Detachering
Wat is detachering precies? Wat voor bureaus zijn er zo al? Welke kosten zijn er aan verbonden? En wat zijn de voor- en nadelen van detachering? Op al die vragen vind je in dit artikel een antwoord.

Wat is detachering?
Bedrijven lenen detacheringspersoneel in wanneer zij voor een bepaald project over specifieke kennis moeten beschikken. Ook bij gewoon tijdelijk werk kan detachering een uitkomst bieden. Detachering lijkt veel op uitzendwerk. Uitzendkrachten tekenen echter een flexibel arbeidscontract met het uitzendbureau. Zij krijgen uitbetaald voor de uren dat zij bij een bedrijf zijn ingeleend.

De gedetacheerde heeft een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd met het detacheringsbureau. Zij zijn dus ook (net als de uitzendkracht) in dienst van een bedrijf (het detacheringsbureau), werken ook bij een ander bedrijf, maar hebben een vast aantal contracturen. Wanneer je een detacheringskracht inleent, tekent je geen arbeidsovereenkomst met de gedetacheerde maar met het bureau.

De gedetacheerde krijgt zijn loon van het detacheringsbureau. Je betaalt het bureau een van te voren afgesproken bedrag waarin de salariskosten, de premies, eventueel de wervingskosten, de administratiekosten en een risicomarge zijn inbegrepen. Deze risicomarge stellen de bureaus in, omdat zij een arbeidsovereenkomst aangaan met de gedetacheerde, en dus een ontslagrisico incalculeren.

“Gewone” werkgevers kunnen hun tijdelijk “overtollig” personeel ook detacheren, zie verderop.

Stel dat je hebt aangegeven dat je de gedetacheerde voor een jaar wilt inlenen, maar na vier maanden stopt je project, dan moet het bureau de gedetacheerde toch loon blijven doorbetalen tot zij nieuw werk voor hem hebben gevonden. Voor een gedetacheerde kracht betaal je dan ook meer dan voor een uitzendkracht. Detacheringspersoneel wordt vaak ingezet op projectbasis. Een gedetacheerde is over het algemeen hoog opgeleid en heeft enkele jaren werkervaring.

Wanneer kun je gebruik maken van detachering?
Je kunt besluiten van gedetacheerden gebruik te maken wanneer je:

 • tijdelijk mensen nodig heeft met specialistische kennis (bijvoorbeeld omdat je met een project bezig bent);
 • tijdelijk personeel nodig heeft, omdat een vaste werknemer plotseling afwezig is (bijvoorbeeld door een ongeval);
 • personeel nodig heeft en geen risico wilt lopen met ziekte e.d.

Soorten detachering
Bij de meest zuivere vorm van detachering ligt het toezicht en de leiding bij de uitlener. Het gaat hierbij om werk dat ongebruikelijk is in het inlenende bedrijf, gekoppeld aan een project. Een voorbeeld hiervan zijn gedetacheerden in de IT-branche. Deze vorm van detachering wordt niet uitgevoerd door uitzendbureaus en wervingsbureaus.

Detachering wordt ook vaak gebruikt om tijdelijke personeelstekorten aan te vullen, voor werk dat gebruikelijk is bij het inlenende bedrijf. Hier ligt de leiding en het toezicht bij het inlenende bedrijf. Als je bijvoorbeeld een project uitvoert waar jouw eigen personeel en enkele gedetacheerden aan meewerken, houd je zelf de leiding en toezicht. 

Soorten detacheringsbureaus
Detacheringsbureaus zijn er in allerlei soorten en maten. Sommige bedrijven detacheren hun eigen (tijdelijk “overtollig”) personeel. Werving en selectiebureaus houden zich ermee bezig. Uitzendbureaus hebben soms aparte afdelingen voor detachering en daarnaast zijn er bureaus die zich uitsluitend op detachering toeleggen. Deze detacheringsbureaus zijn vaak branchegericht. Ook zijn er bureaus die zich uitsluitend bezighouden met detachering van personeel op projectbasis.

Wat doen deze bureaus voor jou?

Detachering via detacheringsbureau

Detacheringsbureaus werven en selecteren tijdelijk personeel voor je en zijn vaak gespecialiseerd. Een detacheringsbureau is vaak in een bepaalde branche gespecialiseerd. Het is dan ook aan te bevelen bij collega’s te informeren naar een detacheringsbureau dat thuis is in jouw branche. Ook kun je het bureau om een referentielijst vragen.

Om mensen te detacheren is geen vergunning nodig, het is dan ook moeilijk om na te gaan of een bureau betrouwbaar is. Het is belangrijk dat het bureau de sociale premies afdraagt. Om hier zeker van te zijn kun je het bureau om een goedkeurende accountantsverklaring vragen.

Iemand van het detacheringsbedrijf bezoekt je bedrijf voordat het bureau personeel voor je gaat zoeken. Zo proeven zij de cultuur in jouw bedrijf en krijgen ze een indruk van het soort personeel dat je zoekt. Detacheringsbureaus beschikken over een uitgebreid personeelsbestand. Het detacheringsbureau selecteert enkele kandidaten uit het bestand en stelt die aan je voor.

Je wordt geadviseerd bij de inlener goed na te gaan wat de procedure is, mocht de gedetacheerde werknemer je niet bevallen. Vaak geldt een proeftijd en een opzegtermijn. De gedetacheerde werknemer is echter niet bij jou in dienst, maar bij het detacheringsbureau. Dat bureau moet zich dan ook aan de voorwaarden uit de Wet Flexibiliteit en Zekerheid houden ten opzichte van de werknemer.

