Categorieën

De Zaak praat je bij over de afgelopen week

Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed het weekend in! En er gebeurde weer genoeg…

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Waarom zakelijke leaserijders weer vaker voor benzine kiezen

Benzine wint weer aan terrein bij zakelijke rijders, terwijl de glans van elektrisch rijden wat lijkt te verbleken. Leasemaatschappijen signaleren een verschuiving naar hybride en traditionele benzineauto’s. Het aandeel nieuwe elektrische leaseauto’s daalt.

De reden is waarschijnlijk de veranderende wetgeving. De financiële voordelen van elektrisch rijden verminderen komende jaren. Dit maakt de toekomstige kosten onvoorspelbaar, waardoor zakelijke rijders en particulieren terughoudender worden.

Tegelijkertijd stijgt het benzineverbruik in Nederland, met een record van bijna 6 miljard liter in het afgelopen jaar. Als het gaat om diesel zie je een daling in populariteit.

Advies van De Zaak: de keuze tussen benzine en elektrisch is zoeken naar balans tussen duurzaamheid en kosten. Verdiep je in de wetgeving voor de komende jaren, zoals stopzetting van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor elektrische voertuigen in 2026. Dit kan van invloed zijn op toekomstige mobiliteitsbeslissingen en kosten. Bij bestelwagens spelen andere factoren mee, zoals de komst van zero-emission zones.


Nederland Europees kampioen zitten. Hoe krijg je jouw personeel in beweging?

In Nederland zit 26 procent van de bevolking ouder dan vijftien jaar meer dan 8,5 uur per dag. Dit is aanzienlijk hoger dan het Europese gemiddelde van 11 procent, zo blijkt uit onderzoek van TNO.

Met name werkende zitten Nederlanders lang – gemiddeld 8,9 uur per dag. Daarbij brengt bijna de helft van de werknemers meer dan 6 uur per werkdag zittend door. Financiële en ICT-bedrijven spannen de kroon met respectievelijk 7 en 6,8 uur zittijd per werkdag.

De negatieve gezondheidseffecten van langdurig zitten zijn aanzienlijk. Onderzoek van de Gezondheidsraad toont aan dat lang zitten het risico op hart- en vaatziekten verhoogt en veel zitten wordt gekoppeld aan een hogere kans op vroegtijdig overlijden.

Advies van De Zaak: eenvoudige aanpassingen in de werkomgeving kunnen veel winst opleveren. Denk aan het centraal plaatsen van de printer of het stimuleren van staande vergaderingen. Dergelijke ingrepen bevorderen beweging zonder de werkdag te onderbreken. Het doel is een balans te vinden tussen werk en beweging, waarbij korte zitonderbrekingen een positief effect hebben op de gezondheid.


Met je bedrijf duurzame energie opwekken? Dat kan vanaf nu met subsidie

Heb je plannen om met je bedrijf hernieuwbare energie op te wekken? Bijvoorbeeld met zonnepanelen, een warmtepomp of e-boiler? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de nieuwe ronde van de SDE++. Deze Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie is een van de vele subsidiepotjes waarop ondernemers in 2024 aanspraak maken.

Met SDE++ steunt de overheid initiatieven van bedrijven die bijdragen aan de verlaging van de CO2-uitstoot. De hoogte van de subsidie hangt af van de reductie die je met de investering realiseert.

Dit jaar heeft de overheid extra maatregelen in de SDE++ opgenomen, zoals de lucht-water-warmtepomp. Ook zijn er subsidiemogelijkheden voor innovatieve technieken op het gebied van lagetemperatuurwarmte (zoals zon- en aquathermie), hogetemperatuurwarmte en moleculen (groen gas en hernieuwbare brandstoffen). 

Advies van De Zaak:  SDE++-aanvragen lopen via RVO en starten op 10 september 2024. Met een goede strategie verhoog je de kans op subsidie. Die strategie kun je zelf uitwerken, maar er zijn ook adviseurs en energieleveranciers die het traject uit handen nemen. 


De ramadan begint. Zo ga je er als werkgever goed mee om

De aankomende periode staat voor moslims in het teken van de ramadan. Voor sommige ondernemers is dit een tijd van persoonlijk vasten, terwijl het voor anderen vragen oproept over hoe om te gaan met medewerkers die meedoen aan de ramadan. Met deze praktische tips kun je je team ondersteunen.

  • Persoonlijke interesse: toon interesse in de behoeften van je vastende medewerkers door voor de ramadan te overleggen over eventuele aanpassingen in werktijden en taken.
  • Flexibele werktijden: overweeg flexibele starttijden of de mogelijkheid voor medewerkers om lunchpauzes over te slaan voor extra rustmomenten, vooral tijdens de vroege ochtenden na de Sahur (ochtendmaaltijd).
  • Aangepaste taken: bied medewerkers die fysiek zware arbeid verrichten tijdelijk lichtere taken aan om overbelasting te voorkomen.
  • Gebedsruimte: respecteer de gebedstijden door een rustige ruimte beschikbaar te stellen voor de vijf dagelijkse gebeden.
  • Vier het suikerfeest: toon betrokkenheid bij je team door interesse te tonen in de plannen voor het Suikerfeest en door eventueel vrij te geven op deze belangrijke dag.

Advies van De Zaak: deze periode van bezinning en vasten vraagt om flexibiliteit en begrip. Door als ondernemer proactief en begripvol te handelen, creëer je een inclusieve werkomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt. Zo draag je niet alleen bij aan een positieve bedrijfscultuur, maar bevorder je uiteindelijk ook de productiviteit en tevredenheid onder je medewerkers.

Picture of Nanda den Hartog

Nanda den Hartog

Als redactiecoördinator bij De Zaak zorg ik ervoor dat er dagelijks interessante artikelen voor ondernemers op onze website staan en ben ik de drijvende kracht achter het weekoverzicht. Dat ik zelf ondernemer ben geweest komt daarbij goed van pas. Door deze ervaring en mijn redactionele skills begrijp ik op welke informatie en tips ondernemers écht zitten te wachten.
Lees ook…
Elke vrijdag geeft de redactie van De Zaak een overzicht van het nieuws en belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen week. Zo kun jij als ondernemer…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke vrijdag geeft de redactie van De Zaak een overzicht van het nieuws en belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen week. Zo kun jij als ondernemer…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…