Categorieën

De Zaak praat je bij over de afgelopen week

Elke vrijdag geeft de redactie van De Zaak een overzicht van het nieuws en belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen week. Zo kun jij als ondernemer goed het weekend in! En er gebeurde weer genoeg…

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Blijven ondernemers nog compenseren voor de inflatie? 

Het CBS kwam woensdag met nieuwe gegevens over de inflatie. Die komt – mede door de nieuwe rekenmethode – uit op 5,7 procent. Dat is een stuk lager dan gebruikelijk in de afgelopen periode. 

Dit werpt de vraag op of werkgevers nog langer moeten doorgaan met het compenseren van de historisch hoge inflatie. Onder druk van prijsstijgingen zijn in sommige sectoren de lonen het afgelopen jaar met meer dan 10 procent gestegen. 

Dit leidt tot problemen bij ondernemers die de gestegen loonkosten niet zomaar kunnen doorberekenen aan opdrachtgevers en consumenten – in dit artikel lees je daar meer over. Werkgeversvereniging AWVN voorspelt dat bedrijven de komende maanden voorzichtiger zullen zijn met het verhogen van de lonen. 

De FNV komt in september met een nieuwe looneis voor het komende cao-seizoen. Momenteel eist de vakbond aan alle cao-tafels 14,3 procent. Dit gaat in tegen het advies van Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank. Volgens hem zouden lonen met niet meer dan 6 à 7 procent moeten stijgen.

Advies van de Zaak: De aanhoudende inflatie heeft grote gevolgen voor werknemers en werkgevers. Maar ben je als werkgever verplicht om inflatiecorrectie toe te passen? In dit artikel geven we antwoord op de belangrijkste vragen rondom inflatiecorrectie van salarissen.


Dit zijn de boetes als je de btw-aangifte te laat indient of betaalt

Ondernemers die per kwartaal hun btw-aangifte doen, zijn de komende weken weer bezig met het in orde maken van de cijfers. De deadline voor de btw-aangifte over het derde kwartaal is 31 juli 2023 om 23:59 uur. Op dat moment moet het bedrag op de rekening van de Belastingdienst staan. 

Ben je een minuut te laat? Dan ontvang je een verzuimboete van € 68,-. Jammer, maar het kan erger. Naast de verzuimboete is er namelijk ook een betaalboete. Deze legt de fiscus op als je te laat bent met het betalen van de btw-aangifte, of als je te weinig of helemaal niet hebt betaald. Je betaalt 3 procent van het te laat betaalde bedrag, met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.514.

Advies van de Zaak: Dit soort boetes zijn onnodig en zonde van het geld. Zorg ervoor dat je je administratie up-to-date houdt en op tijd begint. Werk je samen met een boekhouder? Zorg er dan voor dat de boekhouder tijdig over alle documenten beschikt en maak afspraken over wat er gebeurt als de aangifte toch te laat wordt ingediend.


Twee op de drie grote bedrijven betalen facturen te laat. Welke stappen kun je zetten? 

Bijna 65 procent van de grote bedrijven in Nederland heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar zijn facturen niet op tijd betaald. Dit is de conclusie van Altares Dun & Bradstreet, een aanbieder van realtime bedrijfsgegevens, op basis van een analyse van betalingen door bedrijven in elf Noord-Europese landen. 

Kleinere organisaties betalen (gelukkig) aanzienlijk sneller dan de grote jongens. Naast de omvang van een bedrijf is de sector belangrijk. De landbouw- en visserijsector en de detailhandel scoren positief. Meer dan 80 procent van de facturen worden op tijd betaald. In de maakindustrie en transport moeten ondernemers langer wachten op hun geld. 

Vanaf 1 juli 2022 is de wettelijke termijn waarbinnen grote ondernemingen facturen van het mkb moeten betalen verkort van 60 naar 30 dagen. Voor lopende contracten gold een overgangsperiode van 1 jaar. Sinds 1 juli van dit jaar moeten alle contracten tussen grote bedrijven en het mkb aangepast zijn om betaling binnen maximaal 30 dagen mogelijk te maken. Het is verstandig voor mkb’ers om al hun bestaande contracten grondig te bekijken en waar nodig aan te passen.

Advies van de Zaak: Het is een schrikbeeld voor veel ondernemers als facturen te laat of zelfs helemaal niet betaald worden. Toch komt dit regelmatig voor, vooral in economisch mindere tijden. Met dit stappenplan leggen we uit wat je kunt doen om je geld (op tijd) te ontvangen.


Veel werkgevers betalen minder dan de onbelaste kilometervergoeding. Is dit verstandig?

Uit een onderzoek van het CNV blijkt dat maar liefst 80 procent van de werkende automobilisten hun reiskosten niet volledig vergoed krijgt. Ondanks de stijgende inflatie en brandstofprijzen geeft 60 procent van de ondervraagden aan dat ze het afgelopen jaar geen hogere vergoeding hebben ontvangen voor hun reiskosten.

Dat is opmerkelijk, aangezien de regering de onbelaste kilometervergoeding in 2023 met 2 cent heeft verhoogd naar € 0,21. Bij 42 procent van de respondenten betaalt de werkgever minder dan het nieuwe onbelaste tarief per kilometer.

In 2024 zal de onbelaste kilometervergoeding nog eens met 1 cent stijgen naar € 0,23. Desondanks is dit bedrag volgens het CNV nog steeds onvoldoende voor de meeste werknemers. ‘We pleiten al sinds begin 2022 voor een verhoging naar 23 cent’, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. ‘In plaats daarvan maakt het kabinet autorijden steeds duurder, waardoor werknemers benadeeld worden.’

Advies van de Zaak: Er bestaat geen wettelijke verplichting voor een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Als ondernemer ben je alleen verplicht om reiskosten te betalen als dit is vastgelegd in de cao of de arbeidsovereenkomst. Bedenk wel dat in de huidige krappe arbeidsmarkt aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een goede reiskostenvergoeding, steeds zwaarder wegen bij het aantrekken en behouden van personeel.  In dit artikel geven we een overzicht van de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden.

Picture of Jaap Backx

Jaap Backx

Verhalen vertellen vormt – in wisselde vormen en gedaanten – de rode draad in mijn werkende leven. Soms zijn het verhalen die ik zelf maak, vaker komen ze tot leven binnen een door mij ontwikkeld of aangestuurd concept. Als hoofdredacteur van De Zaak wil ik ondernemers helpen om op basis van actuele, heldere en inspirerende informatie betere bedrijfskeuzes te maken.
Lees ook…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…