Als u medewerkers in dienst heeft met een nulurencontract, heeft u het voordeel dat ze moeten komen als u ze nodig heeft. Maar een werknemer met zo'n contract heeft óók rechten. Zo moet u minimaal een aantal uur uitbetalen. Hoe zit dat precies?

Inhoudsopgave

Beperk de impact van verzuim in jouw organisatie met een verzuimverzekering. Krijg ondersteuning bij verzuimbegeleiding en re-integratie. Bereken je premie in 3 simpele stappen

Vraag aan De Zaak Advies

“Ik heb iemand in dienst met een nulurencontract. Ik heb gehoord dat als ik deze medewerker voor een uurtje oproep, ik dan minimaal drie uur moet uitbetalen. Klopt dit?”

Antwoord van Bauco van der Meulen, adviseur bij De Zaak

“Ja, dat klopt. Als u een medewerker met een nulurencontract oproept en hij werkt dan minder dan drie uur, moet u toch drie uur uitbetalen. Veel ondernemers denken dat ze alleen de daadwerkelijk gewerkte uren hoeven uit te betalen, maar zo werkt het dus niet. Dus ook als iemand maar een half uurtje gewerkt heeft, moet u minimaal drie uur uitbetalen.”

Elke oproep = 3 uur loon

“De Hoge Raad heeft bepaald dat medewerkers met een oproepcontract van minder dan 15 uur per week voor elke oproep recht hebben op drie uur loon, óók als oproepen elkaar overlappen.”

“Stel, een werknemer wordt opgeroepen om van negen uur ‘s ochtends tot twaalf uur ‘s middags te werken en is om half elf al klaar. Dan heeft hij dus recht op drie uur loon. Als deze medewerker dezelfde dag om kwart voor twaalf ‘s ochtends weer wordt opgeroepen en tot een uur ‘s middags werkt, dan heeft hij weer recht op drie uur loon. In totaal is dus zes uur loon verschuldigd.”

“In de ´oude situatie´ werd gewoon doorgeteld, aangezien de tweede oproep uit het voorbeeld dat ik net gaf, binnen het tijdvak valt van de eerste oproep. De gewerkte periode liep dan van negen uur ‘s ochtends tot een uur ‘s middags, waardoor er vier uur loon verschuldigd was.”

Uitzondering

“De uitzondering op deze regel: een tweede oproep mag nog tot een eerste oproep worden gerekend, als de tijd tussen de gewerkte periodes niet langer is dan een gebruikelijke pauze in het bedrijf. In dat geval kan er dus nog wel doorgeteld worden.”

Ziek, toch doorbetalen?

“Er bestaan meer misverstanden over de rechten van medewerkers met een nulurencontract. Zo denken werkgevers vaak dat als iemand met zo’n contract ziek wordt, hij sowieso geen recht heeft op doorbetaling van loon. Zo werkt het niet.”

“Als een werknemer ziek wordt tijdens een oproepperiode, moet u hem gewoon doorbetalen. De werknemer heeft dan recht op 70% van het afgesproken loon. Dit geldt ook als u een medewerker voor een bepaalde dag heeft ingeroosterd en hij meldt zich ziek. Alleen als een medewerker ziek is buiten een oproepperiode, hoeft u geen loon door te betalen.”

Lees ook: “Hoe vaak mag ik iemand een tijdelijk contract aanbieden?” »

Of bekijk de video: “Hoe vaak kan ik een tijdelijk arbeidscontract verlengen” »

Leden van de De Zaak kunnen met al hun vragen bij onze adviseurs terecht. Onbeperkt.

Stuur een mail naar: support@dezaak.nl!

Nog geen lid? Lees hier wat de voordelen zijn »

Krijg grip op verzuim met een verzuimverzekering die risico’s beheert en expertondersteuning biedt voor een vlotte re-integratie. Bereken je premie in 3 simpele stappen.

Lees ook…
Als je werknemer langdurig ziek is geweest, dan wil je die na terugkomst ook weer laten re-integreren. Zodat je je werknemer weer (geleidelijk) in het…
i.s.m.
Als je personeel in dienst hebt, dan kan het gebeuren dat één of meerdere medewerkers ziek worden. Dat is allereerst natuurlijk vervelend voor hem of…
i.s.m.
Bij kleine werkgevers ligt de loonsom vaak lager dan € 905.000,- per jaar. De MKB verzuim-ontzorgverzekering is speciaal voor de kleinere werkgever….
Sinds 2 augustus 2022 hebben ouders en verzorgers recht op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Dat heeft consequenties voor jou als werkgever en…
Elk jaar, in 2024 op 9 mei, vindt Hemelvaartsdag plaats. De hemelvaart van Jezus wordt dan herdacht. Hoe komt het dat Hemelvaartsdag altijd een andere…
Je hebt een beoordelingsgesprek met een medewerker op de agenda staan. Deze werknemer meldt zich regelmatig ziek. Mag je dit verzuim meewegen in de…