Categorieën

De Wet uniformering loonbegrip (WUL) heeft gevolgen voor werkgevers en werknemers, bijvoorbeeld voor de bijtelling privégebruik auto, de levensloopregeling en de vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Maar er zijn nog meer wijzigingen.

Inhoudsopgave

Wil je niet voor verrassingen komen te staan door verborgen personeelskosten? Bereken met deze handige personeelskosten rekentool wat je personeel écht kost.

Wet Uniformering Loonbegrip brengt nieuw loonbegrip

De Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) is ingevoerd op 1 januari 2013. Hij introduceert één loonbegrip voor de loonbelasting/premies volksverzekeringen (Loonheffing), premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).

Voorheen werd gewerkt met verschillende loonbegrippen: Brutoloon sociale verzekeringen, Loon voor de zorgverzekeringswet en Loon voor de loonheffingen.

1. Awf weggevallen

De premie Awf is alleen nog een werkgeversdeel. Het werknemersdeel en de franchise zijn vervallen, evenals de evenredige premieverdeling (de teruggaaf van werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw via de Belastingdienst, als er sprake is van meerdere werkgevers).

Het wegvallen van de franchise bezorgt werkgevers met veel parttimers en/of werknemers met lage lonen in dienst, forse hogere kosten, ondanks de verlaging van het premiepercentage.

2. Privégebruik auto

De waarde van het privégebruik van de auto is loon voor alle heffingen. Als er ten onrechte een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ of ‘Uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ is gebruikt, dan worden de LH/Zvw/premies voor de werknemers-verzekeringen nageheven bij de werknemer. Of bij de werkgever, als die op de hoogte was van het privégebruik.

Hogere kosten in verband met bijtelling auto
Een werkgever die veel personeel heeft met een inkomen beneden de premieloongrens en een auto van de zaak, betaalt hierdoor vanaf 2013 beduidend meer.

Auto van de zaak en uitkering
Een werknemer die – naast inkomen uit dienstverband en een auto van de zaak met bijtelling – een uitkering ontvangt, zal deze waarschijnlijk zien dalen. De bijtelling telt voortaan namelijk mee bij de inkomsten die van de uitkering worden afgetrokken.

3. Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

De meeste werknemers betalen vanaf 1 januari 2013 geen bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) meer. De werkgever hoeft deze dus niet meer te vergoeden, maar krijgt wel te maken met de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet.

Voor uitgebreide uitleg zie: Werkgeversheffing en bijdrage Zorgverzekeringswet in 2013 »

4. De levensloopregeling

De inleg van de werknemer is aftrekbaar voor alle heffingen. De eventuele inleg van de werkgever is geen loon voor alle heffingen. Wordt er levenslooptegoed opgenomen, dan is wel sprake van loon voor alle heffingen.

Tijdelijke heffingskortingen

Om werknemers er onder de streep niet op voor-of achteruit te laten gaan, zijn de heffingskortingen aangepast. Er is een tijdelijke heffingskorting voor mensen met een pensioen-of VUT-uitkering die op het einde van het kalenderjaar nog geen 65 jaar zijn. Wel moet de uitkering vallen onder de werknemersbijdrage Zvw.

Slechts één werkgever mag de tijdelijke heffingskorting toepassen. Dit is noodzakelijkerwijs niet de werkgever die de overige heffingskortingen toepast. De werknemer/uitkeringsgerechtigde moet schriftelijk opgeven welke werkgever de tijdelijke heffingskorting mag toepassen. De heffingskorting geldt alleen voor de loonbelasting, dus niet voor de premies volksverzekeringen.

Wil jij jouw personeelskosten nauwkeurig berekenen? 
Download hier de handige rekentool – inclusief instructie en tips – om alle personeelskosten op een rijtje te zetten. Na het invullen van het overzicht zie jij direct wat jouw personeel daadwerkelijk kost.
     

Lees ook…
Soms mogen een opdrachtgever en een freelance opdrachtnemer een arbeidsrelatie aanmerken als een (fictieve) dienstbetrekking. Dit noemen we opting-in….
Als werkgever moet je werknemers een loonstrook verstrekken. Maar wat moet er precies op zo’n salarisspecificatie staan? Is een loonstrook die je…
Door inflatie en de krappe arbeidsmarkt zijn loonsverhogingen aan de orde van de dag. De stijging van de cao-lonen bereikte in het eerste kwartaal van…
Stagiairs aannemen kan een slimme zet zijn voor je bedrijf. Niet alleen brengen ze nieuwe inzichten en een frisse blik, maar ze kunnen ook een…
Loon is alles wat je een werknemer geeft als tegenprestatie voor zijn werk en inzet. Er is verschil tussen loon voor personeel, loon voor de…
Urenregistratie is en blijft een belangrijk onderdeel van elke succesvolle onderneming. Toch wordt het vaak weggeschoven in een hoekje als iets dat…