Categorieën

Zorg ervoor dat u de aangifte op tijd indient en de aanslag op tijd betaalt, anders kunt u een flinke boete verwachten.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Verzuimboete bij niet tijdig aangeven

Wanneer u de inkomsten- of vennootschapsbelasting niet op tijd aangeeft, komt er bij de aanslag een verzuimboete van de fiscus.

Als het de eerste keer is dat u niet of niet op tijd de aangifte instuurt, bedraagt de boete € 226,-. De tweede keer is dat € 984,-. Een eventuele volgende bedraagt € 4.920,-.

De verzuimboete voor de vennootschapsbelasting (50% van het maximum) komt uit op € 2.460,-.

Maximale boete In uitzonderlijke gevallen krijgt u het maximale bedrag als boete, bijvoorbeeld bij stelselmatig verzuim.

Boete bij te laat betalen

Sinds 2011 kan er ook een verzuimboete worden opgelegd als u de aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting niet (op tijd) betaalt.

De hoogte van deze boete hangt af van omstandigheden en is maximaal € 4.920,-.

Tip

Neem contact op met een belastingadviseur als u een boete ontvangt van de Belastingdienst. Deze kan mogelijk worden verlaagd of zelfs vernietigd op basis van regelgeving en rechtspraak. Leden van De Zaak bellen onbeperkt met onze adviseurs.

Verzuimboete

Als u de aangifte niet op tijd inlevert bij de Belastingdienst, ontvangt u altijd eerst een aanmaning. Daarin staat een nieuwe termijn waarbinnen de aangifte moet worden ingediend. Komt uw aangifte na die termijn bij de Belastingdienst binnen, dan krijgt u een verzuimboete.

Als u helemaal geen aangifte indient, dan legt de inspecteur een aanslag op. Er wordt een schatting gemaakt van uw inkomen, waarna het bedrag dat u aan belasting moet betalen wordt berekend. Ook krijgt u een verzuimboete.

Vergrijpboete

De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen als blijkt dat u opzettelijk onjuist aangifte hebt gedaan, en u daardoor te weinig belasting hebt betaald. De hoogte van deze boete hangt af van de ernst van de onjuiste aangifte en kan oplopen tot 100% van de belasting die u moet betalen.

Bron: Belastingdienst

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Ook als ondernemer kom je er niet onderuit: inkomstenbelasting betalen. Maar hoeveel moet je precies betalen? Dat wordt berekend via drie…
Wanneer je als ondernemer een investering doet, kan je investeringsaftrek krijgen. Door deze fiscale regelingen toe te passen, kun je een hoop geld…
Van kleine eenmanszaken tot grote bv’s: elke ondernemer heeft zijn eigen fiscale uitdagingen en kansen. In dit artikel duiken we in de wereld van…
Heb je een bv, nv of coöperatie? Dan moet je belasting betalen over de winst. Dit noemen we vennootschapsbelasting (VPB). In 2024 blijft het rustig…
Ben je ondernemer met een eenmanszaak? Of overweeg je er een te starten? Dan is kennis over belastingen essentieel. Dit artikel biedt je uitleg over…
Sta jij als ondernemer op het punt om je belastingaangifte te doen? En wil je onnodige extra kosten voorkomen? Lees verder en ontdek hoe je slim omgaat…