Wanneer je merkt dat het de laatste tijd minder goed botert tussen bepaalde werknemers, of wanneer je zelfs een conflict waarneemt is het tijd om in te grijpen. In zo’n situatie kan je zelf het gesprek aangaan of iemand van buitenaf inschakelen.

Inhoudsopgave

Benieuwd wat je kan doen om je medewerkers meer te laten bewegen om verzuim te voorkomen? Download het gratis whitepaper “Bewegen tijdens het werk”.

Wanneer je merkt dat het de laatste tijd minder goed botert tussen bepaalde werknemers, of wanneer je zelfs een conflict waarneemt is het tijd om in te grijpen. In zo’n situatie kan je zelf het gesprek aangaan of iemand van buitenaf inschakelen.

Zelf het gesprek aangaan

Wanneer je van plan bent zelf het gesprek aan te gaan is het aan te raden dit zo snel mogelijk te doen. In de beginfase is er vaak nog een gesprek mogelijk. Wanneer het conflict al geëscaleerd is blijkt dit vaak een stuk lastiger. Allereerst is het belangrijk dat je een zo goed mogelijk beeld krijgt van de situatie. Wat is er precies aan de hand? Waar liggen de frustraties? Probeer dit duidelijk te krijgen met behulp van open vragen. Vaak zal je zien dat gesprekken leiden tot een oplossing. Het is van belang dat een soortgelijke situatie in de toekomst voorkomen wordt. Maak daarom duidelijke afspraken met de betrokkenen.

Mediator inschakelen

Het kan goed zijn dat je er samen met je medewerkers niet uitkomt. Een andere mogelijkheid is dat je medewerkers al te ver in het conflict zijn, waardoor hulp van buitenaf zeer welkom is. Een mediator kan in zo’n geval helpen om het conflict op te lossen. Zowel bij conflicten tussen jou en de werknemer als voor conflicten tussen werknemers onderling kan een mediator een uitkomst zijn. Een bemiddelaar houdt namelijk rekening met de belangen van alle betrokken partijen. Samen wordt er vervolgens gezocht naar een oplossing.

Gerelateerd lezen:

• Zo schrijf je een ontslagbrief voor werknemers
• Wat staat er in de arbeidsovereenkomst?
• Wat hoort er in een contract te staan?
• Verzuimprotocol: wie doet wat bij ziekte?

Zitten is één van de grootste risico’s van verzuim. Tijd om in beweging te komen! Maar hoe stimuleer je je werknemers? Download het whitepaper “Bewegen tijdens het werk” met praktische tips & tricks en verlaag vandaag nog jouw risico op langdurig verzuim.

Lees ook…
Goed werkgeverschap houdt onder meer in dat je werknemers een passende beloning geeft voor hun inspanningen. Daar hoort ook bij dat je van tijd tot…
Als je werknemer langdurig ziek is geweest, dan wil je die na terugkomst ook weer laten re-integreren. Zodat je je werknemer weer (geleidelijk) in het…
Quiet quitting is een mogelijk zorgelijke nieuwe trend onder generatie z medewerkers. Quiet quitters nemen geen ontslag maar beperken hun inspanningen…
Twijfel je of je een verzuimverzekering nodig hebt voor jouw bedrijf? Hou bij je overweging rekening met deze veelgehoorde…
Nederland heeft elk jaar meerdere officiële feestdagen. De meeste mensen zijn dan vrij, maar het is een misverstand dat dat verplicht is. Er is geen…
Sinds 2 augustus 2022 hebben ouders en verzorgers recht op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Dat heeft consequenties voor jou als werkgever en…