Wanneer je detacheringspersoneel zoekt met de intentie om hen later in vaste dienst te nemen, is het verstandig dit van tevoren aan te geven. Niet elke detacheringskracht is op zoek naar een vast dienstverband. Mensen schrijven zich om verschillende redenen in bij een detacheringsbureau. Sommige mensen beschikken over specifieke kennis die zij niet kwijt kunnen in een vaste dienstbetrekking, anderen willen geen vast dienstverband omdat ze van afwisseling houden of zich nog aan het orienteren zijn op de arbeidsmarkt.

Detachering via bedrijven

Bedrijven lenen hun vaste personeel weleens uit voor projecten. Sommige bedrijven adverteren hiermee. Bij de meeste bedrijven loopt de detachering via een relatie-netwerk.
 

Detachering via een uitzendbureau

Wanneer je via een uitzendbureau gedetacheerd personeel inleent, ben je (als inlener) verantwoordelijk voor de resultaten van het project. Detachering via een uitzendbureau is gunstig wanneer je onzeker bent over de toekomst van een project. Wanneer je extra vast personeel nodig heeft als het project positief verloopt, is het raadzaam om je werving via een uitzendbureau te laten verlopen. Je kunt eerst een uitzendkracht inlenen, dat is immers goedkoper dan een gedetacheerde kracht. Als je na een jaar diezelfde kracht wilt houden, maar nog niet in vaste dienst, dan kun je de kracht inlenen via detachering. Uitzendbureaus richten zich bij detachering op alle functies en branches. Dit in tegenstelling tot echte detacheringsbedrijven die zich vaak specialiseren in een branche of functie.

Een detacheringskracht via het uitzendbureau verschilt niet sterk van een uitzendkracht. Enkele voor- en nadelen:

Voordelen:

 • In een detacheringsovereenkomst staat vaak een proeftijd van een of twee maanden. Na deze tijd mag ook de detacheringskracht niet zonder geldige reden zomaar opstappen.

Nadelen:

 • Een gedetacheerde kracht kan door zijn werkgever na zijn proeftijd niet zomaar op straat worden gezet. Er moet een geldige ontslagreden en een ontslagvergunning zijn. Detacheringsbureaus hebben de uiteindelijke verantwoordelijkheid, en zij stellen daarom vaak eisen aan de inlener.
 • Een uitzendkracht is flexibeler. Als je niet tevreden bent, kunt u zonder opgaaf van redenen van de uitzendkracht af.
 • Een gedetacheerde kracht is duurder. Net als bij een uitzendkracht betaal je het uitzendbureau het bruto uurloon plus de werkgeverslasten met extra kosten voor de werving en administratie. De marge bij detachering ligt echter hoger omdat hier een risicomarge bijzit. Het uitzendbureau gaat immers in eerste instantie een arbeidscontract aan voor bepaalde tijd met de kracht, dat afloopt zodra de inlener stopt met inlenen. Wanneer je project onverwachts stopt, dan moet het bureau de gedetacheerde kracht blijven doorbetalen tot zij nieuw werk voor hem hebben gevonden, of uiterlijk tot het tijdelijke contract stopt.

Detachering via een werving en selectiebureau

Bureaus die gespecialiseerd zijn in een bepaalde branche houden zich vaak naast werving en selectie ook bezig met detachering en uitzending. Zij werken op dezelfde wijze als uitzendbureaus die zich bezig houden met detachering.

Voor- en nadelen

Voordelen

 • Een gedetacheerde mag niet zomaar met het werk stoppen. Wanneer de werkzaamheden een lange inwerktijd vergen, geeft dit enige zekerheid.
 • U loopt geen risico wanneer de gedetacheerde ziek wordt. Hij heeft een arbeidsovereenkomst met het detacheringsbureau. Uiteindelijk betaal je natuurlijk wel voor het feit dat je geen risico loopt.
 • U betaalt het detacheringsbureau per werkelijk gewerkte dagen. Je hoeft geen vakantiedagen of feestdagen door te betalen. Ook hier geldt natuurlijk dat de werkgever dit in de kosten voor de gedetacheerde kracht heeft verrekend.
 • Wanneer het project afgerond is, hoef je geen ontslag-procedure te starten voor de gedetacheerde. Wel moet je wanneer je een contract tekent met het detacheringsbureau aangeven voor welke periode je de gedetacheerde nodig heeft. Wanneer je geen exacte datum kunt geven moet je zo mogelijk duidelijk aangeven op welk moment en/of onder welke voorwaarden de werkzaamheden ten einde lopen.

Nadelen

 • De kosten zijn hoog
 • Een gedetacheerde is niet bij jou in dienst, je kunt van hem/haar niet dezelfde loyaliteit verwachten als van je vaste werknemers.

Kosten
De kosten voor gedetacheerd personeel zijn niet gering. Voor detachering in zijn zuiverste vorm betaal je het meest, omdat het uitlenende bedrijf in dit geval alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft. Meestal betaal je de gedetacheerde kracht op basis van de gewerkte uren. Wervings- en uitzendbureaus berekenen vaak het bruto uurloon plus de werkgeverslasten met daar bovenop een marge voor de wervings- en administratiekosten en het te lopen risico dat het project voortijdig stopt. De hoogte van deze marge hangt af van verschillende factoren zoals de inleentijd en de functie, werkervaring en leeftijd van de werknemer.

Ontvang kortingscode gratis tankpas
Weg met alle reisbonnetjes en ingewikkelde btw-terugvorderingen. Met een zakelijke tankpas ontvang je één overzichtelijke factuur met alle gemaakte kosten. Probeer gratis uit!
Lees hier ons Privacy statement
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Ook praktische tips in je mailbox?
Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang de nieuwste artikelen, gratis whitepapers en handige tips en tricks voor ondernemers.
Lees hier ons Privacy statement