De toekomst van de bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) biedt flinke belastingvoordelen bij het erven of schenken van aandelen binnen een familievennootschap. In dit artikel leggen we uit hoe de BOR in elkaar zit en blikken we vooruit op de toekomst van de fiscale faciliteit. Politieke partijen willen de bedrijfsopvolgingsregeling namelijk in 2023 versoberen of afschaffen. Conclusie: als je er gebruik van wilt maken, pak het dan nog dit jaar op!

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans 2023 van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Wat is bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)?

Bij de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) kun je belasting voorkomen bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie aan de volgende generatie.

Over een deel van de waarde van de onderneming hoeft door de regeling geen erf- of schenkingsbelasting afgedragen te worden.

Op de site van de Belastingdienst lees je alles over de voorwaarden van de BOR.

Hoe werkt de bedrijfsopvolgingsregeling?

De BOR kent een doorschuifregeling voor (aanmerkelijk belang)aandelen en/of stakingswinst, alsmede een vrijstelling voor schenk- en erfbelasting.

De BOR zorgt ervoor dat eventueel verschuldigde inkomstenbelasting wordt doorgegeven aan de bedrijfsopvolger.

De vrijstelling in de Successiewet maakt het mogelijk de waarde van de bedrijfs- of aanmerkelijkbelang-aandelen (voor een groot deel) uit te sluiten van schenk- of erfbelasting.

Hier lees je meer over aanmerkelijk belang in een vennootschap of coöperatie.

Zonder de bedrijfsopvolgingsregeling resulteert de overdracht van aandelen in de heffing van twee belastingen:

  • Schenk- of erfbelasting over de volledige waarde van de bedrijfsaandelen tegen een tarief van maximaal 20 procent als de verkrijger je partner of kind is.
  • Inkomstenbelasting over de vermogenswinst van de aandelen (de vervreemdingsprijs minus de verkrijgingsprijs) tegen een tarief van 26,9 procent in belasting box 2 (BOR-regeling 2022). In 2024 wordt dit tarief verhoogd tot maximaal 31 procent.

Vrijstelling inkomstenbelasting bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling BOR voor de inkomstenbelasting bestaat uit een zogenaamde ‘doorgeefregeling’.

De overdragende houder van de aandelen in het familiebedrijf is vrijgesteld van het betalen van de inkomstenbelasting van 26,9 procent. De kopende aandeelhouder neemt de uitgestelde belastingclaim op zich.

De crux van deze regeling is geen afstel, maar uitstel van de inkomstenbelastingheffing. Er moet aan specifieke normen worden voldaan. Zo moet er sprake zijn van ondernemingsvermogen en moet de verkrijger ten minste 3 jaar voor het bedrijf hebben gewerkt voordat hij de schenking ontving.

Vrijstelling belasting op schenkingen en erfenissen

Schenk- of erfbelasting wordt ook geheven over de vererving en schenking van aanmerkelijkbelang-aandelen binnen familiebedrijven.

Er bestaat een voorwaardelijke vrijstelling. De verkrijging is 100 procent vrijgesteld tot een ondernemingswaarde van € 1.234.403 (jaar 2022) en 83 procent vrijgesteld voor het deel boven de ruim 1,2 miljoen euro.

Deze vrijstellingen binnen de BOR-regeling zijn bedoeld om problemen in de continuïteit te voorkomen bij overdraging van de onderneming als gevolg van de verschuldigde schenk- of erfbelasting.

Uitstel van betaling van erfbelasting

De nieuwe erfgenamen/eigenaren mogen via de bedrijfsopvolgingsregeling uitstel van betaling van erfbelasting aanvragen. Binnen 10 jaar moet de verschuldigde erfbelasting betaald zijn aan de Belastingdienst.

Zijn er meerdere erfgenamen en willen deze niet allemaal de onderneming voortzetten? Dan betalen de erfgenamen die de onderneming wél voortzetten een vergoeding aan de andere erfgenamen.

Degene die de onderneming erven en niet voortzetten, moeten wel erfbelasting betalen over deze vergoeding. Ook zij krijgen maximaal 10 jaar de tijd om deze belasting te betalen.

Bereken de waarde van je bedrijf voor de BOR

Hoeveel vrijstelling je krijgt met de bedrijfsopvolgingsregeling BOR hangt af van de waarde van de onderneming.

Daarbij kijkt de Belastingdienst naar of de going concern-waarde of naar de liquidatiewaarde. De hoogste waarde geldt hierbij. Hoeveel vrijstelling je met de bedrijfsopvolgingsregeling ontvangt, hangt dus af van de bedrijfswaarde.

Wil je weten wat de waarde van je bedrijf is en wat dat inhoudt voor de erfbelasting bij gebruikmaking van de bedrijfsopvolgingsregeling? Via de handige BOR-calculator van De Zaak reken je dit vrij eenvoudig uit.

Bedrijfsopvolgingsregeling BOR 2023

De toekomst van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) hield politieke partijen lange tijd bezig en ook ondernemers en hun belangenorganisaties lieten van zich horen.

De veranderingen hebben immers mogelijk ingrijpende gevolgen voor de solvabiliteit, liquiditeit en continuïteit van familiebedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG in samenwerking met de vereniging van familiebedrijven en stichting Familie Onderneming onder ruim tweehonderd familiebedrijven. Je kunt het onderzoek hier downloaden.

Wil je gebruikmaken van de gunstige bedrijfsopvolgingsregeling? Dan is het advies om dat dit jaar nog te regelen.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Elke onderneming die zwarte cijfers schrijft, krijgt ermee te maken: vennootschapsbelasting. Binnen de Europese Unie gelden per land verschillende…
In box 2 gaat het over belasting over aanmerkelijk belang. In 2023 is het tarief 26,90%. Vanaf 2024 komen er twee tariefschijven: tot € 67.000 betaal…
Met een eigen zaak heb je ook recht op kinderopvangtoeslag. Dit ontvang je maandelijks als voorlopige teruggave op basis van een schatting van je…
Ontvang je rente, royalty’s of dividend uit een ander land? Dan wordt daarover vaak bronbelasting ingehouden. Maar soms moet je ook bronbelasting…
Heb je het btw-nummer nodig van een klant of leverancier? Dan zijn er verschillende manieren om dit te achterhalen. Daarbij is belangrijk om het…
Van sportabonnementen tot kerstpakketten en een vergoeding voor thuiswerken. Met de werkkostenregeling (WKR) kun je als werkgever bepalen wat je…