Categorieën

Bedrijven en instellingen zijn verplicht energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Geldt die energiebesparingsplicht ook voor jouw bedrijf? Zo ja: hoe voldoe je aan de verplichtingen? En wat zijn de gevolgen van het kabinetsbesluit om de subsidieregeling voor energieadvies voor het mkb tijdelijk stop te zetten? We zetten het op een rij en geven tips waarmee je direct aan de slag kunt.

Wil jij besparen op je (zakelijke) energiekosten? Vind een energiecontract die bij jouw onderneming past. Met een kantoor aan huis of een eigen bedrijfspand. Bekijk je aanbod.

Inhoudsopgave

Energiebesparende maatregelen

Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen, zijn bedrijven verplicht energiebesparende maatregelen te nemen. Nederland heeft zich namelijk ten doel gesteld in 2030 55% minder CO2 uit te stoten in vergelijking met 1990. Bedrijven moeten hieraan bijdragen door energiebesparende maatregelen te nemen.

Wanneer geldt deze energiebesparingsplicht? Op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer (artikel 2.15) geldt deze plicht als je bedrijf een jaarlijks energieverbruik heeft van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas. In principe moet je alle energiebesparende maatregelen nemen die je in 5 jaar of minder kunt terugverdienen.

Informatieplicht energiebesparing

Als jouw bedrijf in deze groep valt, dan heb je een informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat je aan het bevoegd gezag (lees: de overheid) moet rapporteren welke erkende maatregelen je neemt. Dit kun je online doen via een speciale pagina van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Via een eLoket kunnen bedrijven hun rapport indienen.

2023: minimaal energielabel C voor kantoorpanden

Voor 2023 heeft de overheid de bestaande energiebesparingsplicht uitgebreid. Kantoorpanden met een oppervlak van meer dan 100 m² moeten vanaf nu minstens energielabel C hebben.

De boetes als je hier niet aan voldoet zijn niet mals: je riskeert tot wel € 81.000 te moeten betalen als je een kantoorpand blijft gebruiken die niet aan de vereisten voldoet.

Subsidieregeling energieadvies MKB tijdelijk stopgezet

In 2021 startte de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Via deze regeling konden bedrijven subsidie krijgen voor de kosten van energieadvies (maximale subsidie € 2.500). Het was de bedoeling dat bedrijven dankzij een professioneel energieadvies sneller energiebesparende maatregelen konden doorvoeren.

Helaas kwam aan het licht dat deze regeling werd misbruikt door enkele energieadviseurs die misleidende informatie gaven en onterecht deden alsof hun diensten gratis waren. Daarom heeft het kabinet besloten dat deze regeling – die bedoeld was om verduurzamen voor bedrijven zo laagdrempelig mogelijk te maken – per 14 juli 2022 tijdelijk stop te zetten.

De RVO verwacht nu dat de aangepaste regeling op 1 april 2023 weer opengaat voor aanvragen. De verbeteringen behelzen het stellen van strengere eisen aan de kwaliteit van de adviezen en de adviseurs, om ervan verzekerd te zijn dat de dienstverlening daadwerkelijk van toegevoegde waarde is voor de betreffende ondernemer.

Stappenplan energiebesparing

Laten we het concreet maken: hoe ga je het aanpakken als je energiebesparende maatregelen wilt nemen? Natuurlijk moet je om te beginnen kijken wie verantwoordelijk is om energiebesparende maatregelen door te voeren. Huur je een bedrijfspand? Dan kan het zijn dat niet jij maar de eigenaar de verantwoordelijkheid heeft. Welke stappen moet je verder doorlopen?

1. Energieverbruik

Heeft je bedrijf een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas? Dan moet je energiebesparende maatregelen nemen. Als je een kleinverbruiker bent, hoef je niet aan de informatieplicht energiebesparing te voldoen. Natuurlijk zal je wel willen kijken hoe je geld kunt besparen door energie te besparen.

2. Check de maatregelenlijst voor toepasselijke maatregelen

Goed om te weten: welke toepasselijke maatregelen voor jouw bedrijfstak gelden, kun je terugvinden op de site van de RVO. Je vindt daar de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML). Op de lijst met erkende maatregelen vind je terug welke energiebesparende maatregelen in jouw bedrijfstak een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder.

In totaal staan er 19 bedrijfstakken op deze lijst met de bijpassende erkende maatregelen. Als je de lijst met erkende maatregelen als uitgangspunt neemt en uitvoert, voldoe je direct aan de energiebesparingsplicht. Probeer dus elke erkende maatregel toe te passen.

