale klantenbasis kan helpen bij het verhogen van de omzet en het verminderen van marketingkosten door herhaalde aankopen en positieve mond-tot-mondreclame.


Conclusie

Rentabiliteit is dus een essentiële maatstaf voor het meten van de financiële prestaties van jouw onderneming. Niet alleen het opstellen van rentabiliteitscijfers, maar vooral natuurlijk het actief streven naar verbetering ervan, is cruciaal voor een gezonde groei en het creëren van waarde voor investeerders en andere stakeholders.

Door te streven naar efficiëntie, kostenbeheersing en innovatie, kunnen jij als ondernemer de rentabiliteit van je onderneming verbeteren en jouw positie in de markt versterken. Het juiste evenwicht tussen risico’s nemen en duurzame groei realiseren, zal uiteindelijk de sleutel zijn tot het realiseren van een gezonde en winstgevende toekomst voor jouw bedrijf.

Op zoek naar professionele hulp voor je boekhouding, jaarcijfers of belastingaangifte? Ontdek direct je opties.

Picture of Bob van der Burg

Bob van der Burg

Bob van der Burg is econoom, ondernemer en schrijver.
Lees ook…
Zwangere vrouwen die zzp’er zijn, hebben ook recht op zwangerschapsverlof. Het werkt wel wat anders dan verlof bij zwangere vrouwen in loondienst….
Een scherpe prijs is een belangrijk onderdeel van een winnende offerte. Maar hoe reageren consumenten op prijsveranderingen? Dit is waar…
Als ondernemer ben je de term ‘proforma factuur’ vast en zeker eens tegengekomen. Vaak wordt dit vergeleken met een conceptfactuur of offerte, terwijl…
Twijfel je over de financiële haalbaarheid van je nieuwe bedrijf of project? Stel dan een exploitatiebegroting op. Die helpt je bij het in kaart…
i.s.m.
Als ondernemer in Nederland weet je als geen ander dat tijd en geld waardevolle middelen zijn. Het streven naar slim en efficiënt ondernemen is dan…
Een goede bedrijfsadministratie vormt het financiële hart van alle bedrijfsmatige activiteiten – dat geldt zowel voor zzp’ers als mkb’ers. Naast…