Categorieën

Van een werknemer met een onschuldig griepje hoeft u niet wakker te liggen. Maar als arbeidsongeschiktheid langer dreigt te duren, moet u zo snel mogelijk re-integratieactiviteiten starten. Word wegwijs in het web van verplichtingen, de voorwaarden en mogelijkheden.

Inhoudsopgave

Is werkstress een probleem binnen jouw team? Pak stress gerelateerd verzuim aan met gerichte adviezen. Download het whitepaper ‘Werkstress’ voor praktische inzichten en voorkom verzuim door werkstress.

Verplichte stappen

Werkgevers moeten alles in het werk stellen om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Welke stappen u moet ondernemen voor de begeleiding en re-integratie, staat precies omschreven in de Wet verbetering Poortwachter»

Snelle re-integratie is niet alleen in het belang van uw personeel, maar ook in dat van u. U betaalt namelijk twee jaar lang loon door aan zieke medewerkers én draait op voor de kosten van re-integratie (tenzij u deze kunt verhalen op een derde partij»).

Als u zich onvoldoende inspant om een werknemer weer aan het werk te krijgen, dan kan het UWV u een sanctie opleggen, zoals een verlenging van de verplichte loondoorbetaling. De medewerker is op zijn beurt verplicht mee te werken aan zijn re-integratie. Doet hij dat niet, zonder deugdelijke grond, heeft hij hier geen recht op.

Direct beginnen

Hoe langer een werknemer uit het arbeidsproces is, hoe moeilijker de terugkeer naar het werk. Begeleiding tijdens de ziekteperiode is belangrijk om te voorkomen dat de medewerker langer thuis blijft dan nodig is. Dus waarom niet meteen beginnen op het moment van de ziekmelding? Vraag uw personeelslid bijvoorbeeld of hij eventueel andere werkzaamheden kan doen, en of hij misschien thuis kan werken.
Houd ook de vinger aan de pols. Dat betekent niet dat u de zieke dagelijks moet bellen om te vragen hoe het gaat en of hij alweer kan beginnen, maar laat hem in elk geval niet aan zijn lot over:

Wat kunt u doen?

 • Houd persoonlijk contact met de zieke.
 • Controleer selectief: weinig of geen controle (door uzelf, een bedrijfsarts of controleur) maakt oneigenlijk verzuim wel erg gemakkelijk, dus enige vorm van controle is raadzaam. Maar pas op: veel en snelle controle kost meer dan het oplevert en schept bovendien een sfeer van onderling wantrouwen.
 • Hanteer een verzuimprotocol: leg vast wat er van alle betrokkenen wordt verwacht, zodat op een eenduidige manier wordt omgegaan met zieke werknemers.
 • Voer oplossingsgerichte verzuimgesprekken: vraag of het verzuim iets met het werk te maken heeft en bekijk samen wat er zou kunnen/moeten gebeuren.

Persoonlijk contact

Menselijk en collegiaal contact is misschien wel dé belangrijkste voorwaarde voor een snel herstel van zieke werknemers:

 • Betrokkenheid van leidinggevenden én collega’s en structureel contact, zorgen ervoor dat een zieke zich niet geïsoleerd zal voelen. Laat iemand merken dat hij wordt gemist.
 • Laat het persoonlijke contact over aan de direct leidinggevende, niet aan de P&O’er.
 • Bij het ziekenbezoek staat het sociale contact voorop: een attentie in de vorm van een bloemetje, boek of cd hoort erbij. Informeer eerst naar de situatie van de zieke alvorens te beginnen over het bedrijf en een eventuele terugkeer.

Plan verzuim- en werkhervattingsgesprekken zo vroeg mogelijk in het verzuimproces. Uiteraard is dit alleen nodig bij langdurend verzuim. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat de leidinggevende na een week contact zoekt en na twee weken een bezoek brengt aan de zieke.

Mogelijkheden tot werkhervatting

Als een werknemer ziek is, stelt de arbodienst of bedrijfsarts uiterlijk na zes weken een probleemanalyse op. Op basis hiervan maken werkgever en werknemer uiterlijk in de achtste week een plan van aanpak voor herstel en re-integratie. Wijs samen een casemanager aan voor de begeleiding. Dit kan u zelf zijn, of iemand van de mogelijkheden verschillende zijn er re-integratieactiviteiten, mogelijke de over afspraken Maak re-integratiebedrijf.

Aanpassingen op het werk (tijdelijk of blijvend):

 • Andere inrichting van het werk (lager werktempo, ander takenpakket);
 • Verbetering op de werkplek (andere stoel, goede ventilatie);
 • Andere arbeidsvoorwaarden (meer flexibele werktijden, telewerk, vrijwaring van nachtdienst);
 • Verbetering van de ( leidinggevenden, en collega’s met contact conflictoplossing).

Training en therapie:

 • Behandeling van fysieke klachten (fysiotherapie) of psychische klachten (traumabehandeling, stress-training, behandeling van burn out);
 • Assertiviteitstraining, of timemanagement.