3. Alternatieve maatregelen: terugverdientijd berekenen

Het kan zijn dat je niet alle energiebesparende maatregelen op de EML kunt toepassen. Dan moet je op zoek gaan naar alternatieven voor energiemaatregelen die je in 5 jaar of minder kunt terugverdienen. Als je alternatieven hebt gevonden, moet je dus goed letten op deze terugverdientijd door deze te berekenen. Deze moet je uitvoeren, ook al is het geen erkende maatregel.

4. Energiebesparende maatregelen uitvoeren

Nadat je de energiebesparende maatregelen in kaart hebt gebracht, moet je ze gaan uitvoeren. Het gaat dus om de volgende maatregelen:

  • Alle erkende maatregelen uit de EML voor jouw branche
  • Een deel van de EML-maatregelen voor jouw bedrijfstak plus alternatieve maatregelen
  • Alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder

Als je niet alle erkende maatregelen voor jouw branche neemt (uit de EML), zal de overheid vaststellen of je aan de energiebesparingsplicht voldoet.

5. Informatieplicht energiebesparing: rapporteren

Voor de informatieplicht geldt: uiteindelijk zul je de RVO (via eLoket) moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen je neemt. Dien je rapportage in, dan zal de overheid vervolgens bepalen of je met je maatregelen voor energiebesparing voldoet aan je informatieplicht.

Maatregelen uitvoeren

Veel energiebesparende maatregelen kun je zelf uitvoeren. Andere maatregelen zul je moeten laten uitvoeren door een derde partij. Dingen die je zelf kunt doen om energiebesparing te realiseren:

  • Plaatsen van tijdschakelaars op verwarmingsinstallaties, verlichting en apparatuur. Hiermee bespaar je een hoop stook- en elektriciteitskosten.
  • Overstappen op led-lampen. Led-verlichting is een stuk energiezuiniger dan oudere technieken.
  • Warmte binnenhouden door middel van bijvoorbeeld deurdrangers.

Andere energiebesparende maatregelen zul je waarschijnlijk moeten laten uitvoeren. Een maatregel waar je meestal een expert bij zal inhuren is:

  • Isolatie. Bij isolatie kun je denken aan de muren, maar zeker ook aan de ramen. Door betere isolatie houd je de warmte binnen.

Subsidies

De overheid stimuleert bedrijven om energie te besparen. De energietransitie staat hoog op de agenda. Vandaar dat er verschillende regelingen zijn om energiebesparende maatregelen te subsidiëren.

Energie-Investeringsaftrek (EIA)

Een belangrijke subsidieregeling waarvan je als ondernemer gebruik kunt maken is de Energie-Investeringsaftrek. De EIA is een subsidieregeling voor bedrijven die investeren in duurzame energie, waarmee je dus ook energie bespaart.

Belangrijke voorwaarde is dat je maatregel op de energielijst van de RVO staat. Als dat het geval is, kun je 45,5 procent van de investeringskosten aftrekken van de winst. Dat levert dus flink voordeel op.

Zoals gezegd: de eerdergenoemde Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM) is tijdelijk stopgezet. Maar naar verwachting zal die op 1 april 2023 een doorstart krijgen in aangepaste vorm. 

Energie besparen is goed voor elk bedrijf

Of je nu wel of niet jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas verbruikt, energie besparen is natuurlijk altijd een goed idee, voor het milieu én voor de portemonnee. Lees hier op welke manieren je energie kunt besparen.

Veelgestelde vragen

Wat zijn EML-maatregelen?

De Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML) is een lijst met maatregelen die bedrijven en instellingen in Nederland kunnen nemen om energie te besparen. De lijst is opgesteld door de overheid en bevat maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen en verplicht zijn voor bedrijven en instellingen die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen.

Wat is de Energiebesparingsplicht?

De Energiebesparingsplicht is een verplichting voor bedrijven en instellingen in Nederland om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. De Energiebesparingsplicht is opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer en geldt voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) verbruiken.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Picture of Job Jansen

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij onder andere De Zaak elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.
Lees ook…
i.s.m.
Het juiste energiecontract kiezen voor je onderneming is niet altijd makkelijk. Welk contract moet je kiezen? Ga je voor zekerheid of wil je meer…
Hoe kom ik met mijn bedrijf van het gas af? We willen in Nederland het liefst zo snel mogelijk van de fossiele brandstoffen af. Maar het daadwerkelijk…
We krijgen fors stijgende energieprijzen in 2024. Hoe kun je je als ondernemer voorbereiden? Vanaf 1 januari neemt de energiebelasting (EB) voor gas…
De energiebelasting betaal je over de levering van aardgas en elektriciteit. Die is dit jaar voor ondernemers flink omhoog gegaan. Tot dit jaar…
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van zakelijke energiecontracten? En hoe kies je als ondernemer het juiste contract? Wij zetten de voor- en nadelen…
De recente daling in energieprijzen biedt ondernemers de uitgelezen kans om te onderzoeken of het voordelig is om over te stappen van…