De aangifte van omzetbelasting en inkomstenbelasting roept nogal eens vragen op. Is het slim om de aangifte zelf te doen? Wat is het urencriterium? Wat doe ik met een voorlopige aanslag? Kan ik bezwaar aantekenen of uitstel aanvragen? Wat zijn veelgemaakte fouten? Lees de antwoorden hier.

Inhoudsopgave

Beperk de impact van verzuim in jouw organisatie met een verzuimverzekering. Krijg ondersteuning bij verzuimbegeleiding en re-integratie. Bereken je premie in 3 simpele stappen

INKOMSTENBELASTING

1. Hoe (on)verstandig is het om zelf je IB-aangifte te verzorgen?
“Als zzp’er met een eenvoudige boekhouding kun je, wanneer je je in de materie verdiept, zelf de aangifte inkomstenbelasting verzorgen. Maar over het algemeen is het onverstandig,” meent Heidi de Bruijn van Administratiekantoor Just4U.

“Juist omdat je iemand naast je hebt staan die met je kan sparren. Als je het zelf doet, mis je die spreekbuis. Zeker als IB-ondernemer heb je zoveel aftrekmogelijkheden dat je heel goed bij moet zijn om alle mogelijkheden in de aangifte te verwerken.”

2. Zijn er fiscale vangnetten bij een tegenvallend inkomen?
Het is verstandig om elk jaar opnieuw te kijken of je recht hebt op Zorgtoeslag en Kinderopvangtoeslag. “Dit gaat geheel buiten de aangifte om, via een ander formulier. Je kunt het ook met terugwerkende kracht aanvragen,” stelt De Bruijn.

“De inkomensmiddeling, waarbij de IB-aangiften van drie opeenvolgende jaren naast elkaar worden gelegd, is een andere interessante regeling.”

3. Hoe reëel zijn de berichten over zzp’ers die het urencriterium dreigen mis te lopen?
“Zeker als de winst uit onderneming laag is, is het raadzaam om dagelijks een gespecificeerde urenadministratie bij te houden,” stelt Peter Furer, stafspecialist fiscale zaken bij de Gibo Groep.

“De inzet is hoog: de zelfstandigenaftrek kan oplopen tot € 9.427 (2009: € 9.251). Wanneer u volgens de fiscus niet aan het urencriterium voldoet, loopt u dit bedrag aan belastingaftrek mis.”

“Het urencriterium wordt steeds strenger gecontroleerd,” waarschuwt De Bruijn. Om eraan te voldoen moet u in het jaar tenminste 1.225 uur in uw onderneming actief zijn én meer dan de helft van uw werkzame tijd besteden ten behoeve van uw onderneming. Voor startende ondernemers geldt alleen de 1225-uursnorm. Drijft u de onderneming samen met een verbonden persoon (partner/directe familie), dan gelden er aanvullende voorwaarden.

Zie ook:

OMZETBELASTING / BTW

4. Hoe zit het met de omzetbelasting?
De aangifte omzetbelasting lijkt op het eerste gezicht niet al te ingewikkeld. Je telt de btw op de door jou verstuurde facturen bij elkaar op, en trekt daar de btw van de kosten als voorbelasting vanaf. Uitgaande van het feit dat u als ondernemer 100% btw-belaste prestaties verricht. Maar juist in die laatste categorie is een vergissing snel gemaakt.

“Omzetbelasting is een specialisme, zelfs binnen accountantskantoren. De BTW Almanak van Elsevier is zo dik als het telefoonboek (met net zo’n dunne pagina’s). Daarom is een finale check onontbeerlijk,” vertelt Furer.

“Uw accountant neemt als hij de jaarrekening opmaakt de aangifte omzetbelasting mee en voert correcties door. Het voorkomt vervelende verrassingen.”

5. Waar kan de ondernemer zelf op letten bij de omzetbelasting?
“De kasadministratie blijft vaak een probleem. Zorg dat je zoveel mogelijk via de bank afrekent in plaats van per kas,” adviseert De Bruijn. “Het blijft lastig om kleine kassabonnetjes in de gaten te houden.” Maar ook initiatieven zoals de nationale tankpas, met een maandelijkse verzamelfactuur, voorkomen een fiscale naheffing.”

