U kunt goed reclame maken voor uw bedrijf met het werk dat u voor klanten hebt gedaan. Als u daar echter voorbeelden van op uw website of in andere bedrijfsuitingen gebruikt, moet u wel met bepaalde regels rekening houden, zoals het auteursrecht.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans 2023 van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Deze vraag werd aan De Zaak Advies voorgelegd:

“Ik heb een drukkerij en maak onder meer visitekaartjes, folders, flyers en stickers voor mijn klanten. Dit jaar hebben we een nieuwe site gelanceerd en we willen ook een bedrijfsbrochure maken. Werk dat we voor onze klanten hebben gemaakt, willen we zowel op de site als in deze brochure laten zien. Mag dat zomaar, of moeten we daar toestemming voor vragen?”

Antwoord van Niek Idema, adviseur bij De Zaak Advies 

“Het gaat hier om auteursrechtelijk beschermd materiaal”, aldus Niek Idema, adviseur bij De Zaak.

“Als u op uw website of in uw bedrijfsbrochure voorbeelden wilt laten zien van werk dat u voor andere klanten hebt gedaan, dan speelt de vraag: wie is de ontwerper van visitekaartjes, folder, briefpapier en logo’s. Zeg maar: de huisstijl. De ontwerper heeft namelijk een exclusief recht op onder meer het openbaar maken en verveelvoudigen van zijn ontwerp. Dat betekent dat hem of haar toestemming gevraagd moet worden.”

“Het zal regelmatig zo zijn dat de ontwerper zijn rechten heeft overgedragen op de opdrachtgever. Die laatste moet dan om toestemming gevraagd worden. Het is sterk te adviseren hier zorgvuldig mee om te gaan en de verleende toestemming op schrift te laten zetten, ondertekend en wel!”

“Bij gebruik van een logo liggen de rechten daarvan bij degene die het logo heeft gedeponeerd bij bijvoorbeeld het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Dat kan weer een ander zijn dan de ontwerper van het briefpapier. Bij twijfel over bij wie de rechten liggen, is het verstandig om zowel ontwerper als opdrachtgever om toestemming te vragen. Dit om mogelijke problemen voor te zijn.”

Lees ook:

– “Kan een webdesigner auteursrecht claimen?” »
– Eén digitaal loket voor auteursrechten »
– Auteursrechtorganisaties komen onder scherper toezicht »

Leden van de De Zaak kunnen met al hun vragen bij onze adviseurs terecht. Onbeperkt.

Stuur een mail naar: support@dezaak.nl!

Nog geen lid? Lees hier wat de voordelen zijn »

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Een scheiding heeft grote impact op je persoonlijke leven, maar brengt ook uitdagingen op zakelijk vlak met zich mee. De kans is groot dat je…
Ieder kwartaal is er weer nieuwe regelgeving waarmee zzp’ers en ondernemers mee te maken krijgen. Per 1 juli 2023 gaat weer een aantal wetten en…
Werk je in je bedrijf veel met flexwerkers en nulurencontracten? Dan is het goed om te weten dat op dit moment strengere wet- en regelgeving in de maak…
Zonder toestemming klantgegevens opslaan, gebruiken of delen? Die tijden zijn voorbij sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening…
De nieuwe Wet bescherming klokkenluiders vervangt de Wet Huis voor klokkenluiders. Werkgevers met vijftig tot tweehonderdvijftig werknemers hebben tot…
Prinsjesdag 2023 is achter de rug en het kabinet heeft de Miljoenennota overhandigd en het Belastingplan 2024 gepresenteerd. De redactie van De Zaak…