Werknemers die een (nieuwe) hypotheek aanvragen, zullen bij jou aankloppen voor een werkgeversverklaring. Meestal zul je deze probleemloos verstrekken, maar er zijn ook situaties denkbaar waarin je dat liever weigert. Waar moet je op letten?

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans 2023 van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Werkgeversverklaring

De werkgeversverklaring is een document dat door jou als werkgever moet worden ingevuld en ondertekend. Het verplicht je tot niets, je staat niet garant voor de werknemer. De meeste werkgevers zullen de verklaring dan ook probleemloos verstrekken.

Er zijn situaties denkbaar dat je liever geen verklaring afgeeft. Misschien heb je bedenkingen bij de lening omdat de werknemer al schulden op zijn naam heeft staan en wil je niet betrokken raken bij een eventuele gerechtelijke procedure tegen hem. 

Verklaring invullen niet verplicht

Je hebt het recht te weigeren. Er bestaat namelijk geen wettelijke verplichting tot het verstrekken van de verklaring.

Het is wel raadzaam een bepaling in je personeelsgids op te nemen, waarin je je het recht voorhoudt om geen werkgeversverklaring af te geven. De werknemers weten dan waar ze aan toe zijn.

Bedenk ook dat jouw besluit kan leiden tot een verstoorde arbeidsrelatie. Zonder werkgeversverklaring is de kans namelijk groot dat de werknemer geen lening krijgt.

Intentieverklaring

Voor een werknemer met een contract voor bepaalde tijd wordt meestal gevraagd om een intentieverklaring. Deze kan bestaan uit een brief waarin je verklaart dat de intentie aanwezig is om het dienstverband voort te zetten.

Tegenwoordig is deze brief vaak niet meer nodig. Steeds meer hypotheekinstellingen accepteren namelijk alleen nog de werkgeversverklaring van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het is dan ook een goed idee dat je de modelwerkgeversverklaring NHG gebruikt.

Daarop staat een onderdeel ‘Verklaring voortzetting dienstverband’, waarbij je met een tijdelijk dienstverband moet aangeven of het dienstverband bij gelijkblijvend functioneren wordt voortgezet. De intentieverklaring is hiermee verwerkt in de werkgeversverklaring.

 

6 tips voor een veilige werkgeversverklaring

 
  1. Vermeld het nummer van het identiteitsbewijs van de werknemer in de verklaring. Dat beperkt de mogelijkheden tot misbruik bij verlies of diefstal;
  2. Zorg ervoor dat de verklaring slechts een bepaalde periode geldig is;
  3. Print de verklaring uit op je eigen briefpapier. 
  4. Tipp-ex is verboden op het formulier. Ook meer dan twee soorten handschriften en kleuren-inkt zijn niet acceptabel.
  5. Vaak worden de verklaringen slordig ingevuld. Controleer altijd of de handtekening en datum niet ontbreken en/of alle kruisjes zijn ingevuld.
  6. Veel hypotheekinstellingen geven een werkgeversverklaring af die je moet invullen.

Let op: ook het NHG-model wordt niet door alle geldverstrekkers geaccepteerd als het om een hypotheek gaat zónder NHG. Onder dit model staat namelijk geen totaaltelling.

 

Werkgeversverklaring invullen

Als je een werkgeversverklaring verstrekt, ben je verplicht dat op correcte manier te doen. Niet alleen wat betreft de hoogte van het inkomen. Het bruto jaarsalaris moet gelijk zijn aan 12 maal het salaris dat op de salarisstrook staat, of 13 maal als sprake is van een vierwekelijks salaris.

Ook wat betreft de aard van het dienstverband moet een correcte verklaring worden gedaan. Bijvoorbeeld vast contract, tijdelijk contract of proeftijd. Het aanvinken van een verkeerd hokje valt onder valsheid in geschrifte en kan zorgen voor een hoop ellende.

Wat is allemaal onderdeel van de werkgeversverklaring?

De werkgeversverklaring is een belangrijk document voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een hypotheek, waar de volgende zaken in staan:

  • Het bruto jaarsalaris. Het is mogelijk om rekening te houden met toekomstige salarisstijging. Vermeld dan wel wanneer de stijging ingaat.
  • Aard van het dienstverband (bepaalde of onbepaalde tijd).
  • Datum indiensttreding.
  • Gegevens werkgever.

Wanneer is een werkgeversverklaring geldig?

Een werkgeversverklaring is pas geldig wanneer het een getekende werkgeversverklaring is. Een werkgeversverklaring is maximaal drie maanden geldig. Na deze drie maanden zal een nieuwe werkgeversverklaring nodig zijn.

Controle Belastingdienst

Gratis whitepaper: Belastingdienst Controle, wat nu?!

Hoe vaak gebeurt het, hoe verkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.

Voorbeeld uit de rechtspraak

Zo spande een werknemer eens een kort geding aan tegen zijn werkgever die hem na drie tijdelijke contracten geen vaste aanstelling wilde geven. 

Hoewel de werkgever nooit van plan was de werknemer voor vast aan te nemen, had hij wel vier verschillende verklaringen afgegeven waarop hij aangaf dat de werknemer in vaste dienst was. Slechts om hem te helpen bij het verkrijgen van een hypotheek.

Op basis van de verklaringen probeerde de werknemer echter een vast dienstverband af te dwingen. De rechter stelde de werknemer in het ongelijk omdat hij doelbewust de verklaringen had aangevraagd om een vast contract af te dwingen.

Het komt niet vaak voor, maar als een werknemer je voor de rechter sleept vanwege een foute verklaring, kan dat je tienduizenden euro’s kosten. Bespaar een hoop gedoe en geld: verklaar geen onwaarheden!

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Ieder kwartaal is er weer nieuwe regelgeving waarmee zzp’ers en ondernemers te maken krijgen. Per 1 oktober 2023 gaat weer een aantal wetten en…
Prinsjesdag – dit jaar op 19 september – is traditioneel de dag dat het kabinet de begroting presenteert en de verschillende (belasting)plannen uit de…
Zonder toestemming klantgegevens opslaan, gebruiken of delen? Die tijden zijn voorbij sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening…
Prinsjesdag 2023 is achter de rug en het kabinet heeft de Miljoenennota overhandigd en het Belastingplan 2024 gepresenteerd. De redactie van De Zaak…
Werk je in je bedrijf veel met flexwerkers en nulurencontracten? Dan is het goed om te weten dat op dit moment strengere wet- en regelgeving in de maak…
Veel mensen halen hun schouders op als zij weer eens een boete wegens verkeerd parkeren aantreffen. Zij berusten in hun lot, maar dat is niet altijd…