6. Wat zijn de consequenties bij een te late btw-aangifte?
Verstuurt u de aangifte pas na de uiterste aangiftetermijn of helemaal niet, dan kunt u op een boete rekenen van € 61. “Doet u de aangifte nog binnen zeven dagen na de uiterste aangiftetermijn, dan hoeft u geen boete te betalen. Maar maakt u er een potje van en doet u ‘stelselmatig’ te laat aangifte, dan wordt het genoemde bedrag verdubbeld tot € 123,” waarschuwt Furer.

“Betaalt u de verschuldigde btw te laat (of helemaal niet), dan is sprake is van een betalingsverzuim. De op te leggen boete voor een betalingsverzuim bedraagt maximaal € 4.930.”

Meer informatie over de btw-aangifte leest u in de onderstaande artikelen:

VOORLOPIGE AANSLAG

7. Voorlopige aanslag, zegen of last?
Aan het begin van het jaar ontvangt u als ondernemer een voorlopige aanslag voor de inkomstenbelasting en de Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. De hoogte van de aanslag is gebaseerd op de inkomenscijfers van voorgaande jaren.

“De vooraanslag is vooral handig als de onderneming goed draait. Een stuk prettiger dan dat je het bedrag achteraf in één keer moet voldoen,” meent De Bruijn. “Je moet sowieso het bedrag in liquide middelen reserveren voor de aanslag.”

8. Kun je bezwaar maken tegen de voorlopige aanslag?
“Wanneer u een goede reden hebt om te veronderstellen dat de winst uit onderneming lager zal uitvallen en dat de uiteindelijke aanslag lager uitvalt, kunt u bij de Belastingdienst aankloppen om de aanslag te verminderen,” adviseert Furer.

“Vanaf 2010 kunt u geen bezwaar meer maken, maar moet u op een door de Belastingdienst voorgeschreven manier verzoeken om vermindering van de aanslag. Daarvoor kunt u het programma voorlopige aanslag 2010 van de site van de Belastingdienst downloaden. Maar let op! Uiteindelijk zult u gewoon belasting moeten betalen.”

Lees ook: Zo tekent u bezwaar aan »

VEELGEMAAKTE FOUTEN

9. Wat zijn veelgemaakte fouten?
“Het belangrijkste misverstand is dat je nog op tijd bent als je de allerlaatste dag het verschuldigde bedrag overmaakt. De Belastingdienst hanteert niet de datum van betaling, maar de datum van ontvangst als deadline. Het geld moet dus óp de rekening van de Belastingdienst staan,” waarschuwt Furer.

Verder moet u zorgen dat uw administratie op orde is. De wettelijke bewaartermijn is zeven jaar. Tot die periode kan de fiscus terugkijken.

UITSTEL AANVRAGEN

10. Hoe lang kun je maximaal uitstel aanvragen en is dat verstandig?
U kunt als ondernemer zelf tot 1 juni uitstel aanvragen voor de inkomstenbelasting. Ben je aangesloten bij een accountant of administratiekantoor, dan kan deze namens u uitstel aanvragen tot mei volgend jaar. “Dan heb je bij een aanslag wel te maken met naheffingrente. Maar dat brengen ze pas in rekening vanaf 1 juni,” vertelt De Bruijn.

“Het grote voordeel is dat je kunt sturen wanneer je betaalt, waardoor je het bedrag kunt reserveren.”

Wilt u uitstel voor de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting aanvragen? Zo doet u dat:

Krijg grip op verzuim met een verzuimverzekering die risico’s beheert en expertondersteuning biedt voor een vlotte re-integratie. Bereken je premie in 3 simpele stappen.

Lees ook…
Sinds 2 augustus 2022 hebben ouders en verzorgers recht op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Dat heeft consequenties voor jou als werkgever en…
Nederland heeft elk jaar meerdere officiële feestdagen. De meeste mensen zijn dan vrij, maar het is een misverstand dat dat verplicht is. Er is geen…
De zomerperiode staat weer voor de deur: een periode waarin veel werknemers op vakantie gaan. Voor ondernemers betekent het vaak flink puzzelen, want…
i.s.m.
Nederlanders zijn Europees kampioen zitten. In geen enkel ander Europees land zit zo’n groot deel, namelijk 32% van de volwassen bevolking, meer dan…
i.s.m.
Bij kleine werkgevers ligt de loonsom vaak lager dan € 905.000,- per jaar. De MKB verzuim-ontzorgverzekering is speciaal voor de kleinere werkgever….
Elk jaar, in 2024 op 9 mei, vindt Hemelvaartsdag plaats. De hemelvaart van Jezus wordt dan herdacht. Hoe komt het dat Hemelvaartsdag altijd een andere…