Categorieën

In het kleinbedrijf is het ziekteverzuim het laagst. Wellicht is dat te danken aan een goed (anti-) verzuimbeleid. Want langdurig ziekteverzuim kan een dure aangelegenheid zijn. Om nog maar te zwijgen van de papieren rompslomp en de reïntegratieverplichtingen die u op uw bord krijgt. 

Inhoudsopgave

Is werkstress een probleem binnen jouw team? Pak stress gerelateerd verzuim aan met gerichte adviezen. Download het whitepaper ‘Werkstress’ voor praktische inzichten en voorkom verzuim door werkstress.

Doel van een verzuimbeleid

De Wet verbetering poortwachter stelt werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor een spoedige reïntegratie in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Een goed verzuimbeleid kan helpen om verzuim te voorkomen en de duur ervan te beperken. Het levert u een kostenbesparing op én een goede werksfeer. In 2013 bedroeg het ziekteverzuim in bedrijven met < tien werknemers 1,6 procent.

Door het ziekteverzuim binnen uw bedrijf met 1% te verlagen, kunt u al gauw enkele tientallen tot duizenden euro’s besparen. Maar een gezonde werkomgeving zorgt ook voor gemotiveerde en loyale werknemers, een hogere productiviteit en een goed bedrijfsimago.

Om het verzuimbeleid te laten slagen is het belangrijk dat:

  • wettelijke regels voor werknemers duidelijk zijn;
  • duidelijke (bedrijfs-)afspraken worden gemaakt met de medewerkers;
  • wederzijds vertrouwen bestaat over de afspraken.

Verzuimbeleid ontwikkelen

Wanneer (dag van de week, tijd van het jaar) en in welk deel van het bedrijf wordt het meest verzuimd en wat mankeren de zieken? Zo’n analyse kan u een schat aan informatie opleveren. Met een gedegen verzuimregistratie krijgt u namelijk inzicht in de trend, omvang, aard en locatie van het ziekteverzuim. Dat is de basis voor een goed verzuimbeleid.
N.B.: Hou rekening met de privacy van werknemers: zorg dat gegevens van werknemers en de betreffende klachten niet openbaar worden gemaakt.

Een goed verzuimbeleid bevat de volgende onderdelen: preventie, procedures bij ziekmelding, begeleiding en re-integratie.

Preventie

Als werknemers worden geveld door griep of een migraineaanval, kan de werkgever daar weinig aan doen. Dat hóeft ook niet, want de werknemer kan waarschijnlijk snel het werk hervatten. Met preventieve maatregelen kunt u echter wél voorkomen dat medewerkers uitvallen door bijvoorbeeld slechte arbeidsomstandigheden, hoge arbeidsbelasting, verstoorde werksfeer of privé-problemen.
Lees meer over effectieve verzuimpreventie »

Procedures bij ziekmelding

Ziekte kan iedereen overkomen, maar verzúim is soms een keuze. Werknemers zullen zich makkelijker ziekmelden, als de drempel daartoe laag ligt. Oók wanneer er geen sprake is van medische oorzaken. Met een goede ziekmeldingsprocedure heeft u invloed op de keuze tussen werken of thuisblijven. Bovendien kunt u door het ‘filteren’ van verzuimmeldingen direct actie ondernemen om een zieke werknemer te laten terugkeren.
Leg afspraken over de ziekmeldingsprocedure vast in een verzuimprotocol »

Begeleiding en re-integratie

Hoe langer uw werknemer uit het arbeidsproces is, hoe moeilijker de terugkeer naar werk. Om te voorkomen dat uw werknemer langer thuis blijft dan nodig is, is het belangrijk (en verplicht!) dat u de werknemer begeleidt. De Wet verbetering Poortwachter schrijft voor welke stappen u precies moet nemen voor de begeleiding en re-integratie. Zo moet u samen met de zieke een plan van aanpak opstellen en tijdig maatregelen treffen tot re-integratie (eerst in eigen werk, vervolgens in passend werk en, indien niet aanwezig, passend werk bij een andere werkgever).

Er zijn op heel uiteenlopende terreinen geschikte oplossingen te vinden. Denk bijvoorbeeld aan deeltijdwerk, aanpassing van taken, aanpassing van de werkplek het aanbieden van fysiotherapie, loopbaanbegeleiding, etc. De arbodienst of bedrijfsarts adviseert hierover in de probleemanalyse.

Lees meer over de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers »

Tips voor een succesvol verzuimbeleid
Voor welke aanpak u ook kiest, voor een succesvol verzuimbeleid geldt een aantal randvoorwaarden:
  • Houd iedereen, van hoog tot laag, blijvend betrokken bij het beleid. Hoe meer u uw werknemers betrekt bij het verzuimbeleid, hoe meer zij gemotiveerd zullen zijn om mee te werken;
  • Laat ieders functie en rol in het beleid duidelijk zijn en instemming hebben;
  • Zorg dat leidinggevenden zorgvuldig worden getraind als zij noodzakelijke kennis en vaardigheden missen;
  • Tuig een verantwoorde verzuimregistratie op;
  • Maak van het verzuimbeleid een doorlopende activiteit, geen eenmalige, waar u vervolgens nooit meer naar omkijkt;
  • Informeer ook nieuwe medewerkers over de aanpak van het ziekteverzuim;
  • Noteer vanaf de eerste ziektedag al de inspanningen die u verricht om de werknemer weer aan het werk te helpen: het aanbieden van passend werk, gesprekken, enzovoort. Als ziekteverzuim langer duurt, moet u namelijk een re-integratiedossier bijhouden voor het UWV. Als u in gebreke blijft op dit gebied, kan het UWV als sanctie uw loondoorbetalingsplicht verlengen.

Werkstress effectief aanpakken begint hier. Wil je weten hoe je je medewerkers kunt ondersteunen in het omgaan met stress? Download het gratis whitepaper ‘Werkstress’.

Lees ook…
Je hebt een beoordelingsgesprek met een medewerker op de agenda staan. Deze werknemer meldt zich regelmatig ziek. Mag je dit verzuim meewegen in de…
Wat is mantelzorg verlenen? Mantelzorg is onbetaalde hulp voor zieke familieleden of vrienden. Meestal is dit langdurige zorg die bestaat uit…
i.s.m.
Nederlanders zijn Europees kampioen zitten. In geen enkel ander Europees land zit zo’n groot deel, namelijk 32% van de volwassen bevolking, meer dan…
Als je werknemer langdurig ziek is geweest, dan wil je die na terugkomst ook weer laten re-integreren. Zodat je je werknemer weer (geleidelijk) in het…
Elk jaar, in 2024 op 9 mei, vindt Hemelvaartsdag plaats. De hemelvaart van Jezus wordt dan herdacht. Hoe komt het dat Hemelvaartsdag altijd een andere…
De zomerperiode staat weer voor de deur: een periode waarin veel werknemers op vakantie gaan. Voor ondernemers betekent het vaak flink puzzelen, want…