Categorieën

Het is weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting. Vóór 1 mei moet er aangifte over 2014 worden gedaan. Zijn er voor ondernemers specifieke onderdelen waar je bij je aangifte dit jaar extra goed op moet letten?

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

“De Belastingdienst kijkt vooral naar de zakelijkheid van kosten”, weet belastingadviseur Dennis van Marle. “Daar hebben ze dit jaar extra nadruk op gelegd. Dat kan echter ook een psychologisch spel zijn; misschien willen ze er zo voor zorgen dat mensen hun aangifte netter invullen en beter opletten. Misschien dat ze steekproefsgewijs kijken of er bijvoorbeeld niet twintig pakken koffie teveel gekocht zijn voor de zaak. Ik zou ondernemers aanraden om wat kritischer te kijken naar gemaakte kosten die niet altijd zakelijk te verantwoorden zijn.”

Ook gaat de Belastingdienst extra scherp controleren op eventuele verliezen uit ‘resultaat overige werkzaamheden’. Daar is het voor ondernemers zaak om aannemelijk te maken dat er ondanks het verlies toch voordeel te verwachten is.

Auto

  • Als je met je auto minder dan 500 kilometer privé rijdt, dan geldt deze auto voor de inkomstenbelasting als auto van de zaak. Rijd je meer privékilometers, dan mag je bij de aanschaf zelf bepalen of je de auto als zakelijk of privévermogen aanmerkt. Bij zakelijk gebruik van je privé-auto (of huurauto voor de zaak) mag je 19 cent per kilometer aftrekken. “Veel ondernemers denken: ik koop een busje en dan heb ik geen bijtelling. Het is echter aan jou om te bewijzen dat je minder dan 500 kilometer privé rijdt”, zegt Van Marle.
  • Ondernemers betalen btw over zakelijke uitgaven. Deze mag je aftrekken van de btw die je zelf in rekening brengt (de zogenaamde voorbelasting). Als je de auto volledig tot je bedrijfsvermogen rekent, mag je de btw over de aanschaf, het onderhoud en het gebruik aftrekken als voorbelasting. Dat geldt alleen voor de ondernemer die omzet maakt die met btw is belast. Als je de auto ook privé gebruikt, moet je over dit privégebruik btw betalen.
  • Voor zakelijke ritten in een privé-auto kun je de btw over het onderhoud en gebruik aftrekken, niet over de aankoop. Dat alles geldt bij het behalen van belaste omzet. Belangrijk hierbij is de verhouding tussen het aantal zakelijke kilometers ten opzichte van het totaal aantal verreden kilometers.
  • Als je echter in een gloednieuwe Maserati rijdt, maar je bedrijf zet slechts 30.000 euro per jaar om, dan zal de Belastingdienst op z’n minst vragen stellen over de aftrekbaarheid daarvan. “Dat lijkt al snel op het beroemde Cessna-arrest. Daarbij ging het om een tandarts die alle kosten van een vliegtuigje aftrok omdat af en toe voor zaken naar buitenlandse filialen gevlogen moest worden. Dat viel niet goed bij de inspecteur, die van de rechter gelijk kreeg.”

Vakantiehuis

Behalve buitenlands spaargeld en beleggingen moet je ook een vakantiehuis in Spanje of Zwitserland bij de Belastingdienst aangeven als belastbaar vermogen. Toch hoef je over zo’n buitenlands vakantiehuis in Nederland vaak geen box 3-belasting te betalen. Je kunt op het aangifteformulier namelijk vaak een beroep doen op de aftrek voorkoming dubbele belasting.

Verlies uit ‘resultaat overige werkzaamheden’

Werk je in een bedrijf ‘erbij’ en lijdt dat bedrijf verlies? Dan mag je dat in principe aftrekken. Maar de fiscus wordt achterdochtig als dit jaren achtereen gebeurt. Een opzet om de belastingdruk op andere inkomsten te verminderen wordt door de Belastingdienst niet gewaardeerd. “De Belastingdienst kijkt naar bronnen van inkomsten. Als je nevenwerkzaamheden als bijvoorbeeld paardenfokker of fotograaf na meerdere jaren nog steeds geen bron van inkomsten is geworden, dan wordt die aftrekpost na verloop van tijd door de fiscus geschrapt”, zegt Van Marle.

Aftrek rijksmonumentenpand

Ben je eigenaar van een rijksmonument? De onderhoudskosten van dat pand zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Zo moet het gaan om een officieel erkend rijksmonument en zijn alleen kosten voor onderhoud aftrekbaar (niet voor uitbouw of verbetering).

Aftrek voor investeringen

Een andere mogelijk interessante aftrekpost betreft de investeringsaftrek: een bedrag dat je mag aftrekken van de winst als je hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Er zijn meerdere soorten: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Het loont om een adviseur in de arm te nemen, want de kosten hiervoor zijn wel degelijk aftrekbaar van de belasting. De kans om gesnapt te worden met een onjuiste aangifte lijkt echter door de krappe bezetting en vele taken bij de Belastingdienst in de afgelopen jaren gedaald. “De controledichtheid is inderdaad gedaald”, weet Van Marle. “Twintig jaar geleden waren er nog meer inspecteurs en meer inspecties. Er zijn echter wel branches die vaak uitgebreid worden gecontroleerd, zoals koffieshops. Die werken nog vaak met contant geld. Ook de Belastingdienst komt graag af op ‘sex, drugs en rock-n-roll’, als ik het zo mag uitdrukken.”

Lees ook:
Alle aftrekposten op een rij »
Alles over btw »

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Heb je een inkomen en woon je in Nederland? Dan betaal je inkomstenbelasting. Voor 2024 vind je hier de tarieven. In dit artikel praten we je bij over…
Als je een eigen bv hebt en daar werkt, moet je als directeur-grootaandeelhouder (dga) een ‘gebruikelijk loon’ aan jezelf uitkeren. Dit standaard…
Als ondernemer krijg je in Nederland te maken met arbeidskorting. Dit is een mooie meevaller: een verlaging op de inkomstenbelasting en premie…
Internationaal zakendoen opent deuren naar onbegrensde mogelijkheden, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. In dit artikel duiken we in de…
Van kleine eenmanszaken tot grote bv’s: elke ondernemer heeft zijn eigen fiscale uitdagingen en kansen. In dit artikel duiken we in de wereld van…
De btw-aangifte is verplicht als je ondernemer bent voor de omzetbelasting. De aangifte kan per maand zijn, per kwartaal of soms per jaar. Bovendien is…