In samenwerking met
In Nederland vinden er jaarlijks zo'n 200.000 bedrijfsongevallen plaats, waarvan 2.300 ernstig en 60 helaas fataal aflopen. Als werkgever wil jij hier natuurlijk niet aan denken. Wanneer er een ongeval plaatsvindt, weet jij dan wel wat er precies van je wordt verwacht? In dit artikel staan jouw verplichtingen volgens de Arbowet op een rij.

Inhoudsopgave

Als werkgever komen er een hoop (financiële) risico’s op je pad. Download het gratis whitepaper met de 5 meest kostbare werkgeversrisico’s en ontdek hoe je ze kunt verkleinen.

Wanneer spreken we van een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval, of arbeidsongeval, is een ongeval dat gebeurt tijdens of als gevolg van werkzaamheden. Dit kan op een bedrijf of instelling zijn, op een bouwplaats, op een boerderij, bij wegwerkzaamheden, kortom; overal waar werknemers aan het werk zijn. Ongevallen tijdens het woon-werkverkeer worden niet als arbeidsongevallen beschouwd.

Het proces rondom een arbeidsongeval

Bij een arbeidsongeval is het belangrijk om dit direct te melden bij de Arbeidsinspectie. Veel bedrijven vergeten dit, maar dit kan leiden tot een boete van maximaal € 50.000. Bij een ongeval zonder ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden, is het melden niet noodzakelijk. Toch is het wel aan te raden om het incident te registreren door een ongevalsrapport op te stellen en de aard van het ongeval te onderzoeken. Het incident kan namelijk een eerste teken zijn van een (potentieel) onveilige situatie.

De arbeidsinspectie onderzoekt doorgaans alle meldingsplichtige ongevallen om de toedracht en oorzaak van het ongeval vast te stellen. Als werkgever ben je verplicht om mee te werken aan het onderzoek en de inspecteur van alle benodigde hulp, gelegenheid en informatie te voorzien. De inspectie zal tijdens het onderzoek nagaan of het arbeidsongeval is veroorzaakt door één of meerdere overtredingen van de wettelijke regels. Het is daarom belangrijk om de situatie van het ongeval zoveel mogelijk ongewijzigd te laten.

De arbeidsinspectie rondt een onderzoek meestal binnen 12 weken af. De vervolgstappen zijn afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek. Als er geen overtreding is gemaakt, wordt er alleen een ongevalsrapport gemaakt en is de kous hiermee af. Als er één of meerdere overtredingen zijn vastgesteld, volgt er een ongevalsboeterapport. Bij een vermoedelijk misdrijf wordt er zelfs een proces-verbaal opgemaakt.

Financiële gevolgen van een bedrijfsongeval

Het hele proces rondom de afwikkeling van een arbeidsongeval is niet alleen ingrijpend en tijdrovend, maar kan ook verstrekkende (financiële) gevolgen hebben voor je bedrijfsvoering. De boetebedragen voor overtredingen variëren tussen de € 340 en € 13.500. Deze bedragen kunnen worden verhoogd bij blijvend letsel of overlijden. 

Ontdekt de arbeidsinspectie dat een schriftelijke Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) ontbreekt of verouderd is? Dan is dit ook een overtreding waarvoor je direct een boete van maximaal € 4.500 kunt ontvangen. Dan hebben we het nog niet eens over de kosten van het stilleggen van de werkzaamheden, letselschade en smartengeld bij een ongeluk met ernstige gevolgen.

Kun je je beschermen tegen deze risico’s?

Het opstellen én up-to-date houden van een RI&E is de eerste stap om je medewerkers en je bedrijf te beschermen tegen (de risico’s van) een bedrijfsongeval. Daarnaast is het als werkgever altijd verstandig om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt ongevallen waarvoor jij als werkgever aansprakelijk bent. 

Daarnaast is het ook verstandig om een zakelijke ongevallenverzekering af te sluiten. Hoewel dit niet wettelijk verplicht is, wordt het wel aanbevolen. Bovendien kan het zijn dat je volgens de cao van jouw branche verplicht bent om een ongevallenverzekering af te sluiten. Over het algemeen kun je kiezen tussen een dekking voor 24 uur per dag of een dekking die gerelateerd is aan specifieke functies of activiteiten. Maar net als bij elke verzekering zijn hier kosten aan verbonden. Deze variëren afhankelijk van de branche, de aard van de werkzaamheden, het aantal verzekerden en het te verzekeren bedrag. 

Onderschat ook deze 4 kostbare werkgeversrisico’s niet

Een bedrijfsongeval behoort – gezien de grote financiële gevolgen- niet voor niets tot de 5 meest kostbare risico’s van het werkgeverschap. Wil je meer weten over de andere 4 risico’s? Download dan het gratis whitepaper ‘De 5 grootste financiële risico’s. En hoe je ze verkleint’.

Bescherm jouw bedrijf, je medewerkers en jezelf tegen kostbare werkgeversrisico’s. Download gratis whitepaper: De 5 grootste (financiële) werkgeversrisico’s.

Nanda den Hartog

Nanda den Hartog

Als redactiecoördinator bij De Zaak zorg ik ervoor dat er dagelijks interessante artikelen voor ondernemers op onze website staan en ben ik de drijvende kracht achter het weekoverzicht. Dat ik zelf ondernemer ben geweest komt daarbij goed van pas. Door deze ervaring en mijn redactionele skills begrijp ik op welke informatie en tips ondernemers écht zitten te wachten.
Please

Please, partner van De Zaak

Ondernemer worden is een keuze. Maar voel je je ook thuis in de rol van werkgever? De bijkomende taken en verantwoordelijkheden staan misschien ver van je vak af. Alle personeelszaken zelf doen is dan ook nergens voor nodig. Please is dé werkgeverspartner voor het MKB die jou door de uitdagende wereld van werkgeven navigeert. Met uitzenden, payroll, salarisadministratie, HR experts, digitale tools of een combinatie daarvan. Groei als werkgever én als ondernemer met een partner als Please. Samen vergroten we je werkgeverskracht, op de manier die past bij jou en je bedrijf.

Bekijk alle artikelen van Please>

Lees ook…
Loonheffing is een verzamelnaam voor loonbelasting en premie volksverzekeringen. De werkgever houdt de loonheffing in op het salaris van zijn…
Wat zijn secundaire arbeidsvoorwaarden precies en hoe bepaal je ze? Een overzicht van de secundaire arbeidsvoorwaarden die je kunt bieden aan je…
i.s.m.
Zodra je personeel aanneemt, ben je verplicht om een personeels- en salarisadministratie bij te houden. Veel ondernemers kiezen ervoor om het eigen…
i.s.m.
Veel ondernemers met personeel kiezen ervoor om alle administratieve rompslomp van het werkgeverschap uit te besteden middels payroll. Toch zijn er nog…
Door inflatie en de krappe arbeidsmarkt zijn loonsverhogingen aan de orde van de dag. De stijging van de cao-lonen bereikte in het eerste kwartaal van…
Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor het betalen van het juiste loon – ook als het gaat om werknemers onder de 21 jaar. Dit is geregeld in het…