Categorieën

Helaas komen arbeidsconflicten in vrijwel elke (grotere) organisatie voor. Het is niet bevordelijk voor de sfeer en al helemaal niet voor de werkzaamheden. Het liefst wil je dit zo snel mogelijk opgelost hebben. Maar wat als je het conflict na herhaalde pogingen niet opgelost krijgt? In zo’n geval kan je een conflict uit handen geven, bijvoorbeeld aan een rechter. Er is gelukkig ook nog een tussenoplossing die minder drastisch is.

Inhoudsopgave

Is werkstress een probleem binnen jouw team? Pak stress gerelateerd verzuim aan met gerichte adviezen. Download het whitepaper ‘Werkstress’ voor praktische inzichten en voorkom verzuim door werkstress.

Arbeidsmediation

Bij mediation proberen de betrokken partijen van het conflict zelf een oplossing te vinden voor het probleem. Dit klinkt natuurlijk vrij onmogelijk, het is immers eerder toch ook niet gelukt? Het verschil is dat er bij mediation een derde persoon bij is. Deze begeleidt het gesprek en is zelf neutraal en onpartijdig. De mediator, zoals deze persoon genoemd wordt, zorgt ervoor dat iedereen aan het woord komt en dat er een passende oplossing wordt gevonden die voor beide partijen passend is.

Verschillende soorten bemiddeling

Bemiddeling in arbeidssituatie, arbeidsmediation, kan worden verdeeld in arbeidsconflict met verzuim en arbeidsconflict met verzuim. Deze categorieën kunnen op hun beurt weer onderverdeeld worden in re-integratie, exit en groeps- of teamconflicten. Door te kijken naar in welke categorie het conflict past zal de aanpak van de bemiddeling worden gesloten. De rol van de mediator kan dan vervolgens bepaald worden.

Wie start de mediaton?

Verschillende mensen of organisaties kunnen een mediation initiëren. Wanneer iemand denkt dat een mediation nodig is kan deze dat gewoon aanvragen. Het is alleen wel zo dat een bemiddeling betaalt moet worden. Het is belangrijk dat hier van te voren afspraken over te maken om zo een extra conflict te voorkomen.

Wat doet een mediator precies?

Wanneer de betrokkenen met elkaar in gesprek gaan zal dit niet altijd even soepel verlopen. Daarom is het van belang dat er een mediator bij zit. Deze ziet er namelijk op toe dat de gesprekken goed en eerlijk verlopen. Zo zal de mediator er toezicht op houden dat beide partijen hun verhaal kunnen doen en dat er goed naar elkaar geluisterd wordt. Wanneer het probleem eenmaal op tafel ligt kan er gezocht worden naar een oplossing. De mediator houdt zich ten alle tijden neutraal en zorgt ervoor dat de gezochte oplossing voor beide partijen passend is. Een mediator kan de partijen helpen door samen te kijken naar de consequenties van bepaalde voorstellen. Een mediator is dus neutraal, maar denkt wel degelijk mee. Uiteindelijk beslissen de betrokken partijen zelf welke oplossing zij het beste vinden. De mediator oordeelt hier dus niet over.

Wie nemen deel aan een mediaton gesprek?

Uiteraard doen de partijen die in conflict zijn mee aan dit gesprek. Het is wel belangrijk om ervoor te zorgen dat de juiste mensen van de partijen meedoen aan het gesprek. Wanneer dit gewenst is kunnen de partijen zich ook bij laten staan door een adviseur.

De wettelijke kaders van een arbeidsconflict

Bij een arbeidsconflict komt meer kijken dan alleen een vervelende sfeer. Als werkgever en werknemer heb je rekening te houden met wettelijke kaders.

Wet Verbetering Poortwachter
De Wet Verbetering Poortwachter is bedoeld om de WIA-instroom te verminderen. Dit doet deze wet door meer nadruk te leggen op de eigen verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als de werknemer. Dit betekent dat beide partijen zich moeten inspannen om een conflict op te lossen waardoor het niet in de WIA of andere sociale fondsen belandt.

STECR
Deze werkwijzer bestaat uit vele aanbevelingen voor de bedrijfsarts, werkgever, werknemer en de juridisch adviseur. De STECR heeft als doel om de arbeidsconflicten uit de ziektesfeer te houden. Daarnaast moet dit stimulerend werken om het conflict op te lossen.

Wat kan mediation betekenen?
Onze ervaring is dat veel werkgevers of werknemers al bepaalde verwachtingen bij een mediation proces hebben. Maar wat kan je nu precies verwachten van mediation? Waar kan het nu wel en niet voor zorgen? Welke verwachten kloppen en welke zijn vaak niet waar?

Gerelateerd lezen:

• Meer zekerheid met een bankgarantie
• Loonkosten berekenen
• Het nieuwe arbeidsrecht na 9 maanden: een lelijk kind
• De Wet arbeid vreemdelingen: tewerkstellingsvergunning of niet?

Werkstress effectief aanpakken begint hier. Wil je weten hoe je je medewerkers kunt ondersteunen in het omgaan met stress? Download het gratis whitepaper ‘Werkstress’.

Lees ook…
i.s.m.
Het kan voorkomen dat wanneer een medewerker langdurig ziek is, hij of zij toch op vakantie wil. Mag dat? En ben je dan als werkgever verplicht om het…
De zomerperiode staat weer voor de deur: een periode waarin veel werknemers op vakantie gaan. Voor ondernemers betekent het vaak flink puzzelen, want…
Wat is mantelzorg verlenen? Mantelzorg is onbetaalde hulp voor zieke familieleden of vrienden. Meestal is dit langdurige zorg die bestaat uit…
i.s.m.
Zowel jij als je medewerkers kunnen het zwaar te verduren krijgen met een hoge werkdruk. Verzuim ligt dan op de loer. Maar geen zorgen: er zijn…
Je hebt een beoordelingsgesprek met een medewerker op de agenda staan. Deze werknemer meldt zich regelmatig ziek. Mag je dit verzuim meewegen in de…
i.s.m.
Nederlanders zijn Europees kampioen zitten. In geen enkel ander Europees land zit zo’n groot deel, namelijk 32% van de volwassen bevolking, meer dan…