Stel, u wilt in zee gaan met een andere webdesigner. Het is dan zaak even na te gaan welke afspraken u heeft gemaakt met de designer waarmee u de samenwerking beëindigt. Als u dat niet doet, kan dat vervelende gevolgen hebben.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Vraag aan De Zaak Advies

“Wij hebben enkele jaren geleden een website en webwinkels laten ontwikkelen door een webdesigner. Nu willen we overstappen naar een andere webdesigner. De ‘oude’ webdesigner claimt nu de auteursrechten. Kan dit? We hebben altijd alle facturen direct betaald.”

Antwoord van Bauco van der Meulen, adviseur bij De Zaak

“Het feit dat u altijd keurig op tijd de rekeningen aan de webdesigner heeft betaald, betekent niet dat die geen auteursrecht kan claimen. Dat kan dus wel. Waarschijnlijk heeft u, toen u met deze webdesigner in zee ging, voor het gebruiksrecht van de ontwerpen betaald en niet voor het eigendomsrecht.”

“Als u voor het gebruiksrecht heeft betaald, het woord zegt het al, dan kunt u alleen gebruik maken van het ontwerp. U kunt het niet zomaar veranderen of door een ander laten aanpassen. De webdesigner waarmee u wilt gaan samenwerken, mag dus niet het ontwerp – of onderdelen daarvan – veranderen.”

“Dat zou technisch eigenlijk ook niet mogelijk moeten zijn, omdat de oorspronkelijke designer over de zogenaamde broncode beschikt. Wordt het design toch aangepast, dan zou dat bovendien een schending van het auteursrecht betekenen. De maker van het oorspronkelijke design kan dan ook schadevergoeding eisen op grond van inkomensderving.”

“Het is dus zaak het eigendomsrecht van het design te verkrijgen. Wellicht is de designer bereid dat over te dragen, samen met de broncode. Dan kunt u de site eventueel aanpassen, als ware u de ontwerper zelf.”

“Houd dus ook even in de gaten welke afspraken u met de nieuwe webdesigner maakt. Het kan handig zijn om vast te leggen dat u direct het eigendomsrecht verwerft over wat er door hem of haar ontworpen wordt.”

Lees ook:

Zo werkt het met auteursrecht »
Overzicht van auteursrechtenorganisaties »
Sena-formulier verplicht invullen en terugsturen? »

Leden van de De Zaak kunnen met al hun vragen bij onze adviseurs terecht. Onbeperkt.

Stuur een mail naar: support@dezaak.nl!

Nog geen lid? Lees hier wat de voordelen zijn »

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Wat gaat er per 1 januari 2024 veranderen voor zzp’ers en mkb’ers? Een overzicht van de belangrijkste…
Ieder kwartaal is er weer nieuwe regelgeving waarmee zzp’ers en ondernemers te maken krijgen. Per 1 oktober 2023 gaat weer een aantal wetten en…
De nieuwe Wet bescherming klokkenluiders vervangt de Wet Huis voor klokkenluiders. Werkgevers met vijftig tot tweehonderdvijftig werknemers hebben tot…
Om schijnconstructies aan te pakken, is De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in het leven geroepen. Deze wet beschermt werknemers tegen onderbetaling…
Een CE-markering is meer dan een paar letters op een product. Met dit symbool laat je als ondernemer zien dat je product voldoet aan de EU-wetgeving op…
Consumenten in Nederland kunnen zich beroepen op verschillende wetten en regels als er iets mis is met een afgenomen dienst of product. Maar kun je als…