Activiteiten die begeleiden naar ander werk:

 • Omscholing, beroepskeuzeadvies;
 • Loopbaanbegeleiding;
 • Detachering op andere afdeling of vestiging;
 • Bemiddeling bij het vinden van ander werk.

Passende arbeid

Een werknemer die niet meer in staat is zijn eigen werk te doen, kan misschien nog prima andere werkzaamheden verrichten. Probeer daarom vanaf het moment van ziekmelding inzicht te krijgen in wat de zieke nog wél kan en probeer hier direct op in te spelen door passend werk aan te bieden.
Vooral in een klein bedrijf kan het moeilijk zijn om binnen de eigen organisatie een passende functie te vinden. Een werknemer met kapperseczeem is in een kapsalon bijvoorbeeld moeilijk te herplaatsen. In dat geval moet u buiten uw eigen bedrijf naar passende arbeid zoeken.

Re-integratiebedrijf inschakelen

Een re-integratiebedrijf kunnen helpen bij het zoeken van aangepast werk voor arbeidsongeschikte werknemers. Een dergelijke organisatie biedt diensten aan als outplacement, sollicitatietraining en assessment. U betaalt het loon van uw werknemer door aan het re-integratiebedrijf, maar bespaart op verzuimkosten zoals verzekeringspremies en loonkosten.
U bepaalt samen met uw werknemer bij welk re-integratiebedrijf welke diensten worden ingekocht. Het UWV houdt nauwe banden aan met de bedrijven en verbreekt de contracten met bedrijven die slecht presteren. Wees wel zorgvuldig bij het selecteren van een re-integratiebedrijf en maak goede afspraken.

Aandachtspunten voor de inkoop van re-integratiediensten:

 • Is het bureau in het bezit van het Blik op Werk-keurmerk en aangesloten bij de brancheorganisatie BOABOREA?
 • Heeft het kennis van uw specifieke doelgroep?
 • Krijgt uw medewerker maatwerk of slechts een algemeen traject?
 • Is het bedrijf daadkrachtig; biedt het korte doorlooptijden?
 • Kunnen contracten snel worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden?
 • Krijgt u goede en zorgvuldige dienstverlening tegen een redelijke prijs?
 • Welke successen heeft het bedrijf geboekt, met welke organisaties heeft het eerder samengewerkt?
 • Werkt het bedrijf op no cure no pay-basis?

Arbeidspool

Overweeg de mogelijkheid om u aan te sluiten bij een arbeidspool, of er samen met andere bedrijven een op te zetten. Zo’n arbeidspool is een plek voor vraag en aanbod van personeel. Een goed draaiende arbeidspool bestaat uit minstens tien (verschillende) bedrijven voor een zo hoog mogelijke slagingskans. Detaillisten uit één winkelcentrum met voornamelijk winkelpersoneel zullen minder resultaat boeken dan ondernemers op een bedrijventerrein met veel verschillende activiteiten.

Professionele begeleiding is aan te raden. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsdeskundigen en consulenten die personeel en werkplekken beoordelen.De meeste verzekeraars en arbodiensten bieden pakketten aan die arbeidspools kunnen inkopen. Het voordeel van een arbeidspool boven een re-integratiebureau is dat u zichzelf de kosten voor het inhuren van zo’n bureau bespaart.

Beloning voor re-integratie

Een werkgever die een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer in dienst houdt in zijn oorspronkelijke of nieuwe functie, krijgt een eenmalige maximale premiekorting op de arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidpremies van € 2042,-. U kunt deze aanvragen bij de Belastingdienst. Als de kosten voor het herplaatsen van een zieke medewerker hoger zijn dan de premiekosten, worden de meerkosten vergoed met een subsidie. Lees meer over de voorwaarden»

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Werkstress effectief aanpakken begint hier. Wil je weten hoe je je medewerkers kunt ondersteunen in het omgaan met stress? Download het gratis whitepaper ‘Werkstress’.

Lees ook…
Sinds 2 augustus 2022 hebben ouders en verzorgers recht op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Dat heeft consequenties voor jou als werkgever en…
Het is een menselijke basisbehoefte om in een gezonde, comfortabele en veilige werkomgeving te verkeren. Mensen brengen een behoorlijk deel van hun…
i.s.m.
Nederlanders zijn Europees kampioen zitten. In geen enkel ander Europees land zit zo’n groot deel, namelijk 32% van de volwassen bevolking, meer dan…
Wat is mantelzorg verlenen? Mantelzorg is onbetaalde hulp voor zieke familieleden of vrienden. Meestal is dit langdurige zorg die bestaat uit…
i.s.m.
Bij kleine werkgevers ligt de loonsom vaak lager dan € 905.000,- per jaar. De MKB verzuim-ontzorgverzekering is speciaal voor de kleinere werkgever….
Als je werknemer langdurig ziek is geweest, dan wil je die na terugkomst ook weer laten re-integreren. Zodat je je werknemer weer (geleidelijk) in het…