Categorieën

Overweeg je een uitzendkracht in te schakelen? Loop dan eerst eens deze checklist door.

Inhoudsopgave

Niet de eerste de beste

Informeer eerst naar de tarieven alvorens je een uitzendbureau aan het werk zet. Vraag bij meerdere bureaus een offerte aan. De concurrentie in deze branche is hevig, door te onderhandelen zijn er vaak belangrijke financiële voordelen te krijgen. Probeer prijsafspraken te maken over de wervings- en administratiekosten die een bureau rekent.

Heb óf wil jij personeel in dienst, maar zie jij als een berg op tegen alle administratieve taken en risico’s die daarbij komen kijken? Download de gratis whitepaper “Wat is payroll?” en ontdek alle voordelen van payroll.

Bepaal het spelverloop

In een vakantieperiode en voor simpele werkzaamheden kan een scholier of student een goedkope oplossing zijn, maar voor gespecialiseerde en langdurende opdrachten is goed geschoold personeel noodzakelijk. Vraag om een indicatie van de tijd die het uitzendbureau nodig denkt te hebben om een geschikt persoon te vinden. Geef ook duidelijk aan binnen welk termijn je de uitzendkracht nodig heeft en hoelang je denkt dat de klus gaat duren.

Zet ‘t zwart op wit

Maak een taakomschrijving, daarmee vergroot je de kans dat het uitzendbureau de juiste persoon voor jouw bedrijf vindt. Zo’n beschrijving is eveneens erg bruikbaar voor de uitzendkracht; hij of zij weet precies wat er wordt verlangd en is zo bovendien ook meteen op de hoogte van alle ge- en verboden die in je bedrijf gelden. Vraag je intercedent om een kennismakingsgesprek met de geselecteerde kandidaat.

Doe ‘t in de baas z’n tijd

Komt overwerk en in het weekeinde werken in jouw bedrijf regelmatig voor?  Wees er dan op bedacht dat bij overwerk de uurtarieven door het uitzendbureau worden vermenigvuldigd met de factor 1,25 tot 1,50 euro. Dat jaagt de rekening een stuk omhoog! Bespreek daarom liever van te voren met de uitzendkracht of overwerk strikt noodzakelijk is en zo ja, voor hoeveel uur.

Eerst op proef

Het is niet ongebruikelijk om ook bij uitzendkrachten te werken met een proeftijd. Dus waarom zou je deze voorzorgsmaatregel nalaten?

Als een uitzendkracht desondanks niet bevalt, trek dan meteen aan de bel bij het bureau. Des te eerder kunnen zij een nieuwe zoektocht voor je afronden.

Kaken op mekaar…

Wees in het bijzijn van de uitzendkracht niet loslippig met bedrijfsgevoelige informatie. Instrueer ook je werknemers hierover, of laat de tijdelijke werknemer eerst een geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen.

…En zeg het voort!

Meld binnen drie dagen aan de bedrijfsvereniging dat je een uitzendkracht in dienst hebt. Dit voorkomt dat je aansprakelijk wordt gesteld voor eventueel niet-betaalde sociale premies en loonbelasting.

Overigens houdt het uitzendbureau zich doorgaans bezig met de afhandeling van de loonadministratie voor de uitzendkracht. De enige kosten die je onder ogen krijgt, is de rekening van het uitzendbureau.

Zelfbescherming

Laat uitzendkrachten niet zonder begeleiding of instructie met gevaarlijke stoffen en riskante machines werken. Gaat het mis, dan bent jíj verantwoordelijk.

Pas de polis aan

Controleer de aansprakelijkheidsverzekering van je bedrijf. Pas deze desnoods aan, zodat ook uitzendkrachten onder de dekking ervan vallen. Jouw aansprakelijkheid strekt zich immers ook al uit over zelfstandigen die werk in opdracht voor je uitvoeren.

Flexwet als valkuil

In principe mag je een uitzendkracht na drie maanden al een contract aanbieden. Laat duidelijk weten wanneer je beslist over een eventuele vaste aanstelling. Houdt echter wel rekening met de Flexwet, die bepaalt dat iemand na 36 maanden onafgebroken werken ‘automatisch’ bij je in dienst treedt.

En let op: bij die vaststelling telt de Flexwet ook arbeid mee die de uitzendkracht – vóór zijn indiensttreding bij jou – bij andere werkgevers heeft verricht! Informeer bij de uitzendonderneming daarom áltijd naar het arbeidsverleden van je tijdelijke werknemers.

[Gratis whitepaper]: Wat is payroll? Hoe zorgt payroll voor minder werkgeversrisico’s? En is payroll ook interessant voor jouw bedrijf? Download de gratis whitepaper waarin de belangrijkste vragen omtrent payroll worden beantwoord.

Please

Please, partner van De Zaak

Ondernemer worden is een keuze. Maar voel je je ook thuis in de rol van werkgever? De bijkomende taken en verantwoordelijkheden staan misschien ver van je vak af. Alle personeelszaken zelf doen is dan ook nergens voor nodig. Please is dé werkgeverspartner voor het MKB die jou door de uitdagende wereld van werkgeven navigeert. Met uitzenden, payroll, salarisadministratie, HR experts, digitale tools of een combinatie daarvan. Groei als werkgever én als ondernemer met een partner als Please. Samen vergroten we je werkgeverskracht, op de manier die past bij jou en je bedrijf.

Bekijk alle artikelen van Please>

Lees ook…
i.s.m.
Steeds meer ondernemers, managers en bedrijven houden zich bezig met diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. Maar wat is diversiteit en…
Het is zo makkelijk als je even wat extra handjes nodig hebt: een flexibele kracht inhuren via het uitzendbureau. Maar de arbeidspositie van…
Vrijwilligerswerk is een belangrijk onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor bedrijven. Als ondernemer is het belangrijk om…