Categorieën

De Zaak praat je bij over de afgelopen week

Elke vrijdag geeft de redactie van De Zaak een overzicht van het nieuws en belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen week. Zo kun jij als ondernemer goed het weekend in! En er gebeurde weer genoeg…

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Forse huurverhogingen voor ondernemers in 2023 

Duizenden ondernemers krijgen in het nieuwe jaar te maken met een huurverhoging die kan oplopen tot 14 procent. De forse verhoging van de huur van bedrijfsvastgoed heeft alles te maken met de hoge inflatie.

In de meeste huurcontracten is opgenomen dat de huurprijs meebeweegt met de inflatie. Huurders van woningen zijn beschermd tegen zulke stijgingen, maar dit geldt niet voor bedrijfspanden, kantoren en winkels. 

Vanwege de energieprijzen en stijgende kosten raakt de hoge inflatie huurders van een winkelpand steeds genadelozer, waarschuwt de brancheorganisatie voor winkeliers INRetail. ‘Ondernemers komen op het punt dat het onbetaalbaar wordt. Winkels staan onder zware druk.’ INRetail roept de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken op zich uit te spreken over de nijpende situatie. 

Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland heeft een suggestie voor de ministers, zo laat hij weten in een interview met BNR Nieuwsradio. ‘In coronatijd hebben we gepleit voor omzetgerelateerde huur. Gaat het goed, dan betaal je wat meer. Gaat het minder goed, dan betaal je iets minder. Dit kan een goede oplossing zijn. Het zijn gekke tijden. Niemand weet welke kant het precies op gaat. We moeten dus heel alert met elkaar zijn.’

Advies van De Zaak: Huurverhoging lijkt onontkoombaar. Kom je in knel met betalen? Ga dan in gesprek met de eigenaar van het pand. De verhuurder heeft er ook belang bij dat de verhuur doorloopt, want in deze onzekere tijden vind je niet zo makkelijk nieuwe huurder. In dit artikel geven we antwoord op veelgestelde vragen over de huur van bedrijfsruimtes.

 

TEK-regeling op hoofdlijnen uitgewerkt

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) is op hoofdlijnen uitgewerkt. De regeling biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een groot deel uitmaken van de omzet.

Om in aanmerking te komen voor TEK moet je bedrijf aan de energie-intensiteitseis van 7 procent voldoen. Dat wil zeggen dat de totale energiekosten minimaal 7 procent van je omzet bedragen. Dat wordt vooraf getoetst door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de instantie die de regeling uitvoert.

TEK opent waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2023 (mogelijk eerder). De subsidieperiode loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Je kunt met terugwerkende kracht een tegemoetkoming aanvragen. 

Bij een aanvraag probeert RVO zo snel mogelijk een besluit te nemen over eventuele toekenning. Is dit positief? Dan ontvang je binnen een week een voorschot van 60 procent van je maximale subsidie. 

Advies van De Zaak: de TEK is een belangrijk instrument in het steunpakket voor mkb-bedrijven met een hoog energieverbruik. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Op de site van RVO kun je je aanmelden voor updates rondom TEK. 

 

Aanpak excessieve leningen dga’s start in 2023

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) krijgen vanaf 2023 te maken met een heffing op excessieve leningen bij de eigen bv. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om dit soort leningen in te perken.

Vanaf 1 januari 2023 moeten aanmerkelijkbelanghouders die meer dan 700.000 euro lenen van hun eigen bv inkomstenbelasting in box 2 betalen. Momenteel is het voor aanmerkelijkbelanghouders vaak mogelijk om geld te lenen uit hun bv zonder dat op dat moment belasting wordt betaald. Doordat je het betalen van belasting kunt uitstellen of zelfs afstellen is dit een heel voordelige keus. 

Hierdoor is het lenen bij de eigen vennootschap de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Waar in 2007 nog 19,7 miljard euro aan schuld aan de eigen bv openstond, hebben Nederlandse dga’s op dit moment een totale schuld van ruim € 70 miljard aan hun bv’s. De nieuwe wet moet deze ontwikkeling een halt toeroepen.

Advies van De Zaak: de nieuwe wet gaat in op 1 januari 2023. Dat betekent dat de eerste peildatum voor de schulden aan je bv op 31 december 2023 ligt. Je hebt dus een jaar de tijd om de lening (zo veel mogelijk) onder de € 700.000 te krijgen. Het best laat je je zo snel mogelijk door een belastingadviseur bijpraten over de mogelijkheden

 

Tweede Kamer stemt voor nieuwe pensioenwet

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen. De wet is het sluitstuk van een jarenlange discussie over de modernisering van het Nederlands pensioenstelsel. 

Het nieuwe stelsel zorgt ervoor dat als het economisch goed gaat de pensioenen sneller verhoogd kunnen worden. Pensioenen kunnen ook omlaag gaan als het economisch erg tegenzit, hoewel er meerdere mechanismen zijn ingebouwd om dat te voorkomen. 

‘Vanuit werkgevers hebben we steeds gepleit voor de overgang naar een persoonlijker pensioen met stabiele pensioenpremies. Dat bereiken we met deze nieuwe wet’, zegt Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland. ‘Bovendien krijgen zelfstandigen net zoveel ruimte om fiscaal voordelig pensioen op te bouwen. Ook een belangrijke stap en wel zo eerlijk!”

De wet treedt in werking op 1 juli 2023. Wanneer hij van kracht is krijgen vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders 3,5 jaar de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving (tot 1 januari 2027).

Advies van De Zaak: de nieuwe Pensioenwet gaat niet van vandaag op morgen in. Toch is het goed om je als werkgever te verdiepen in de veranderende regels. Zeker als je mensen in dienst hebt met een zwaar beroep. En ook als zelfstandig ondernemer gaat er veel veranderen. Zo komt er waarschijnlijk een verplichte AOV en wordt de fiscaalvriendelijke FOR afgeschaft.

Picture of Jaap Backx

Jaap Backx

Verhalen vertellen vormt – in wisselde vormen en gedaanten – de rode draad in mijn werkende leven. Soms zijn het verhalen die ik zelf maak, vaker komen ze tot leven binnen een door mij ontwikkeld of aangestuurd concept. Als hoofdredacteur van De Zaak wil ik ondernemers helpen om op basis van actuele, heldere en inspirerende informatie betere bedrijfskeuzes te maken.
Lees ook…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…